PROCAM Agronomia Sukcesu > Aktualności > Aktualności > Rzepak – LG Auckland – kolejne dwa Rekordy Polski największego plonu z hektara!

Rzepak – LG Auckland – kolejne dwa Rekordy Polski największego plonu z hektara!

Z dnia na dzień uczestnicy LMP ustanawiają nowe rekordy województw roku 2023 na największe plony z hektara. Pobijane są także ubiegłoroczne Rekordy Polski plonów z hektara rzepaku.
– 04.08.2023 w Gospodarstwie Rolnym pana Mirosława Biernackiego – plonem 6,621 t/ha (kujawsko-pomorskie) – odmiana LG Auckland pobity został rekord polski z GR Bystrze z 28.07.2023
– 07.08.2023 w Gospodarstwie Rolnym pana Tomasza Góra – plonem 6,625 t/ha (świętokrzyskie) – odmiana LG Auckland – pobity rekord z 04.08 z kujawsko-pomorskiego

Łącznie 2023 roku, aż trzykrotnie pobity został Rekord Polski na największy plon rzepaku ozimego z 1 ha – wszystkie rekordy uzyskano na odmianie LG Auckland pod nadzorem przedstawicieli Kancelarii Rekordów.
W gospodarstwach uczestniczących w rozgrywkach Ligi Mistrzów Plonowania ustanawiających rekordowe plony stosowana była w zakresie ochrony i nawożenia technologia oparta o nasze flagowe produkty zarówno chemiczne jak i biologicznerekomendowane bezpośrednio przez agronomów PROCAM.

LG Auckland to odmiana, która potwierdza swoją niezwykłość najwyższymi wynikami w plonowaniu, bardzo wysoką zimotrwałością i kompletem wrodzonych genetycznie odporności, takich jak odporność na wirusa żółtaczki rzepy, suchą zgniliznę kapustnych oraz na pękanie łuszczyn i osypywanie nasion. Bardzo wysoka tolerancja polowa na cylindrosporiozę i werticiliozę, dodatkowo zwiększa wydajność w warunkach intensywnej produkcji i w czasach rosnących zagrożeń fitosanitarnych w uprawie rzepaku.
Warto wspomnieć, że LG Auckland to:
– najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 2020-2022 = 117% plonu wzorca, ze średnim plonem z 3 lat doświadczeń 54,3 dt/ha.
– najwyżej plonująca odmiana wśród nowo zarejestrowanych w Polsce w 2022 r.
– odmiana najmniej porażona przez werticiliozę wśród nowo zarejestrowanych w Polsce w 2022r.
Rozgrywki można śledzić na stronie internetowej www.ligamistrzowplonowania.pl.