PROCAM Agronomia Sukcesu > Aktualności > Porady > Herbicydy jesienne – jaki oprysk na chwasty jesienią?

Herbicydy jesienne – jaki oprysk na chwasty jesienią?

W celu ograniczenia konkurencji ze strony chwastów z roślinami uprawnymi o światło, wodę oraz niezbędne do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju składniki pokarmowe stosuje się herbicydy jesienne. Zwalczanie chwastów w uprawach roślin użytkowych poprawia ich zdrowotność, co przekłada się na wielkość i jakość osiąganych plonów.

Czym są herbicydy jesienne?

Istotnym elementem prawidłowej uprawy roślin jest odchwaszczanie plantacji jeszcze przed zimą. Stosowane w produkcji roślinnej herbicydy jesienne to preparaty przeznaczone do zwalczania chwastów na plantacjach roślin uprawnych, które stosuje się przede wszystkim jesienią. Stosowanie herbicydów jesiennych przyczynia się do zahamowania wzrostu i rozwoju niepożądanych roślin.

Działanie herbicydów jesiennych

Należy mieć na uwadze, że chwasty są najbardziej wrażliwe na działanie środków chwastobójczych w początkowych fazach wzrostu. Stosowane w uprawach herbicydy na chwasty jesienią ograniczają konkurencję niepożądanych roślin z uprawą o cenne składniki pokarmowe, a także wodę i światło. Działanie herbicydów jesiennych związane jest z hamowaniem procesu fotosyntezy oraz wzrostu chwastów w początkowych fazach ich rozwoju.

Kiedy zastosować herbicydy jesienne?

Środki chwastobójcze na jesień powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta. Herbicyd na pszenicę jesienią, podobnie jak preparaty do zwalczania chwastów w innych gatunkach roślin uprawnych, należy stosować, uwzględniając fazę rozwojową, w jakiej znajdują się rośliny oraz warunki pogodowe, w tym zwłaszcza temperaturę. Skuteczność stosowanego herbicydu obniżyć może zarówno zbyt niska, jak i zbyt wysoka temperatura podczas zabiegu. Istotna jest również wilgotność.

W jakich uprawach stosować herbicydy jesienne?

Opryski herbicydowe jesienne są podstawą pielęgnacji upraw. Wykorzystywane w produkcji roślinnej herbicydy na chwasty jesienią o działaniu selektywnym lub nieselektywnym przeznaczone są do stosowania w uprawach wielu gatunków roślin. Stosuje się je do eliminacji niepożądanych roślin między innymi w uprawach zbóż ozimych oraz rzepaku ozimego.

Jakie chwasty zwalczają herbicydy na jesień?

Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych jesienią wpływa znacząco na wielkość i jakość plonów. Herbicyd na jesień stosuje się do zwalczania wielu gatunków uciążliwych chwastów, do których zalicza się między innymi:

 • bodziszek drobny,
 • miotła zbożowa,
 • gwiazdnica pospolita,
 • samosiewy rzepaku,
 • maruna bezwonna.

Jesienne herbicydy przeznaczone są również do zwalczania przetacznika perskiego, tasznika pospolitego oraz fiołka polnego i przytulii czepnej.

Substancje czynne herbicydów jesiennych

Zawarte w herbicydach substancje czynne zwalczają znajdujące się w uprawach gatunki chwastów. Stosowane do walki z chwastami herbicydy jesienne mogą zawierać w składzie różne substancje czynne. Zalicza się do nich między innymi:

 • dikamba,
 • nikosulfuron,
 • diflufenikan.

Często spotykane substancje czynne herbicydów jesiennych to również mezosulfuron metylowy oraz jodosulfuron metylosodowy.

Herbicydy jesienne w zbożach

Stosowane herbicydy jesienne w zbożach zapewniają roślinom znakomitą zimotrwałość oraz mrozoodporność, poza tym pozwalają utrzymać je w doskonałej kondycji jesienią, co przekłada się na wielkość i jakość plonów. Niezastosowane w odpowiednim terminie i dawce herbicydy na zboża ozime jesienią mogą doprowadzić do przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości konkurujących ze zbożami o wodę, światło i składniki pokarmowe chwastów.

Jesienne herbicydy na pszenicę

Ważnym elementem kompleksowej ochrony roślin jest herbicyd jesienny. Pszenica jest zbożem szczególnie narażonym na zachwaszczenie, dlatego jesienne herbicydy na pszenicę warto zastosować zaraz po siewie lub wschodach. Herbicydy w pszenicy ozimej jesienią zapewnią roślinom większą zimotrwałość, poza tym poprawią kondycję po ruszeniu wiosennej wegetacji. Należy mieć na uwadze, że zachwaszczony łan jest bardziej narażony na atak chorób, które przy wysokiej ilości chwastów mają doskonałe warunki do rozwoju.

Herbicyd jesienny – pszenżyto

W celu wyeliminowania konkurencji ze strony chwastów stosowany jest herbicyd jesienny. Pszenżyto, które będzie odchwaszczane od początku wegetacji, będzie mieć przewagę konkurencyjną nad chwastami, a jego wzrost i rozwój będą przebiegać prawidłowo. Stosując jesienne herbicydy na pszenżyto, pamiętać należy przede wszystkim o eliminacji tych chwastów, które są trudne do zwalczania wiosną.

Skuteczne herbicydy w rzepaku jesienią

Zwiększona ilość chwastów na plantacji rzepaku może wpłynąć niekorzystnie na przezimowanie roślin, co z kolei może przyczynić się do obniżenia plonu. Odchwaszczanie plantacji rzepaku ozimego jest więc nieodzownym elementem pielęgnacji roślin. Herbicydy w rzepaku jesienią stosować można doglebowo, inaczej przedwschodowo lub nalistne, czyli powschodowo.

Herbicydy na jesień – na co zwrócić uwagę podczas ich stosowania?

Stosując herbicyd na jesień w uprawach roślin użytkowych, szczególną uwagę należy zwrócić na następujące elementy:

 • dawkę preparatu,
 • termin stosowania,
 • technikę aplikacji,
 • właściwości cieczy opryskowej.

Uwagę należy zwrócić również na temperaturę i wilgotność powietrza, a także na warunki glebowe.

Od czego zależy skuteczność herbicydów jesiennych?

Skuteczność działania herbicydów jesiennych uzależniona jest przede wszystkim od warunków pogodowych, w tym temperatury powietrza, a także od wilgotności powietrza i gleby. Niska wilgotność w powiązaniu z wysoką temperaturą mogą utrudniać wnikanie substancji czynnych preparatów do wnętrza tkanek chwastów, przez co stosowane herbicydy jesienne w pszenicy ozimej i innych uprawach nie będą skuteczne. Skuteczność herbicydu zależy również od dawki oraz terminu, w jakim będą stosowane.

Źródła

 • Badowski M., Jesienne stosowanie herbicydów w rzepaku ozimym. Nowy Raport Rolny. 2011, 08, s. 20-22.
 • Chlebowska D., Herbicydy jesienią. Hasło Ogrodnicze. 1995, 62 (11), s. 13-14.
 • Kieloch R., Jesienna reakcja zbóż na herbicydy. Top Agrar Polska. 2011, 10, s. 55.
 • Kieloch R., Wrażliwość odmian na herbicydy stosowane jesienią. Odchwaszczanie jęczmienia ozimego. Agrochemia. 2000, 08, s. 16-17.
 • Kołacz M., Jesienne stosowanie herbicydów w sadach. Wieś Kujawsko-Pomorska. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. 2007, 77, s. 7-8. 
 • Lisek J., Jesienne stosowanie herbicydów dolistnych. Sad Nowoczesny. 2005, 33 (10), s. 10-11. 
 • Lisek J., Jesienne stosowanie herbicydów. Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa Sad. 2008, 11, s. 26-29.
 • Lisek J., Stosowanie herbicydów w jagodnikach jesienią. Owoce, Warzywa, Kwiaty. 2006, 22, s. 32-33. 
 • Paradowski A., Chwasty najlepiej załatw jesienią. Nowoczesna Uprawa. 2010, 09, s. 12-14.