Herbicydy

Herbicydy – środki na chwasty

Nasza firma oferuje bogaty pakiet środków chwastobójczych znanych i cenionych producentów. Są to herbicydy o szerokim spektrum działania. Ich cena, ale przede wszystkim wysoka skuteczność gwarantują zadowolenie klienta.

Jakie są rodzaje środków ochrony roślin?

Środki ochrony roślin w zależności od rodzaju zwalczanych agrofagów dzielą się na kilka kategorii. Jedną z nich są herbicydy, czyli środki chwastobójcze. Dostępne w naszej ofercie herbicydy, to środki do zwalczania chwastów większości uciążliwych gatunków we wszelkich uprawach.

Czym są herbicydy?

Co to są herbicydy? Herbicydy to środki ochrony roślin służące do zwalczania niepożądanych gatunków roślin na plantacji roślin uprawnych. Eliminując chwasty, zapewniamy optymalną przestrzeń niezbędną do prawidłowego wzrostu i rozwoju upraw. Dzięki temu rośliny uprawne nie muszą konkurować z chwastami o wodę, składniki odżywcze i dostęp do światła słonecznego.

Herbicydy selektywne i totalne

Środki chwastobójcze polecane przez PROCAM to zarówno herbicydy o działaniu selektywnym, jak i nieselektywnym. Pierwsza grupa herbicydów to środki, które zwalczają określone grupy chwastów, pozwalając rozwijać się roślinie uprawnej.

Natomiast drugą grupę stanowią herbicydy totalne, które nieselektywnie zwalczają wszystkie grupy niepożądanych roślin m.in. w uprawach rolniczych, sadowniczych, a także warzywniczych.

Herbicydy doglebowe i dolistne

Herbicydy możemy podzielić na doglebowe i dolistne. Już same nazwy dość czytelnie pokazują różnicę. Nie warto toczyć dyskusji, które lepiej stosować, gdyż wszystko zależy od okoliczności. Praktyka pokazuje, że zarówno herbicydy doglebowe, jak i dolistne są potrzebne i bardzo często uzupełniają swoje działanie.

Niemniej pamiętajmy, że im szybciej pozbędziemy się konkurencji chwastów, tym lepiej dla uprawianych roślin. Więc zawsze, gdy to możliwe warto sięgnąć po herbicydy doglebowe. Jednak z całą pewnością nie jesteśmy w stanie skonstruować ochrony herbicydowej bez środków dolistnych.

Zwalczanie chwastów jedno- i dwuliściennych

Z racjonalnych przyczyn najlepiej jest zwalczać chwasty jedno- i dwuliścienne w czasie jednego zabiegu. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu i paliwa. Co do zasady jest to podejście słuszne. Herbicydy na chwasty dwuliścienne możemy łączyć z tymi na jednoliścienne. Warto jednak pamiętać, że są wyjątki. Mianowicie, odradza się łączenie w mieszaninie zbiornikowej środków chwastobójczych z grupy graminicydów z innymi herbicydami. Graminicydy to herbicydy na chwasty jednoliścienne.

Jakie opryski można ze sobą łączyć?

Mieszanie środków ochrony roślin z różnych grup, jak i łączenie w mieszaninie zbiornikowej pestycydów z nawozami to temat szalenie rozległy, a przez to godny osobnego artykułu. Spójrzmy zatem jedynie na herbicydy. Oprócz przywołanej wyżej zasady dotyczącej graminicydów nie ma powodów, by unikać łączenia ze sobą środków na chwasty jedno- i dwuliścienne. Jednak ze względu na stres, jaki wywołuje stosowanie herbicydów na roślinach uprawnych, nie powinniśmy dodawać do takiego oprysku innych środków ochrony roślin.

Co pierwsze – oprysk na chwasty czy nawóz?

Za optymalną należy uznać kolejność – środki na chwasty, a potem nawozy. Wynika ona z prostej zasady, aby nie dokarmiać chwastów. Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, w których należy zrobić wyjątek. Wiosenne nawożenie azotowe często wykonujemy, gdy temperatury są stosunkowo niskie, a chłody wykluczają użycie wielu herbicydów. Dlatego, gdy oziminy wiosną domagają się azotu, a pogoda nie pozwala na skuteczne odchwaszczanie, odwracamy kolejność.

Jaki zastosować oprysk na wszystkie chwasty?

Herbicydy totalne stosuje się także w klasycznych uprawach rolniczych. Jednak ze względu na brak selektywności tych środków, jest to możliwe jedynie przedsiewnie lub przedwschodowo.

Herbicydy totalne używane są np. do zwalczenia samosiewów rzepaku przed siewem zbóż ozimych. Takie preparaty chwastobójcze stosuje się także do wyeliminowania roślin z terenów zurbanizowanych, np. z chodników.

Terminy oprysków

Terminy zabiegów herbicydowych zawsze są precyzyjnie określone w etykietach preparatów chwastobójczych. Należy zawsze trzymać się ram wyznaczonych w czasie badań przed rejestracyjnych, gdyż tylko wtedy możemy być pewni bezpieczeństwa roślin uprawnych.

Nie zmienia to faktu, że terminy wskazane w etykietach określają pewien przedział odnoszący się do fazy rozwojowej uprawianych roślin. Natomiast warto pamiętać, że najłatwiejsze do zwalczenia są młode chwasty, wiec działajmy najszybciej jak to tylko możliwe.

Kiedy najlepiej zrobić oprysk na chwasty?

Jak już wspomnieliśmy wyżej, im szybciej, tym lepiej. Odnosi się to jednakowo do zapewnienia przestrzeni życiowej dla naszych upraw, jak i obniżenia stopnia trudności zadania, jakie ma do wykonania herbicyd.

Warto jednak pamiętać, aby nie przesadzać. W przypadku herbicydów dolistnych poczekajmy na wschody wszystkich chwastów, jakich spodziewamy się na polu, by zabieg mógł zadziałać także na chwasty późno wschodzące.

Jakie środki ochrony roślin można stosować w gospodarstwach ekologicznych?

Co do zasady, zgodnie z integrowaną strategią ochrony roślin wszyscy użytkownicy profesjonalni zobligowani są do dawania pierwszeństwa wszelkim niechemicznym metodom ochrony roślin. Jak łatwo się domyślić jest to reguła, która ma największe znaczenie w gospodarstwach ekologicznych. Jednak w przypadku zagrożenia uprawy możliwe jest użycie niektórych środków ochrony roślin.

Należy pamiętać, że w gospodarstwie ekologicznym dozwolone jest stosowanie tylko wybranych preparatów, które przeszły odpowiednią ścieżkę certyfikacji. Listę środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w produkcji ekologicznej można znaleźć w opracowaniach Instytutu Ochrony Roślin.

Jakie środki ochrony roślin są wycofane z obrotu?

W ramach dążenia do bezpieczeństwa produkcji żywności i zrównoważonego rolnictwa, z użycia sukcesywnie wycofywane są środki ochrony roślin. Warto pamiętać, że użycie środków po terminie ustalonym w dokumentacji nie jest dozwolone. Dlatego nie należy gromadzić nadmiernych zapasów pestycydów zagrożonych wycofaniem z obrotu, a sięgając po środki z poprzednich lat, warto sprawdzić, czy ich użycie nadal jest dopuszczalne. Można to zweryfikować choćby w ministerialnym wykazie środków ochrony roślin, zamieszczonym na stronie internetowej resortu rolnictwa.

Źródła

  • Adamczewski K., Wpływ sześcioletniego stosowania herbicydów na uodpornienie się miotły zbożowej (Apera spica-venti (L.) P.B.) na preparaty sulfonylomocznikowe. Fragmenta Agronomica. 2009, 26 (2), s. 7-15.
  • Dobrzański A., Adamczewski K., Fazy rozwojowe roślin a racjonalne zwalczanie chwastów. Progress in Plant Protection. 1998, 38 (1), s. 56-63.
  • Jankowiak J., Bieńkowski J., Holka M., Dąbrowicz R., Zużycie środków ochrony roślin na tle zmian w produkcji rolniczej. Progress in Plant Protection. 2012, 52 (4), s. 1177-1183.
  • Podleśny J., Smytkiewicz K., Zużycie chemicznych środków ochrony roślin w wybranych gospodarstwach rolnych województwa podkarpackiego. Progress in Plant Protection. 2020, 60 (1), s. 24-32.
  • Rola H., Ekonomiczne uzasadnienie stosowania herbicydów w zbożach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 1989, 363, s. 121-128.
  • Rola J., Zjawisko uodparniania się niektórych gatunków chwastów na herbicydy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 1988, 349, s. 153-159.
  • Strzelec A., Wpływ właściwości gleb na reakcje ich mikroflory na herbicydy. Roczniki Gleboznawcze. 1986, 37 (1), s. 129-138.
  • Stupnicka-Rodzynkiewicz E., Stępnik K., Lepiarczyk A., Wpływ zmianowania, sposobu uprawy roli i herbicydów na bioróżnorodność zbiorowisk chwastów. Acta Scientarium Polonorum Agricultura. 2004, 3 (2), s. 235-245.
  • Trajdos J., Snopczyński T., Sadowski J., Pozostałości herbicydów w roślinach uprawnych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 2017, 588, s. 113-127.

Wyświetlanie 1–48 z 67 wyników