Melia

Jęczmień ozimy, wielorzędowy, paszowy

Hodowca: Streng – Engelen, Niemcy

Rejestracja: PL 2019

 

______________________

Waleczna w polu

 

Mocne strony:

– odporność na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia,
– wysoka zdrowotność, szczególnie na ramularię,
– wczesność z imponującą wydajnością.

Zalety:

Wysokowydajna odmiana o doskonałej zimotrwałości z bardzo wysokim i stabilnym plonem, potwierdzonym w badaniach rejestrowych COBORU w latach 2016‑2018. Dodatkowo wysoka witalność odmiany szczególnie po śnieżnych zimach, czyni ją bezkonkurencyjną w rozwoju wiosennym. Na szczególną uwagę zasługuje, potwierdzona w wieloletnich doświadczeniach, najwyższa tolerancja na ramularię. Nie bez znaczenia jest również genetyczna odporność na mączniaka prawdziwego (kombinacja genów Mlla7+MLAb). MELIA to wysoka wartość rynkowa zebranego plonu, dzięki wysokiemu udziałowi wyrównanego ziarna o wysokiej wadze hektolitra.

Warunki agrotechniczne:

Termin i gęstość siewu (roślin/m²):

 

Wymagania glebowe:

Nie ma większych wymagań glebowych, ale nie toleruje gleb podmokłych i zimnych.

Fakty mówią same za siebie:

– 1. odmiana pod względem zimotrwałości w doświadczeniach COBORU w roku 2020,
– 2. odmiana pod względem plonu w doświadczeniach porejestrowych COBORU w roku 2019,
– 2. odmiana pod względem plonu w doświadczaniach porejestrowych w latach 2017-2019.

 


 

Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!