OstriniaSTOP

OstriniaSTOP – bardzo efektywny środek biologiczny na ograniczenie szkodliwości, występowania motyla omacnicy prosowianki.
Preparat OstriniaSTOP zawiera wyselekcjonowane bakterie z grupy Bacillus i wyciągi roślinne, które odpowiadają za zmianę warunków środowiska zewnętrznego rośliny (na liściach, łodygach i kolbach), stwarzając niekorzystne warunki do żerowania i zasiedlania roślin przez omacnicę prosowiankę, wytwarzane przez bakterie metabolity indukują w roślinie naturalne systemy obronne przed uszkodzeniami spowodowanymi przez insekty

Stosowanie preparatu OstriniaSTOP w uprawie kukurydzy

•stosować w oprysku drobno lub grubokroplistym,
•zalecana dawka preparatu to 100 g/ha, a ilość cieczy roboczej to 200 –400 litrów,
•stosować w okresie BBCH 19 kukurydzy (początek czerwca) w celu stworzenia niekorzystnych warunków na roślinach przy wylocie motyli z poczwarek (sygnalizacja z lokalnych hodowli)
•oprysk wykonać po opadach deszczu w godzinach późno popołudniowych lub wieczornych,
•preparat można mieszać z nawozami dolistnymi i innymi agrochemikaliami za wyjątkiem fungicydów.