PROCAM Agronomia Sukcesu > Aktualności > Porady > Dlaczego warto używać adiuwanta doglebowego?

Dlaczego warto używać adiuwanta doglebowego?

Skuteczna walka z chwastami jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na utrzymanie potencjału plonotwórczego rośliny, na który rolnik ma bezpośredni wpływ. Mając dobrą broń jaką jest adiuwant doglebowy, śmiało możemy wychodzić na pole bitwy.

Aby zapewnić powodzenie w zwalczaniu chwastów, zabiegi herbicydowe wykonuje się tuż po siewie. Gwarantuje to minimalizację negatywnego oddziaływania chwastów na roślinę uprawną.

Chwasty konkurują z uprawą o:

  • składniki pokarmowe,
  • przestrzeń,
  • światło (powodując zacienienie rośliny uprawnej),
  • wodę.

Ograniczenie dostępności tych czynników dla uprawy, skutkuje spadkiem plonowania oraz obniżeniem jakości plonu. Nigdy nie powinno się zwlekać z wykonaniem zabiegu odchwaszczania. Z tego też powodu, aplikacje tuż po siewie zapobiegają wschodom lub zwalczają chwasty będące w początkowej fazie rozwojowej. Jak wiadomo, jest to okres największej wrażliwości na substancje aktywne. Dzieje się tak, ponieważ wcześnie zwalczane chwasty zużyją mniej składników pokarmowych z nawozów podanych przed siewem.

Zabiegi herbicydowe nie zawsze są skuteczne

Nawożenie to obecnie jeden z kluczowych kosztów dla producenta, więc powinna je wykorzystać roślina uprawna, a nie chwasty. Natomiast późne zabiegi chwastobójcze, aby były wystarczająco skuteczne, wymagają wyższych dawek herbicydów. Jest to spowodowane niższą podatnością chwastów w starszych fazach rozwojowych. W teorii możemy przyjąć, że siew wykonuje się przy optymalnych warunkach pogodowych i agrotechnicznych. Zabiegi herbicydowe powinno się wykonywać bezpośrednio po siewie lub we wczesnych fazach rozwojowych. Praktyka jednak często odbiega od teorii i założonych planów. Ostatnie sezony pokazały, że często siew wykonywano w niezbyt sprzyjających warunkach, dlatego też zabiegi herbicydowe nie zawsze w pełni mogły ochronić uprawę.

Adiuwant doglebowy przychodzi z pomocą

W „ekstremalnych” warunkach niezastąpione staje się użycie odpowiedniego adiuwantu doglebowego. Pozytywny wpływ jego zastosowania obserwowany jest wówczas, gdy warunki pogodowe nie sprzyjają działaniu herbicydów, jest sucho lub oprysk jest nieco spóźniony (chwasty są lekko przerośnięte). Uzupełnienie zalecanej dawki środka adiuwantem doglebowym zapewnia w takich warunkach wysoką skuteczność chwastobójczą zabiegu poprzez maksymalne wykorzystanie substancji aktywnych zawartych w herbicydach.

Adiuwantem doglebowym jest Hurricane SOIL, który stosowany z herbicydami doglebowymi pozwala na skuteczne i efektywne działanie w szerokim spektrum pogodowym. Głównym zadaniem Hurricane SOIL jest utrzymanie wysokiej koncentracji nanoszonych herbicydów w strefie kiełkowania chwastów, zapewniając ich długą skuteczność.

Jego działanie jest szczególne ważne w latach mokrych, z dużą ilością opadów. Adiuwant doglebowy Hurricane SOIL znacząco ogranicza wtedy występowanie fitotoksyczności w stosunku do rośliny uprawnej. Jednym z przykładów jest zapobieganie występowaniu przebarwień liści rzepaku. Przebarwienia te wynikają z pobierania przez młode rośliny nawet niewielkich ilości chlomazonu.

Skuteczność pokrycia powierzchni

Zmniejszenie napięcia powierzchniowego i wynikające z tego otrzymanie odpowiedniego dla zabiegu stanu kropli cieczy roboczej, pozwala na równomierne i optymalne pokrycie nawet bardzo gruzełkowatej gleby. Zniwelowany efekt znoszenia kropli, nawet podczas zabiegu wykonywanego podczas wietrznej pogody, dodatkowo wpływa na skuteczność pokrycia powierzchni. Ponadto, zapobiega przenoszeniu się substancji na sąsiedni areał, gdzie uprawa może być wrażliwa na daną substancję aktywną. Jest to możliwe dzięki jednolitej cieczy roboczej adiuwanta doglebowego. Powstaje ona w zbiorniku opryskiwacza, co przekłada się na jakość oprysku i równomierne pokrycie powierzchni opryskiwanej.

Rekomendowana dawka to od 0,05% do 0,1% – w praktyce oznacza to 100 ml Hurricane SOIL na 1 ha uprawy.

Przygotowanie z adiuwantem doglebowym na każde warunki

Również obecny sezon, choć zaczął się nadmiarem wody nakazuje nam już teraz uważną obserwację sytuacji hydrologicznej. Czekając na dalszy rozwój wydarzeń, powinniśmy być przygotowani na każdą ewentualność. Szczególnie wymaga to zastosowania sprawdzonych rozwiązań, które zapewnią optymalne działanie użytych herbicydów. W konsekwencji będzie to miało wpływ na skuteczność wykonywanych zabiegów, a co najważniejsze, na ilość oraz jakość zebranego plonu. Adiuwant doglebowy Hurricane SOIL pozwoli nam cieszyć się uprawami bez chwastów!

Cały zespół SDP Polska życzy sukcesów w walce z coraz trudniejszym przeciwnikiem.