Zboża jare

Nasiona zbóż jarych

W bogatej ofercie PROCAM Polska znaleźć można wysokiej jakości kwalifikowany materiał siewny zbóż jarych najpopularniejszych odmian uprawianych w kraju. Znajdujące się w ofercie nasiona zbóż jarych przeznaczone są do wysiewu na każdym stanowisku. Kwalifikowany materiał siewny oferowany przez PROCAM Polska zapewnia lepsze kiełkowanie, zdrowe siewki oraz mniejsze ryzyko wystąpienia chorób podczas samej uprawy, a także znacznie lepsze parametry jakościowe ziarna, co przekłada się na wyższe ceny w skupie.