PROCAM Agronomia Sukcesu > Aktualności > Porady > Ograniczanie stosowania środków ochrony roślin możliwe dzięki profilaktyce

Ograniczanie stosowania środków ochrony roślin możliwe dzięki profilaktyce

Wieloletnia prowadzona uprawa roślin z wykorzystaniem środków ochrony roślin, spowodowała zaburzenia w funkcjonowaniu ekosystemu roślin. Pierwotne środowisko składające się z bakterii, grzybów, owadów czy roślin, zostało pozbawione niektórych organizmów. Ich miejsce zajęły inne organizmy będące niekiedy patogennym gatunkiem inwazyjnym. Tak, jak w przypadku funkcjonowania człowieka, wiadomym jest, że profilaktyka jest kluczem do uzyskania płodów rolnych o wysokiej jakości. Jednocześnie pozwala na rozsądne ograniczanie stosowania środków ochrony roślin.

Naturalna ochrona roślin

Obiektem badań współczesnych naukowców, jest wykorzystanie w uprawach roślin środków pochodzących z natury. Należą do nich np. wyciągi, ekstrakty, oraz żywe kultury bakterii i grzybów. Stosowanie powyższych elementów działa na rośliny jak

  • probiotyk (gr. Pro bios – dla życia) – mikroorganizmy zasiedlające dane środowisko wywierające pozytywny wpływ na organizm gospodarza,
  • prebiotyk – substancje pochodzenia roślinnego lub mikrobiologicznego wpływające pozytywnie na organizm gospodarza i stymulujące rozwój pożądanej mikroflory.

Stosowanie preparatów gwarantujących rozwój odpowiedniego środowiska fylosfery i ryzosfery stymuluje rozwój roślin. Co więcej, ogranicza rozwój chorób na roślinach poprzez efekt zajętego miejsca. Oznacza to, że środowisko zajęte przez pożądane mikroorganizmy ogranicza miejsce do rozwoju organizmów patogennych.

Środki naturalnego pochodzenia nie tylko wpływają na ograniczenie chorób grzybowych i bakteryjnych. Ekstrakty roślinne i produkowane przez mikroorganizmy metabolity ograniczają żerowanie owadów, poprzez stwarzanie niekorzystnego środowiska do ich rozwoju.

Szansa na odbudowę środowiska

Firma BIO-GEN korzystając z „natury” stworzyła serię preparatów pomagających w odbudowie środowiska życia roślin. Poczynając od środowiska glebowego, którego żyzność i życie mikrobiologiczne mają decydujący wpływ na rozwój systemu korzeniowego, firma stworzyła preparaty Rewital PRO+, Nematado Biocontrol, DeliaSTOP, OstriniaSTOP.

Rewital PRO+

Preparat Rewital PRO+ zawiera mikroorganizmy zasiedlające resztki pożniwne. Przyspiesza rozkład materii organicznej przy jednoczesnym wytwarzaniu ważnych dla żyzności gleby kwasów humusowych. Bakterie z preparatu zasiedlając środowisko, ograniczają miejsce do rozwoju mikroorganizmów patogennych. Wytwarzają przy tym kwasy humusowe, które pozwalają zatrzymać nawet do 12 razy więcej wody niż gleba pozbawiona kwasów humusowych. Jest to szczególnie ważne w okresach suszy. Mikroorganizmy również mają cenne właściwości jakimi są przekształcanie fosforu z form nierozpuszczalnych – niedostępnych do form rozpuszczalnych, wytwarzanie sideroforów – substancji chelatujących składniki mineralne takie jak żelazo, cynk, miedź itd. oraz stymulację rozwoju roślin. Bakterie stymulujące wzrost roślin (ang. PGPB – Plant Growth Promoting Bacteria) znajdujące się preparacie podnoszą plonowanie roślin oraz ich jakość:

rewital pro a plon jeczmienia jarego

Nematado Biocontrol

nematado a wysokosc plonu

Preparat Nematado Biocontrol to biologiczny preparat zawierający mikroorganizmy, których metabolity stwarzają niekorzystne warunki środowiska do rozwoju i żerowania nicieni. W glebie z odpowiednimi mikroorganizmami występują warunki, w których cysty nicieni są atakowane przez patogeny, a dla dorosłych osobników korzenie roślin uprawnych, nie są atrakcyjne.

Często żerowanie nicieni, powoduje zakażenia wtórne roślin, bakteriami, grzybami lub wirusami jak np. TRV.

Działanie odpowiednich mikroorganizmów pozwala uzyskać wyższe plony o wyższej jakości przetwórczej.

rzepak ozimy deliastop

Fot. 1 Rzepak ozimy po zastosowaniu preparatu DeliaSTOP
[Kwidzyn, 2016]

DeliaSTOP

DeliaSTOP kolejny preparat kreujący środowisko niekorzystne dla żerowania larw śmietki kapuścianej. Preparat zawierający ekstrakty roślinne i mikroorganizmy jest stosowany do higienizacji środowiska roślin, czyli zasiedlania ryzosfery przez mikroorganizmy mające pozytywny wpływ na rozwój korzeni.

Po zastosowaniu preparatu w uprawie rzepaku, korzenie są rzadziej atakowane przez pasożyta, podnosząc tym samym naturalną odporność na zasiedlenie wtórne.

 Zastosowaniu preparatu DeliaSTOP nasuwają następujące wnioski:

  • Brak uszkodzeń korzenia
  • Dłuższy korzeń palowy
  • Grubsza szyjka korzenia
  • Grubsza podstawa korzenia
  • Lepiej rozwinięta strefa korzeniowa

Rozległa strefa korzeniowa, która była efektem zastosowania preparatu DeliaSTOP przełożyła się na ogólny lepszy rozwój roślin, lepsze pobieranie składników z gleby, a w konsekwencji na wyższy plon.

Ograniczanie stosowania środków ochrony roślin dzięki przemyślanej współpracy

Wychodząc naprzeciw problemowi jakim jest omacnica prosowianka w uprawie kukurydzy firma Bio-Gen we współpracy z firmą PROCAM wprowadziła na rynek nowy produkt. Jest to preparat biologiczny do higenizacji środowiska i zdrowotności kukurydzy – Ostrinia STOP. Środek w 100% naturalny, całkowicie bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Ostrinia STOP zawiera wyselekcjonowane bakterie z grupy Bacillus oraz wyciągi roślinne. Odpowiadają one za zmianę warunków środowiska zewnętrznego rośliny (na liściach, łodygach i kolbach), stwarzając niekorzystne warunki do żerowania i zasiedlania roślin przez omacnicę prosowiankę. Wytwarzane przez bakterie metabolity indukują w roślinie naturalne systemy obronne przed uszkodzeniami spowodowanymi przez insekty. Co za tym idzie, zastosowanie preparatu wpływa na ilość i jakość plonów kukurydzy. Preparat stosuje się w okresie BBCH 16-31 kukurydzy (na ogół jest to początek czerwca). Istnieje możliwość mieszania z nawozami dolistnymi oraz innymi agrochemikaliami za wyjątkiem preparatów fungicydowych.

Skuteczność Ostrinia STOP potwierdzają wyniki przeprowadzonych doświadczeń i obserwacji z użyciem preparatu. Jak widać natura daje nam rozwiązania, dzięki którym ograniczanie stosowania środków ochrony roślin, a niejednokrotnie zastąpienie środków chemicznych w naszej uprawie jest możliwe. Świat się zmienia. Coraz więcej środków ochrony roślin zostaje wykluczonych z możliwości stosowania. My sami stajemy się bardziej świadomi i zaczynamy działać zgodnie z trendem zrównoważonego rolnictwa. W tym wszystkim naprzeciw wychodzi firma PROCAM, która dzięki współpracy z firmą Bio-Gen w swoim portfolio posiada preparaty biologiczne różnorakiego zastosowania, które – jak pokazują przedstawione badania – DZIAŁAJĄ.

zwalczanie omacnicy prosowianki

Tabela 2 Doświadczenia dystrybucji firmy PROCAM, 2018, Rumianek, Laski Wileki, Żakowo

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.