PROCAM Agronomia Sukcesu > Aktualności > Porady > Zabieg T0 w zbożach – kiedy warto go wykonywać?

Zabieg T0 w zbożach – kiedy warto go wykonywać?

Zasadność wykonywania zabiegu T0 w pszenicy czy jęczmieniu bywa kwestionowana. Jednak mając na uwadze, w jakim stopniu choroby mogą wpłynąć na wysokość plonu, z pewnością warto takie działanie rozważyć. Zastanówmy się zatem, w jakich okolicznościach powinniśmy przeprowadzić zabieg T0 w zbożach.

Co to jest zabieg T0?

Wiosenny zabieg czyszczący określany też jako T0 w zbożach wykonujemy we wczesnych fazach rozwojowych. Ma on na celu wyeliminowanie patogenów, które mogą zagrażać plantacji po zimie.

Do chorób zbóż zwalczanych w zabiegu T0 z pewnością powinniśmy zaliczyć:

  • rdze,
  • septoriozy,
  • mączniaka prawdziwego.

Ich występowanie w terminie wczesnowiosennym jest efektem infekcji jesiennych.

Czy warto wykonywać zabieg T0 w zbożach?

Jak każdy zabieg, także T0 wymaga przeprowadzenia lustracji i zarówno identyfikacji bieżących objawów, jak i ryzyka rozwoju patogenów. Tak więc to, czy warto wykonać T0 w jęczmieniu ozimym, czy pszenicy zależy od oceny panujących warunków pogodowych i stanu roślin.

Jeżeli na roślinach znajdziemy symptomy infekcji w nasileniu określonym w progach szkodliwości ekonomicznej, a warunki atmosferyczne sprzyjają rozwojowi chorób, bez wątpienia powinniśmy sięgnąć po adekwatne środki grzybobójcze. Jest to bowiem kluczowe dla prawidłowego rozwoju zbóż więc także dla wysokości plonu.

Zalety wykonywania oprysku T0 w zbożach

Nadrzędnym zadaniem zabiegu T0 w zbożach jest ochrona plonu. Jednak korzyści wynikające z jego wykonania możemy też obserwować w krótszej perspektywie. Specyfiką skutecznej ochrony fungicydowej zbóż jest jej ciągłość. Zaniechanie wykonania zabiegu na wczesnym etapie sprawi, że infekcja rozwinie się, więc będzie trudniejsza do zwalczenia w klasycznym T1. Nie pozostanie to bez wpływu na plon, ale również wymusi zastosowanie bardziej intensywnej ochrony, co przełoży się również na ponoszone koszty. Tak więc do zalet zabiegu T0 możemy zaliczyć ograniczenie nakładów na ochronę plantacji, przy jednoczesnym wzroście jej efektywności, czego efektem będzie wyższy plon.

Optymalny termin na zabieg T0

W odniesieniu do fazy rozwojowej zbóż możemy przyjąć, że oprysk T0 wykonujemy na etapie krzewienia, pomiędzy BBCH 22 a BBCH 29. Musimy jednak wziąć pod uwagę także przebieg pogody, który rzutuje zarówno na ryzyko rozwoju infekcji, jak i skuteczność fungicydów.

Choć mówimy tu o wiosennym zabiegu czyszczącym, warto zwrócić uwagę na fakt, że intensywnie rosnące zboża niejednokrotnie osiągają fazę krzewienia jesienią. Przy łagodnym przebiegu pogody często już wtedy potrzebują ochrony fungicydowej. Zabieg taki także określany jest jako T0.

Skuteczne fungicydy na T0

Środki grzybobójcze na zabieg T0 w zbożach powinny cechować się szerokim spektrum zwalczanych chorób, a zważywszy na kapryśną wiosenną aurę także efektywnością działania w niskich temperaturach.

Z uwagi na patogeny, które w tym okresie mogą zagrażać roślinom, zabieg T0 możemy skomponować z substancji z grupy triazoli i morfolin. Warto także sięgnąć po preparaty miedziowe, które skutecznie wspierają ochronę fungicydową.

Przeczytaj także: Zabiegi fungicydowe – czy znasz wszystkie ich rodzaje?

Bibliografia

  • Janisławski K., Ochrona fungicydowa dała zwyżkę plonów nawet podczas suszy. Tygodnik Poradnik Rolniczy. 2019, 14 (776), s. 26-27. [Google Scholar]
  • Kalinowski M., Jeżeli T0, to celowany w mączniaka. Tygodnik Poradnik Rolniczy. 2019, 05 (767), s. 21. [Google Scholar]
  • Kalinowski M., Niezbędny wczesny zabieg T1, a najlepiej T0. Tygodnik Poradnik Rolniczy. 2020, 10 (824), s. 30-31. [Google Scholar]
  • Kalinowski M., Trudne wiosenne zabiegi w zbożach ozimych. Tygodnik Poradnik Rolniczy. 2019, 12 (774), s. 20-21. [Google Scholar]
  • Kalinowski M., Zabieg fungicydowy T0 nabiera znaczenia. Tygodnik Poradnik Rolniczy. 2020, 05 (819), s. 22. [Google Scholar]
  • Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J., Zabieg T0 w zbożach ozimych. Agrotechnika. Poradnik Rolnika. 2016, 10, s. 25-27. [Google Scholar]
  • Pokacka Z., Mechanizmy działania fungicydów stosowanych do ochrony zbóż przed chorobami. Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin. 1983, 25 (2), s. 117-134. [Google Scholar]