HARDWARE FAO 260

O produkcie

MASZYNA DO PLONOWANIA!

Kierunek użytkowania

ZIARNOCCMKISZONKA

Struktura

38 ZIAREN W RZĘDZIE18 RZĘDÓW300 GPOŚREDNI

Cechy agronomiczne

 • rośliny wysokie i bogato ulistnione
 • rewelacyjny wigor wschodów i szybkie tempo wzrostu
 • wysoka odporność na wyleganie
 • bardzo duża strawność i zawartość skrobi.

Zalety z uprawy

 • wysoki potencjał plonowania na ziarno i na kiszonkę
 • niezawodny w uprawie w warunkach suszy
 • znakomita dynamika oddawania wody na polu – silny dry down
 • wysokie plony suchej masy

Korzyści z wyboru

 • odmiana o wszechstronnym wykorzystaniu
 • niezawodna niezależnie od warunków pogodowych
 • niskie koszty dosuszania ziarna po zbiorze
 • wysoka opłacalność w uprawie na ziarno

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha

stanowiskakiszonkaziarno
słabsze82 000 – 86 00080 000 – 82 000
średnie86 000 – 90 00084 000 – 86 000
dobre88 000 – 92 00086 000 – 90 000

Wymagania glebowe

 • tolerancyjny na różne typy gleb
 • przydany w uprawie na lekkich i suchych stanowiskach

Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!