PROCAM Agronomia Sukcesu > Aktualności > Aktualności > AzotoPower jako alternatywa w zakresie nawożenia roślin uprawnych

AzotoPower jako alternatywa w zakresie nawożenia roślin uprawnych

Założenia Europejskiego zielonego ładu polegające na ograniczeniu stosowania chemicznych pestycydów i nawozów o 50% do 2030 r., a także niespodziewany drastyczny wzrost cen nawozów mineralnych stawiają przed producentami rolnymi coraz to nowe wyzwania.     Wielu z Państwa z pewnością poszukuje alternatywnych możliwości pozwalających na ograniczenie dawek nawozów azotowych, przy jednoczesnym zachowaniu satysfakcjonujących wyników plonowania roślin uprawnych. Warto w tej sytuacji zastanowić się nad sięgnięciem po rozwiązania biologiczne.

Jednym z takich rozwiązań jest korzystanie z procesu biologicznego wiązania azotu przez różne mikroorganizmy. Za przykład mogą  nam posłużyć wszystkim dobrze znane bakterie brodawkowe, które na drodze symbiozy z roślinami motylkowatymi są w stanie związać od kilkudziesięciu do nawet kilkuset kilogramów N w ciągu roku na obszarze jednego hektara.

Wiązanie azotu atmosferycznego w glebie nie ogranicza się jednakże wyłącznie do mikroorganizmów symbiotycznych. W naturze występuje liczna grupa wolnożyjących bakterii, które są w stanie w sposób efektywny wzbogacić glebę w istotną ilość azotu.

Firma Bio-Lider, wykorzystująca technologię uznanego laboratorium Bio-Gen wprowadziła od poprzedniego sezonu nowy produkt pod nazwą AzotoPower. Jest to preparat bakteryjny, w skład którego wchodzą wolnożyjące izolaty bakterii z rodzajów AzotobacterArthrobacter o wysokiej koncentracji nie mniejszej niż 1×109 jtk/g.

Występujące w preparacie bakterie Azotobacter są uznawane za organizmy decydujące o przyrostach azotu w glebie, natomiast rodzaj Arthrobacter reprezentują szczepy bakterii mało wymagających pod względem żywienia azotowego. Z tego właśnie powodu mogą łatwo przyswajać ten składnik z atmosfery. Wolnożyjące bakterie glebowe, w zależności od gatunku, a także panujących warunków środowiskowych, są w stanie związać do 50 kg N/ha, przy średniej w granicach 25-30 kg. Taka ilość dostarczonego roślinom azotu odpowiada ilości składnika zawartego w 70-80 kg saletry amonowej, przy wyraźnie niższych kosztach zabiegu!

 

Ocena pokroju roślin pszenicy ozimej odm. Findus po zastosowaniu Azotopower. Lisewo Malborskie 2021

Warto nadmienić również, że bakterie zawarte w preparacie AzotoPower wiążą azot atmosferyczny w formie całkowicie dostępnej dla  roślin, podczas gdy straty azotu z mineralnych nawozów azotowych mogą dochodzić nawet do 40-50%.

Ponadto dostępne w preparacie bakterie posiadają zdolność pobierania fosforu z trudno dostępnych źródeł, a także wspomagają przyswajanie przez rośliny mikroelementów takich jak cynk czy żelazo. Bakterie zawarte w AzotoPower należą do grupy bakterii promujących wzrost roślin (PGPR – plant growth promoting bacteria). Stymulują syntezę fitohormonów (m. in. cytokinin, giberelin), poprawiają rozwój systemu korzeniowego, efektywność odżywiania roślin, a także wspomagają odporność na stres.

AzotoPower w dawce 100 g/ha przy użyciu 200-400 l wody można stosować w formie oprysku doglebowego przedsiewnie w uprawach rolniczych oraz przed siewem lub sadzeniem roślin w produkcji warzyw. Możliwe jest również jego zastosowanie w formie oprysku nalistnego po ruszeniu wegetacji  w uprawach polowych, (np. po siewie, po wschodach, w fazie krzewienia) jak również w uprawie warzyw w dowolnej fazie aktywnego wzrostu. Z kolei w uprawach sadowniczych preparat znajduje zastosowanie w formie oprysku w pasie herbicydowym. AzotoPower  stosuje się także na resztki pożniwne razem z dobrze znanym od wielu lat na rynku środkiem RewitalPRO+. Takie połączenie gwarantuje wysoką i efektywną dostępność azotu dla roślin jesienią, a także wpływa na szybki rozkład resztek pożniwnych.

Skuteczność preparatu potwierdziły liczne badania, a także co dla nas najważniejsze – tegoroczne wyniki wielkości oraz jakości plonów uzyskane na polach produkcyjnych naszych klientów. Produkt znakomicie spisał się w uprawach rolniczych, warzywniczych jak i sadowniczych, a pozytywne opinie odnotowaliśmy na terenu całego kraju.

Przykładem jest wynik uzyskany na polu produkcyjnym jednego z naszych klientów, gdzie jednokrotne, wiosenne zastosowanie preparatu AzotoPower pozwoliło na uzyskanie plonu wyższego o 300 kg/ha względem wytyczonego na polu obszaru kontrolnego. Mając na uwadze aktualne, rekordowo wysokie notowania ceny pszenicy, jest to znakomity rezultat uzyskany relatywnie niskim kosztem.

„W poprzednim sezonie zdecydowaliśmy się zastosować preparat AzotoPower. Zabieg wykonano wiosną w rekomendowanej dawce 100 g/ha, aby sprawdzić możliwości produktu zastosowaliśmy go na obszarze 30 ha uprawy pszenicy ozimej, przy jednoczesnym pozostawieniu kontrolnej części pola, gdzie przy zachowaniu tej samej technologii ochrony i przy pełnej dawce nawożenia, nie zastosowano AzotoPowera. Przełożyło się to na różnicę wielkości plonu, która wyniosła 300 kg/ha na korzyść części pola potraktowanej AzotoPowerem i pozwoliło na uzyskanie plonu wielkości 9,9 t/ha. Taki wynik zdecydowanie spełnił nasze oczekiwania, dlatego też w tym roku podjęliśmy decyzję o zastosowaniu preparatu na całej powierzchni uprawy pszenicy ozimej”Bronisław Stoduś Dyrektor Produkcji Roślinnej Laird Agro Group Uprawiamy 1500 ha pszenicy ozimej

Plon pszenicy ozimej [t/ha] po zastosowaniu preparatu AzotoPower. Lisewo Malborskie 2021

Bardzo obiecujące wyniki uzyskaliśmy również z miejscowości Jałowiec, gm. Ryjewo. Doświadczenia założono w uprawie kukurydzy na ziarno odmiany SY Brenton. W tym przypadku porównywano jednokrotne oraz dwukrotne zastosowanie preparatu, względem obiektu kontrolnego. Jednokrotne zastosowanie AzotoPower poskutkowało wzrostem plonu wielkości 840kg/ha, natomiast dwukrotne zastosowanie preparatu umożliwiło zebranie plonu nawet o 1,16 t/ha większego względem kontroli!

Obecna sytuacja na rynku nawozów mineralnych kolokwialnie mówiąc nie zachwyca, a alternatyw w tej materii niestety nie mamy zbyt wiele.

Możliwości jakie daje produkt mogą się różnić w zależności od  warunków zaistniałych na polu(m.in. wilgotność i pH gleby), jednakże wyniki doświadczeń oraz obserwacje zebrane z pól naszych klientów jednoznacznie wskazują na ekonomiczną zasadność stosowania preparatu AzotoPower.

W celu otrzymania szczegółowych informacji odnośnie preparatu AzotoPower  zachęcam do kontaktu z agronomami firmy PROCAM, którzy odpowiedzą na wszelkie nurtujące Państwa pytania oraz doradzą w kwestii wdrażania nie tylko rozwiązań konwencjonalnych ale również biologicznych.

 

Plon ziarna kukurydzy odmiany SY Brenton [t/ha] po jednokrotnym i dwukrotnym zastosowaniu AzotoPower. Jałowiec 2021