SY IMPULSE FAO 260

O produkcie

ZACHĘCA DO DZIAŁANIA

Rejestracja: EU 2017

Kierunek użytkowania

ZIARNOETANOL

Struktura

30 ZIAREN/RZĄD16 RZĘDÓW300GDENT

Cechy agronomiczne

 • rasowy mieszaniec dentowy z wyrównanymi kolbami
 • typ ARTESIAN – odporny na suszę i wysoką temperaturę
 • niewysoka roślina z grubą, stabilną łodygą, odporna na wyleganie
 • zdrowe rośliny i zdrowe ziarno, z mocnym antocyjanowym zabarwieniem.

Zalety z uprawy

 • bardzo wysoki potencjał plonotwórczy,
 • bardzo dobre oddawanie wody w procesie dojrzewania – silny dry down,
 • niezawodny w suchych warunkach,
 • najnowsza genetyka ARTESIAN.

Korzyści z wyboru

 • wysoce produktywna odmiana,
 • wysoce opłacalna ekonomicznie,
 • niezawodna w gorących latach i regionach,
 • dzięki wysokiej zawartości antocyjanów przydatna w produkcji paszy dla drobiu.

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha

– stanowiska
• słabsze 80 000 – 82 000
• średnie 84 000 – 86 000
• dobre 86 000 – 90 000

Wymagania glebowe

 • uniwersalna, na większość stanowisk, ale nie na chłodne,

Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!