GLUMANDA FAO Z280

O produkcie

BAJECZNE PLONOWANIE

Rejestracja: EU 2018


Kierunek użytkowania

ZIARNO

Struktura

36 ZIAREN/RZĄD18 RZĘDÓW300 GDENT

Cechy agronomiczne

 • kompaktowa odmiana ziarnowa
 • okazała kolba, z otwartymi koszulkami
 • dobry wigor początkowy w porównaniu do innych odmian dentowych
 • silny system korzeniowy
 • silna, gruba łodyga bez tendencji do puszczania bocznych odrostów
 • niska skłonność do wylegania
 • niskie porażenie przez głownię guzowatą

Zalety z uprawy

 • bezpieczny i stabilny plon w latach
 • wysoka jakość zbieranego ziarna
 • maksymalne wykorzystanie potencjału stanowiska

Korzyści z wyboru

 • maksymalizacja plonu z jednostki powierzchni
 • wysoka dochodowość z uprawy
 • pewny plon nawet w suchszych warunkach
 • rekord PolSki w plonie ziarna kukurydzy z hektara: 21,928 ton przy wilg. 22,3% i 19,792 ton przy wilg. 14% – uzyskany w roku 2022 w woj. dolnośląskim

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha

stanowiskaziarno
słabsze78 000 – 82 000
średnie83 000 – 88 000
dobre89 000 – 90 000

Wymagania glebowe

 • brak szczególnych wymagań co do stanowiska
 • wysoka tolerancja na stres suszowy

Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!

 

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.