PROCAM Agronomia Sukcesu > Aktualności > Wydarzenia > Seminarium Rolnicze o tematyce roślin bobowatych w Swarożynie

Seminarium Rolnicze o tematyce roślin bobowatych w Swarożynie

10 marca w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie odbyło się Seminarium Rolnicze o tematyce roślin bobowatych.
Doradcy PROCAM przedstawili technologie ochrony i nawożenia roślin bobowatych oraz wskazali korzyści wynikające z uprawy tych roślin w płodozmianie.

W ofercie firmy PROCAM dostępne są preparaty mikrobiologiczne RHIZOBIUM do zaprawiania roślin bobowatych.
Seria Rhizobium zawiera czyste liofilizowane szczepy bakterii brodawkowych charakterystyczne dla danego gatunku roślin bobowatych. Wchodzą one w układ symbiotyczny z rośliną zaopatrując ją w azot – najważniejszy pierwiastek plonotwórczy, uzyskując w zamian związki węgla. Stosowanie preparatów serii RHIZOBIUM w zaprawie nasion, pozwala nie tylko zwiększyć plonowanie roślin, ale również poprawia jakość plonu poprzez wzrost udziału białka w ogólnej masie plonu. Produkty metabolizmu bakterii preparatu RHIZOBIUM oraz zasymilowany przez nie azot wzbogacają glebę wpływając na poprawę jej żyzności i lepsze plonowanie roślin w uprawach następczych. Tym samym symbioza roślin bobowatych z bakteriami Rhizobium pozwala na znaczne zredukowanie ilości nawozów azotowych w uprawach roślin. Preparaty serii RHIZOBIUM produkowane są w sposób gwarantujący wysoką koncentrację (min. 10⁹ jtk/g) i żywotność bakterii co wpływa na ich stabilność i wysoką powtarzalność działania.

Masz pytania odnośnie doradztwa w uprawach? Zapraszamy do kontaktu z Doradztwem PROCAM.