BaktoTARCZA P

O produkcie

Środek przeznaczony do odbudowy mikroflory bakteryjnej w uprawach polowych. W wyniku jego zastosowania ograniczona zostaje możliwość zasiedlania roślin przez różne patogeniczne organizmy w wyniku zwiększenia konkurencji o przestrzeń życiową oraz indukcję naturalnej odporności roślin na choroby. W przypadku aplikacji preparatu we wczesnych fazach rozwojowych wraz z wprowadzeniem do gleby odpowiednich kultur bakterii wyizolowanych ze środowiska naturalnego zapobiega się kolonizacji młodych roślin przez niepożądane mikroorganizmy.

Kategoria: