SM KURANT FAO 250

NASTAWIONY NA WYGRYWANIE

 

KIERUNEK UŻYTKOWANIA

KISZONKA BIOGAZ

STRUKTURA

32 ZIARNA/RZĄD 14-16 RZĘDÓW 280 G POŚREDNI

 

Cechy agronomiczne:

• bardzo wysoka i bogato ulistniona roślina,
• dobry wigor początkowy młodych siewek,
• dobry stay green,
• kolba typu flex,

Zalety z uprawy:

• bardzo wysoki potencjał plonowania w użytkowaniu na kiszonkę,
• wysoka strawność całej rośliny,
• wyjątkowa tolerancja na warunki stresowe,

Korzyści z wyboru:

• ekonomicznie bardzo opłacalna inwestycja,
• pożądana struktura plonu i wysoka wartość żywieniowa,
• bezpieczeństwo w uprawie w latach o zróżnicowanym przebiegu pogody,

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha

stanowiska kiszonka
słabsze 82 000 – 84 000
średnie 85 000 – 88 000
dobre 90 000 – 92 000

Wymagania glebowe:

– od średnich do lepszych ale też tych chłodnych i mozaikowatych,
– wysokie zdolności adaptacyjne do warunków gleb przepuszczanych.

Pobierz za darmo Katalog Najlepszych Odmian Kukurydzy i Zbóż Jarych
Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!