TREND 90EC

O produkcie

TREND 90EC to adiuwant - preparat wspomagający w formie płynu przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową niektórych środków chwastobójczych stosowanych powschodowo: Accent 75 WG, Aneks SX 50 SG, Calibre SX 50 SG, Chisel 75 WG, Granstar 75 WG, Granstar Ultra SX 50 SG, Harmony 75 WG, Hector 53,6 WG, Picaro SX 50 SG, Pragma SX 50 SG, Refine 75 WG, Rubin SX 50 SG, Safari 50 WG, Titus 25 WG.

Zawartość substancji

etoksylowany alkohol izodecylowy – 90%

Opis środka

Adiuwant – preparat wspomagający w formie płynu przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową niektórych środków chwastobójczych stosowanych powschodowo: Accent 75 WG, Aneks SX 50 SG, Calibre SX 50 SG, Chisel 75 WG, Granstar 75 WG, Granstar Ultra SX 50 SG, Harmony 75 WG, Hector 53,6 WG, Picaro SX 50 SG, Pragma SX 50 SG, Refine 75 WG, Rubin SX 50 SG, Safari 50 WG, Titus 25 WG.

Działanie preparatu

Trend 90 EC powoduje:

– obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej środka chwastobójczego

– lepsze zwilżenie powierzchni opryskiwanych liści chwastów i ułatwienie wnikania środka do rośliny

– zmniejszenie zmywalności środka przez opady deszczu i silną rosę

– zwiększenie skuteczności i przyspieszenie działania środka chwastobójczego

UWAGA

Dodatek adiuwanta jest szczególnie zalecany, gdy w odchwaszczanych uprawach występują chwasty średnio wrażliwe na stosowany środek chwastobójczy lub na chwasty w starszej fazie rozwojowej, a także wówczas, gdy w kilka godzin po zabiegu opryskane rośliny mogą być narażone na silne opady deszczu.

Zastosowanie, zakres, terminy i dawki

Zalecane stężenie : 0,05-0,1 % (50-100 ml/100 l wody).

Trend 90 EC stosować w terminach, dawkach i w sposób zalecany dla poszczególnych środków chwastobójczych:

burak cukrowy – ze środkiem Safari 50 WG oraz jego mieszankach z innymi środkami chwastobójczymi

kukurydza – ze środkami Titus 25 WG, Harmony 75 WG, Accent 75 WG, Hector 53,6 WG, Refine 75 WG oraz ich mieszankach z innymi środkami chwastobójczymi

ziemniak – z środkiem Titus 25 WG oraz jego mieszankach z innymi środkami chwastobójczymi

zboża ozime i jare – ze środkami Aneks SX 50 SG, Calibre SX 50 SG, Chisel 75 WG, Granstar 75 WG, Granstar Ultra SX 50 SG, Picaro SX 50 SG, Pragma SX 50 SG, Rubin SX 50 SG

Okres karencji i prewencji

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji)

– nie dotyczy

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ ORAZ ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu)

– nie dotyczy

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania.

Ciecz użytkową środka chwastobójczego przygotować zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania w połowie potrzebnej ilości wody i dokładnie wymieszać. Następnie dodać odmierzoną ilość adiuwanta z włączonym mieszadłem uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Przechowywanie

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 0-30*C.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Warunki bezpiecznego stosowania preparatu

Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się Trend 90 EC.

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu

Unikać zanieczyszczenia oczu

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy.

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub etykietę.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO PREPARACIE DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 682-04-04

Rzeszów –(0-17) 866-40-25

Kraków – (0-12) 411-99-99

Sosnowiec –(0-32) 266-11-45

Lublin – (0-81) 740-89-83

Tarnów –(0-14) 631-54-09

Łódź – (0-42) 657-99-00

Warszawa –(0-22) 619-66-54

Poznań – (0-61) 847-69-46

Wrocław – (0-71) 343 30 08

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,

Kategoria:

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.