SM KURANT FAO 250

O produkcie

NASTAWIONY NA WYGRYWANIE

Rejestracja: PL 2017

Kierunek użytkowania

KISZONKABIOGAZ

Struktura

32 ZIARNA/RZĄD14-16 RZĘDÓW280 GPOŚREDNI

Cechy agronomiczne

 • kolba typu flex
 • dobry typ “stay green”
 • dobry wigor początkowy młodych siewek
 • bardzo wysoka i bogato ulistniona roślina

Zalety z uprawy

 • wyjątkowa tolerancja na warunki stresowe
 • wysoka strawność całej rośliny
 • bardzo wysoki potencjał plonowania w użytkowaniu na kiszonkę

Korzyści z wyboru

 • bezpieczeństwo w uprawie w latach o zróżnicowanym przebiegu pogody
 • pożądana struktura plonu i wysoka wartość żywieniowa
 • ekonomicznie bardzo opłacalna inwestycja

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha

stanowiskakiszonka
słabsze82 000 – 83 000
średnie84 000 – 85 000
dobre85 000 – 86 000

Wymagania glebowe

 • wysokie zdolności adaptacyjne do warunków gleb przepuszczanych
 • od średnich do lepszych ale też tych chłodnych i mozaikowatych

Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!