Fungicydy

Fungicydy – środki grzybobójcze

Skuteczna ochrona roślin przed patogenami grzybowymi jest kluczem do uzyskania wysokiego plonu oraz jego doskonałej jakości. W naszej ofercie znajdują się liczne fungicydy przeznaczone do stosowania we wszelkich uprawach. Szerokie portfolio produktowe, najwyższa jakość środków i doskonałe ceny to najkrótszy, a zarazem trafny opis naszej oferty środków grzybobójczych.

Przed czym chronią fungicydy?

Fungicydy to środki grzybobójcze, więc są to preparaty chroniące rośliny uprawne przed niszczycielską działalnością grzybowych chorobotwórczych. Możemy wyróżnić trzy sposoby oddziaływania fungicydu na agrofagi. Pierwszy sposób polega na działaniu zapobiegawczym, czyli jeszcze przed porażeniem roślin przez patogeny. Drugi i trzeci sposób to działania, które są niezbędne już po zaatakowaniu roślin przez sprawców chorób. Substancje stosowane interwencyjnie i wyniszczająco mają na celu zatrzymanie rozwoju choroby i możliwie trwałe wyeliminowanie jej przyczyny.

Kiedy stosować środki grzybobójcze?

Zabieg fungicydowy zawsze wykonujemy zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka grzybobójczego. Wiele fungicydów posiada zarówno właściwości zapobiegawcze, jak i interwencyjne czy wyniszczające, dlatego możemy zastosować je prewencyjnie lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie fungicydy stosujemy zapobiegawczo.

Jak stosować fungicydy?

W zwalczaniu chorób grzybowych niesłychanie ważną jest szybka reakcja na zagrożenie. Stąd tak długa lista środków, które możemy stosować prewencyjnie. Warto pamiętać jednak, że środki grzybobójcze mają różne mechanizmy działania. Wśród środków grzybobójczych możemy wyróżnić kilka rodzajów:

  • fungicydy kontaktowe,
  • fungicydy powierzchniowe,
  • fungicydy wgłębne,
  • fungicydy systemiczne.

Specyfika poszczególnych rozwiązań może różnym stopniu pasować do konkretnego zagrożenia i stadium rozwoju choroby. Dlatego wybierając preparaty grzybobójcze, zwróćmy uwagę na to, jak działają na roślinach i zastosujmy potencjalnie najefektywniejsze rozwiązanie.

Jak długo działa fungicyd?

Czas zabezpieczającego działania fungicydu zależy od specyfiki substancji czynnej i jest ściśle związana z mechanizmem działania środka grzybobójczego. Na przedłużenie działania fungicydu może korzystnie wpłynąć także zastosowanie do zabiegu odpowiedniego adiuwantu.

Co na choroby grzybowe roślin?

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z chorobami roślin rolniczych, warzyw czy sadów, kluczowe w zwalczaniu chorób grzybowych jest poprawne zidentyfikowanie zagrożenia. Pozwala ono na precyzyjne dobranie środków do zwalczania grzybów atakujących rośliny. Po zidentyfikowaniu sprawcy choroby możemy wybrać potrzebne preparaty grzybobójcze. Warto pamiętać, że wiele grzybów dobrze rozwija się w podobnych warunkach, często więc infekcje mogą być spowodowane jednocześnie przez kilka patogenów. Dlatego jednym z najważniejszych kryteriów wyboru grzybobójczych środków ochrony roślin jest spektrum zwalczanych chorób.

W jakich warunkach stosować fungicydy?

Odpowiedzi na tak postawione pytanie należy szukać w zaleceniach producenta konkretnego fungicydu, gdyż wymagania dotyczące warunków atmosferycznych, w jakich powinien być wykonany oprysk grzybobójczy, mogą się znacznie różnić. Dotyczy to przede wszystkim tego, w jakiej temperaturze stosować fungicydy i jak długo nie powinno padać po oprysku, by uzyskać oczekiwaną skuteczność działania fungicydu. Jednak możemy pokusić się też o pewne uniwersalne zalecenia.

Jak w przypadku wszystkich innych zabiegów z użyciem środków ochrony roślin należy unikać wykonywania oprysków na mokre rośliny. Z zabiegiem fungicydowym poczekajmy także, gdy wieje silny wiatr lub jest bardzo słonecznie.

Czy można mieszać fungicydy z nawozami dolistnymi?

Mieszanie różnych środków ochrony roślin i nawozów jest zawsze zadaniem nieco ryzykownym. Niemniej pewne preparaty możemy łączyć bez obaw. Co do zasady nie ma przeciwwskazań dotyczących mieszania fungicydów z nawozami dolistnymi. Jednak tworząc mieszaniny zbiornikowe, warto przestrzegać zaleceń dotyczących kolejności dodawania preparatów do zbiornika, a wcześniej wykonać test w mniejszym naczyniu.

Źródła

  • Jankowiak J., Bieńkowski J., Holka M., Dąbrowicz R., Zużycie środków ochrony roślin na tle zmian w produkcji rolniczej. Progress in Plant Protection. 2012, 52 (4), s. 1177-1183.
  • Pieczul K., Przyczyny odporności na fungicydy grzybów patogenicznych dla roślin. Zagadnienia doradztwa rolniczego. 2015, 1, s. 83-93.
  • Piwowar A., Rynek środków ochrony roślin w Polsce w latach 2005-2009. Journal of Agribusiness and Rural Development. 2012, 1 (23), s. 86-93.
  • Podleśny J., Smytkiewicz K., Zużycie chemicznych środków ochrony roślin w wybranych gospodarstwach rolnych województwa podkarpackiego. Progress in Plant Protection. 2020, 60 (1), s. 24-32.
  • Przybylski Z., Fungicydy układowe, ich właściwości i zastosowanie. Postępy Nauk Rolniczych. 1975, 22 (1), s. 71-75.
  • Zalewski A. Sezonowość cen środków ochrony roślin w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego. 2018, 18 (2), s. 315-321.

Wyświetlanie 1–48 z 56 wyników