MONCUT 460 SC

Kategoria:

Substancje czynne: flutolanil (460 g)

Zastosowanie: przeciw rizoktoniozie

* WAŻNE: zaprawione sadzeniaki mogą być użyte wyłącznie do sadzenia, nie wolno przeznaczać ich na cele konsumpcyjne ani na pasze; nie wolno też zaprawiać podkiełkowanych bulw sadzeniaka ziemniaka!

Termin stosowania: stosować do mokrego zaprawiania bulw sadzeniaków ziemniaka na krótko przed kiełkowaniem bądź przed jego sadzeniem lub w jego trakcie; Do zaprawiania używać urządzeń przeznaczonych do nanoszenia zapraw na bulwy ziemniaka na taśmociągach lub wewnątrz sadzarki

Dawkowanie: 200 ml na 1 tonę sadzeniaków (woda: do 2 l/tonę sadzeniaków)

Maksymalna liczba zabiegów w roku wegetacyjnym: 1

Okres karencji: nie dotyczy

Okres prewencji dla pszczół: nie dotyczy

Toksyczność: niebezpieczny dla środowiska, w tym dla wodnego, w którym może powodować długotrwałe i niekorzystne zmiany

Do najważniejszych cech produktu Moncut 460 SC zalicza się:

– długotrwały okres działania (do 6 miesięcy od momentu aplikacji) – z jednej strony długotrwała skuteczność polowa, ale również możliwość zaprawienia bulw przed wysadzeniem, nawet przed procesem podkiełkowywania/pobudzania ziemniaka

– brak negatywnego wpływu na tempo wschodów, co jest szczególnie istotne w ziemniaku wczesnym i bardzo wczesnym

– brak fitotoksycznego wpływu na kiełki ziemniaka

– brak wrażliwości na czynniki zewnętrzne (działa w zakresie pH od 3 do 11, skuteczny w wysokich i niskich temperaturach, niewrażliwy na działanie promieni UV.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Dodatkowe informacje

opakowanie

,