LG Absolut

Hodowca: Limagrain, Francja

Odmiana: mieszaniec zrestorowany typu ogura

Rejestracja: PL 2018

      

______________________

NUMER 1 JEST TYLKO JEDEN

Mocne strony:

– najnowsza rejestracja w kraju,
– unikalny pakiet odporności,
– wirusoodporna.

Zalety:

Połączenie wielu korzystnych cech: bardzo wysokiego plonowania nasion i tłuszczu, bardzo wysokiego przezimowania, genetycznej odporności na suchą zgniliznę oraz na wirusy z dodatkową odpornością na pękanie i osypywanie się łuszczyn, czyni tę odmianę nowym wymiarem standardów wśród dostępnych odmian na rynku.

Warunki agrotechniczne:

Termin i gęstość siewu (roślin/m²):

 

Wymagania glebowe:

Uniwersalna odmiana na średnie i ciężkie, ale w dobrej kulturze.

 

Fakty mówią same za siebie:

– numer 1 wśród nowo zarejestrowanych i wśród wszystkich badanych odmian w sezonie 2018,

– numer 1 wśród nowych odmian badanych w II roku w doświadczeniach rejestrowych w 2016,

– numer 1 wśród wszystkich badanych odmian w doświadczeniach rejestrowych w latach 2016-2017,

– numer 1 wśród wszystkich badanych odmian w doświadczeniach rejestrowych w roku 2016.

Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!