Yara NK 23-10

Dwie formy azotu: azotanowa (N-NO3) oraz amonowa (N-NH4)

• inicjowanie pobierania wody przez granule nawozu, dzięki czemu bardzo szybko dochodzi do ich rozpuszczenia, uwalniając w szybkim tempie pozostałe składniki pokarmowe
• szybsze wykorzystanie azotu na skutek zawartości formy azotanowej
• niższe straty gazowe (amoniaku) z Nitrofosek w porównaniu do strat z innych źródeł azotu
• zmniejszenie ryzyka fitotoksyczności

Potas, całkowicie rozpuszczalny w wodzie

• podstawą koncepcji nawożenia wiosennego potasem jest fakt, iż największe zapotrzebowanie oraz pobieranie tego składnika ma miejsce w okresie wiosennym, w czasie największego przyrostu masy plonu.
• wiosenna dawka potasu bilansuje potencjalne straty tego składnika na skutek wymywania w okresie jesienno-zimowym.
• na glebach zwięzłych i ciężkich, gdzie często dochodzi do związania (fiksacji) potasu w częściach ilastych gleby i tym samym ograniczenia jego dostępności dla roślin, wiosenna aplikacja potasu zapewni jego dostęp roślinom, ale również podniesie dostępność azotu poprzez uwolnienie go z części ilastych gleby na drodze wymiany kationowej.
• Yara Mila NK 23-10 dostarczy potas w formie siarczanowej– dzięki czemu możemy go stosować w uprawach wrażliwych na chlorki.

Siarka – składnik niezbędny do prawidłowego i efektywnego odżywienia roślin azotem/h2>

• 1 kilogram niedoboru siarki ogranicza wykorzystanie 10-15 kilogramów azotu.
• wysoka podatność na straty wymusza dostarczanie siarki w większych ilościach
• nawozy Yara Mila NK 23-10 doskonale uzupełnia siarkę z innych rozwiązań.

Możliwe rozwiązania:

• rzepak ozimy i zboża ozime
– plantacje z ograniczonym jesiennym nawożeniem startowym lub jego brakiem
– uprawy na glebach ciężkich – wzrost podaży potasu oraz zwiększenie dostępności azotu
– intensywnie prowadzone plantacje
• zboża jare
– przedsiewnie, stanowiska o zasobnościach na poziomie min. średnim; jako kompleksowe nawożenie NKS(P)
• kukurydza
– jako przedsiewne uzupełnienie nawożenia azotowego i potasowego (Yara Mila NK 23-10)
– jako nawożenie startowe i azotowe (Yara Mila Power 20-7-10) w dawce 400-500 kg rzutowo (+ Mocznik). W uprawie przeznaczonej na kiszonkę – argument w postaci dodatku selenu
• burak cukrowy
– uzupełnienie nawożenia jesiennego w K(i/lub P) oraz pierwsza dawka azotu stosowanego przedsiewnie – dawka 300 – 400 kg/ha. Yara Mila NK 23-10 – doskonałe rozwiązanie w drugiej dawce przed zakryciem międzyrzędzi (dodatkowy potas na utrzymanie roślin w turgorze)
• użytki zielone
– start wiosennej wegetacji oraz po każdym pokosie – uzupełnienie składników pokarmowych wynoszonych z pola

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,

Kategorie: ,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.