PROCAM Agronomia Sukcesu > Aktualności > Bez kategorii > Raport: Zrównoważona żywność w Polsce

Raport: Zrównoważona żywność w Polsce

Zrównoważona żywność w Polsce – raport przygotowany przez ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” oraz Accenture ma na celu wskazanie warunków, dzięki którym zwiększy się udział produkcji rolniczej prowadzonej w sposób przyjazny dla środowiska i klimatu.

Czym jest rolnictwo zrównoważone? To wszelkie działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko, umożliwiające bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie zasobów, np. gleby, ziemi, wody, maszyn, środków ochrony roślin, nasion, nawozów czy energii, przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej i jej akceptacji społecznej. PROCAM jest członkiem i współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”. Stowarzyszenie jest niekomercyjną organizacją skupiającą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze zrównoważonego rolnictwa i zrównoważonej żywności w Polsce.