Rewital PRO+

O produkcie

RewitalPro+
Preparat do rewitalizacji środowiska glebowego. Wprowadza pożyteczne dla środowiska glebowego mikroorganizmy, które wpływają na przywrócenie właściwej równowagi mikrobiologicznej.  W wyniku jego zastosowania mineralizacja słomy i innych resztek pożniwnych roślin jest szybsza i efektywniejsza, poprawia się żyzność gleby oraz zostają uwalniane trudno dostępne dla roślin składniki pokarmowe. Nasileniu ulega również procesy próchnicowania, a tym samym następuje polepszenie stosunków powietrzno-wodnych jak i struktury gruzełkowatej gleby. Środek charakteryzuje się najbogatszym składem mikrobiologicznym spośród preparatów o podobnym zastosowaniu dostępnych na rynku.

Skład preparatu

Biopreparat REWITAL PRO+ złożony jest z niepatogennych mikroorganizmów oraz pożywki startowej. Koncentracja bakterii w REWITAL PRO+ jest najwyższa wśród preparatów o podobnym zastosowaniu dostępnych na rynku i wynosi 108 jtk/g. W skład preparatu wchodzą bakterie z rodzaju: Streptomyces, Pseudomonas, Bacillus, Rhodococcus, Cellulomonas, Arthrobacter, Peanibacillus, Pseudonocardia.

Dawkowanie i sposób stosowania

Oprysk

W celu przygotowania roztworu roboczego do oprysku powierzchni 1 ha rozcieńczyć 1 l preparatu w 200-500 l wody. Opryskać pole lub plantację w dowolnie wybranej fazie uprawy, najlepiej w okresie, w którym wykonywanie agrotechnicznych zabiegów uprawowych umożliwi dobre i równomierne wymieszanie preparatu z glebą. Zabieg można powtarzać 2-3 razy w okresie wegetacyjnym.


Podlewanie

W celu przygotowania roztworu do podlewania rozcieńczyć 2 ml preparatu w 1 l wody [0,2% (V/V)].


Moczenie

sadzonki, cebule, bulwy, kłącza zalać na okres 4-8 godzin 0,2% roztworem (2 ml preparatu rozcieńczyć w 1 l wody).


Uprawy sadownicze

Zalecane stężenie: 0,2% (200 ml preparatu w 100 l wody). Zalecana ilość wody: 500 l na 1 hektar. Przed założeniem sadu opryskać oczyszczoną z chwastów powierzchnię gleby. Po apli- kacji bezzwłocznie wymieszać górną jej warstwę, wyrównując powierzchnię pola. W trudnych warunkach uprawy, w kolejnych latach uprawy, zwłaszcza na glebach zmęczonych, zabieg można powtórzyć 1- 3 razy w okresie wegetacyjnym.

Stosowanie REWITAL PRO+

• przywraca równowagę mikrobiologiczną ekosystemu odbudowując mikroflorę gleby zdegradowaną na skutek erozji, ognia, stosowania środków chemicznych i innych czynników,
• przyspiesza mineralizację resztek pożniwnych roślin, obornika i innych naturalnych nawozów organicznych,
• poprawia żyzności gleby oraz wartość biologiczną produktów roślinnych,
• uruchamia w środowisku glebowym reakcje biochemiczne mające istotny wpływ na gospodarkę azotu, fosforu oraz związków siarki,
• powoduje uwolnienie trudno dostępnych dla roślin składników pokarmowych,
• redukuje w środowisku glebowym chorobotwórcze dla roślin bakterie, wirusy i grzyby przez co wpływa na zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin,
• poprawia zdrowotność roślin uprawnych,
• ogranicza przykre zapachy podczas nawożenia pól uprawnych gnojówkami i gnojowicami.

Informacje dodatkowe

opakowanie

, ,

Kategoria:

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.