Findus

O produkcie

Pszenica ozima klasy A

Hodowca: Syngenta, Szwajcaria

Rejestracja: EU 2014

______________________

POBIERZ KATALOG

KRÓL PÓL

Mocne strony

– Wysoka jakość odmiany,
– Wysoka zimotrwałość,
– Stabilność plonowania w latach.

Zalety

Połączenie jakości i wyśmienitych parametrów agrotechnicznych z ponadprzeciętną zdrowotnością stwarza wysokie bezpieczeństwo w jego uprawie, nawet w mocno stresowych warunkach, zarówno stresu wodnego jak i temperaturowego (zimotrwałość 6,0). Rekordowe plony ziarna gwarantują najwyższy dochód z uprawy każdego hektara tej odmiany.

Warunki agrotechniczne

Termin i gęstość siewu (roślin/m²):

Wymagania glebowe

Nadaje się na wszystkie stanowiska pszeniczne. Do uprawy w całym kraju.

Fakty mówią same za siebie

– Rekord Polski w kategorii NAJWIĘKSZY PLON PSZENICY OZIMEJ Z HEKTARA 10,531 t/ha uzyskany w 2019 roku

Charakterystyka odmiany

Rekordowa technologia  w Borętach

REKORDOWA TECHNOLOGIA W BORĘTACH (GR LAIRD AGRO GROUP) – 11.08.2020
11,628 T/HA
 • Siew odmiany Findus odbył się 4.09.2019 w dawce 280 szt/m2
 • “Rekordowa” pszenica została zasiana na polu o średniej zasobności fosforu i potasu oraz odczynie na poziomie 6,3 pH.
 • W jesiennej agrotechnice zastosowano 200 kg nawozu PROFOSKA 9 oraz w celu ochrony herbicydowej Reliance 600 EC w połączeniu z Gleanem 75 WG. Nawożenie azotowe to podwójna dawka RSM oraz dawka na kłos w postaci saletry amonowej, co w efekcie dało 240 kg azotu na hektar. Do tego zastosowano dwukrotną aplikację preparatu PROLEAF MAX 4.0.
 • W przypadku wiosennej ochrony herbicydowej zastosowano zabiegi poprawkowe na chwasty dwuliścienne preparatem Biathlon 4D i jednoliścienne produktem Aprilia 12 OD.

W celu regulacji łanu zabiegi podzielono na trzy etapy, w który zastosowano odpowiednio:

 • 30 BBCH: Moddus 250 EC CCC
 • 31-32 BBCH: Moddus 250 EC
 • 40-45 BBCH: Etefon

Ochrona fungicydowa z kolei podzielona została na 4 etapy:

 • T0 – zabieg czyszczący substancjami aktywnymi fenpropidyną prochlorazem,
 • T1 – Halny 200 EC Input 460 EC
 • T2 – Secardo 125 EC Tazer 250 SC
 • T3 – Caramba 60 SL Fandango 200 EC + tebukonazol zawarty w produkcie Bounty 430 SC Hurricane PRO+
 • Ochrona insektycydowa to dwukrotna aplikacja preparatu Proalfacypermetrin 100 EC oraz zastosowanie Danadim 400 EC na kłos.

Rekordowa technologia w Bystrzu

REKORDOWA TECHNOLOGIA W BYSTRZU (GR BYSTRZE SP. Z O.O.) – 11.08.2020
11,178 T/HA
 • Siewu odmiany FINDUS dokonano 15.09.2019 w zalecanej dawce 280szt/m2, przedsiewnie podano Fosforan amonu, Sól potasowa
 • Do jesiennej ochrony herbicydowej stosowano Boxer 800 EC + Kinara 500 SC + Pleban 75 WG
 • Wiosną przed ruszeniem wegetacji PROSAN MAX S w celu zaspokojenia potrzeb na siarkę oraz pierwszych potrzeb na azot, następnie Holist NK 14/20 + Saletra Borealis.
 • Stymulacja i odżywienie dolistne za pomocą imPROver+ + Moddus Start 250 DC + Proleaf Makro P + NPK 14/20/20
 • Nawożenie azotowe: w fazie strzelania w źdźbło oraz później na kłos: Saletra Borealis
 • Ochrona fungicydowa podzielona została na 3 etapy, a wraz z nią stosowano regulatory wzrostu, nawozy mikro oraz insektycydy:

 

 • T1
  Moddus 250 EC
  Ventur 300 SC + Input 460 EC + Halny 200 EC
  PROLEAF MAX 4.0 + NHCaDELTA

 

 • T2
  Secardo 125 EC
  PROLEAF MAX 4.0 + NHCaDELTA
  Rodan 400 EC + Proalfacypermetrin 100 EC

 

 • T3
  Fandango 200 EC + Buzz Ultra DF
  NHCaDELTA
  Alfa Pest 100 EC

Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.