SM KURANT FAO 250

NASTAWIONY NA WYGRYWANIE

 

KIERUNEK UŻYTKOWANIA

KISZONKABIOGAZ

STRUKTURA

32 ZIARNA/RZĄD14-16 RZĘDÓW280 GPOŚREDNI

 

Cechy agronomiczne:

  • • kolba typu flex
   • dobry typ “stay green”
   • dobry wigor początkowy młodych siewek
   • bardzo wysoka i bogato ulistniona roślina

Zalety z uprawy:

  • • wyjątkowa tolerancja na warunki stresowe
   • wysoka strawność całej rośliny
   • bardzo wysoki potencjał plonowania w użytkowaniu na kiszonkę

Korzyści z wyboru:

  • • bezpieczeństwo w uprawie w latach o zróżnicowanym przebiegu pogody
   • pożądana struktura plonu i wysoka wartość żywieniowa
   • ekonomicznie bardzo opłacalna inwestycja

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha

 • stanowiskakiszonka
  słabsze82 000 – 83 000
  średnie84 000 – 85 000
  dobre85 000 – 86 000

Wymagania glebowe:

  • • wysokie zdolności adaptacyjne do warunków gleb przepuszczanych
   • od średnich do lepszych ale też tych chłodnych i mozaikowatych

Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!