Procam Aktualności

Odkrywka w Namysłowie

7 listopada 2019 r. uczniowie II klasy technikum agrobiznesu, w ramach zajęć praktycznych z produkcji roślinnej, wykonali odkrywkę glebową. Badali oni profil glebowy oraz określali miąższość i strukturę gleby na szkolnym polu. Oceniali także typ gleby na podstawie skały macierzystej i budowy profilu. Zajęcia przeprowadzili Doradcy Agronomiczni PROCAM – Łucja Stec oraz Aleksander Kasiniak. Cieszy

więcej...

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Praktycznej Agronomii

Organizator: PROCAM Polska Sp. z o.o. Partnerzy: Portal topagrar.pl Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB Sp. z o.o. Sp. k. Termin konkursu: maj 2020 – dokładna data zostanie podana 16.03.2020 roku Miejsce: Jastrzębia Góra   W ramach przygotowań do Konkursu doradcy agronomiczni PROCAM przeprowadzą na uczelniach biorących udział w Konkursie wykłady z zakresu: „Nowości w technologiach uprawy zbóż,

więcej...

Zagrożenia dla upraw [KOMUNIKAT]

Aktualne warunki atmosferyczne sprzyjają wzrostowi zagrożenia dla upraw. Głównie masowemu rozwojowi pierwszych infekcji grzybowych i szkodników na roślinach uprawnych i oziminach.

więcej...

Szkodniki glebowe i inne niebezpieczeństwa w polu

Mamy wiosnę tej jesieni, a szczególnie obserwujemy bardzo aktywne życie biologiczne szkodników glebowych wliczając w to ślimaki bezskorupowe. Do tego, jeżeli dodamy utrzymujące się dość wysokie temperatury infekcyjne, mamy już zauważalne jesienne infekcje grzybowe na oziminach zbóż oraz rzepaku. Prowadzone lustracje oraz identyfikacje szkodników glebowych w ostatnim czasie potwierdzają powyższe stwierdzenia zagrożeń krótkoterminowych. Szczególnie Grupa

więcej...

Dlaczego warto używać adiuwanta doglebowego?

Skuteczna walka z chwastami jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na utrzymanie potencjału plonotwórczego rośliny, na który rolnik ma bezpośredni wpływ. Mając dobrą broń jaką jest adiuwant doglebowy, śmiało możemy wychodzić na pole bitwy. Aby zapewnić powodzenie w zwalczaniu chwastów, zabiegi herbicydowe wykonuje się tuż po siewie. Gwarantuje to minimalizację negatywnego oddziaływania chwastów na roślinę

więcej...