KANONIER FAO 240

WYTOCZYŁ NAJCIĘŻSZE DZIAŁO

 

KIERUNEK UŻYTKOWANIA

ZIARNO KISZONKA CCM BIOGAZ

STRUKTURA

34 ZIARNA/RZĄD 14-16 RZĘDÓW 290 G FLINT

 

Cechy agronomiczne:

  • • wysoka tolerancja na porażenie przez grzyby fuzaryjne
   • niskie porażenie przez omacnicę prosowiankę
   • rośliny bardzo wysokie i bogato ulistnione
   • idealny wczesny wigor

Zalety z uprawy:

  • • bardzo wysoka strawność odmiany
   • wysoki plon świeżej i suchej masy
   • wysokie plony zdrowego ziarna w całym kraju
   • sprawdzony w polskich warunkach, nawet w ekstremalnie suchym 2015 i 2018 roku

Korzyści z wyboru:

  • • niska zawartość mikotoksyn w ziarnie oznacza brak potrąceń przy sprzedaży
   • wysoki dochód z ha
   • wszechstronny w użytkowaniu

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha

 • stanowiska ziarno kiszonka
  słabsze 78 000 – 80 000 82 000 – 83 000
  średnie 82 000 – 84 000 86 000 – 88 000
  dobre 84 000 – 86 000 90 000 – 92 000

Wymagania glebowe:

  • • toleruje słabsze gleby
   • przeciętne stanowiska pod uprawę

Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!