HARDWARE FAO 260

O produkcie

MASZYNA DO PLONOWANIA!

Rejestracja: PL 2019


Kierunek użytkowania

ZIARNOCCMKISZONKA

Struktura

38 ZIAREN W RZĘDZIE18 RZĘDÓW300 GPOŚREDNI

Cechy agronomiczne

 • rośliny wysokie i bogato ulistnione
 • rewelacyjny wigor wschodów i szybkie tempo wzrostu
 • wysoka odporność na wyleganie
 • bardzo duża strawność i zawartość skrobi.

Zalety z uprawy

 • wysoki potencjał plonowania na ziarno i na kiszonkę
 • niezawodny w uprawie w warunkach suszy
 • znakomita dynamika oddawania wody na polu – silny dry down
 • wysokie plony suchej masy

Korzyści z wyboru

 • odmiana o wszechstronnym wykorzystaniu
 • niezawodna niezależnie od warunków pogodowych
 • niskie koszty dosuszania ziarna po zbiorze
 • wysoka opłacalność w uprawie na ziarno
 • największy plon ziarna kukurydzy z hektara: 19,162 ton przy wilg. 25,7% i 16,532 ton przy wilg. 14% – uzyskany w roku 2022 w woj. dolnośląskim

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha

stanowiskakiszonkaziarno
słabsze82 000 – 86 00080 000 – 82 000
średnie86 000 – 90 00084 000 – 86 000
dobre88 000 – 92 00086 000 – 90 000

Wymagania glebowe

 • tolerancyjny na różne typy gleb
 • przydany w uprawie na lekkich i suchych stanowiskach

Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!

 

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.