PROCAM Agronomia Sukcesu > Aktualności > Porady > Jaką kiszonkę dostaną nasze zwierzęta w tym roku?

Jaką kiszonkę dostaną nasze zwierzęta w tym roku?

Susza, która dotknęła większość naszego kraju, jest powodem, że wielu hodowców będzie miało mniej kiszonki do karmienia swoich zwierząt. Będzie ona też gorszej jakości i zróżnicowanej wartości pokarmowej – niestety częściej niższej w porównaniu do surowca z ubiegłego roku.

Skutki niedostatku wody

Niedostatek wody i wysokie temperatury spowodowały, że kukurydza przyśpieszyła swój rozwój, co skutkowało tym, że w ograniczonym zakresie skorzystała ze składników pokarmowych dostępnych w glebie. W efekcie rośliny były słabo odżywione i nie były w stanie uzyskać dobrej wartości pokarmowej.
Hodowcy obserwując sytuację zostali wręcz zmuszeni do wcześniejszych zbiorów. W normalnych warunkach zbiór kukurydzy na kiszonkę powinien odbywać się na przełomie sierpnia i września. W tym roku w niektórych rejonach kraju rozpoczął się cztery tygodnie wcześniej. Jak wspomniałem, była to sytuacja wymuszona, by nie pogarszać parametrów kiszonki. Pogoda sprawiła, że rośliny dojrzewały bardzo szybko i szybko wzrastała zawartość suchej masy. W wielu przypadkach rośliny przeznaczone do zakiszania były zbyt suche, twarde i trudne do ubicia.

Dobra kiszonka dla krów

Przypomnę, że wartość optymalna suchej masy dla roślin przydatnych do zakiszania powinna kształtować się na poziomie 35%. Dobrej jakości kiszonka z kukurydzy powinna też charakteryzować się odpowiednią ilością energii (6,5 MJ) i białka użytecznego (12- 13%). Wartości tych parametrów w tym roku również będą niższe.
Kiszonka z kukurydzy w karmieniu zwierząt to podstawowa pasza bytowa. Wszelkie niedobory składników pokarmowych można uzupełnić paszą treściwą, stanowiącą tzw. dodatek produkcyjny, który w tym roku ze względu na słabszą wartość pokarmową kiszonki będzie musiał być większy. Tu jednak należy uważać, gdyż zbyt duża ilość pasz treściwych w dawce pokarmowej może wywołać szereg zaburzeń, czy nawet chorób przewodu pokarmowego (np. kwasicę).

zakiszacz

W normalnych warunkach zbiór kukurydzy na kiszonkę powinien odbywać się na przełomie sierpnia i września

O czym pamiętać przed przygotowaniem kiszonki?

Podczas przygotowania roślin do zakiszania należy również pamiętać o parametrach zbioru. Rośliny zbyt suche możemy rozdrabniać poniżej 1 cm. Musimy jednak pamiętać, że przy zbyt rozdrobnionym TMR należy uwzględnić dodatek słomy. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, czy ziarno kukurydzy zostało „trącone”. Przy takich warunkach zbioru i obniżonej wartości składników pokarmowych, powinniśmy szczególnie zadbać, aby nie stracić ich więcej podczas przechowywania – przecież nie możemy sobie pozwolić na większe straty. Możemy sobie pomóc stosując preparaty do zakiszania. Choć w naszym kraju jest grupa hodowców, która stosuje takie środki systematycznie, to w tym roku ze względu na warunki wielu hodowców kupiło i zastosowało je po raz pierwszy. Zadaniem tych preparatów jest poprawa stabilność kiszonki i zabezpieczenie przed wtórną fermentacją i psuciem przez, co pozytywnie wpływa na procesy fermentacyjne, zachodzące w czasie zakiszania.

Zakiszacz – sposób na dobrą kiszonkę

W ofercie firmy PROCAM znajdziemy preparat Ensilage produkowany przez firmę BIO-GEN. Jest to preparat biologiczny, w którego skład wchodzą różne rodzaje bakterii o bardzo wysokiej koncentracji wynoszącej 600 tys. jtk (jednostek tworzących kolonie) na 1 g zakiszanego surowca. W tym preparacie na szczególną uwagę zasługuje bioróżnorodność ponieważ Ensilage zawiera aż 5 różnych gatunków bakterii fermentacji mlekowej. Taki skład powoduje, że ten zakisza jest skuteczny w każdych warunkach technologicznych. Szczepy bakterii homo-fermentatywnych, odpowiedzialne są za szybką produkcję naturalnego konserwantu – kwasu mlekowego, który szybko obniża pH w pryzmie, zatrzymując procesy życiowe w komórkach roślinnych. Niskie pH w granicach 4,0-4,2 hamuje również rozwój niekorzystnej mikroflory powodującej niewłaściwe sfermentowanie pryzmy. Szczepy bakterii hetero-fermentatywnych oprócz kwasu mlekowego produkują związki organiczne o właściwościach grzybobójczych. Hamują rozwój drożdży, zabezpieczając tym samym przed psuciem kiszonki po otwarciu pryzmy.

Stosowanie Ensilage

Preparat Ensilage stosuje się w postaci roztworu wodnego w ilości 1 kg na 100 ton zakiszanego surowca. Najlepiej 100 g Ensilage rozpuścić w 5-10 litrach wody. Możemy go aplikować przez dozowniki zainstalowane na maszynach do zbioru lub równomiernie opryskiwać masę roślinną w silosie przed ugnieceniem.

Pamiętajmy, że dobrej jakości kiszonka, to zdrowe zwierzęta, ich większa wydajność. Także niższe koszty ponoszone czy to na produkcję mleka czy też mięsa.
http://ensilage.pl/