Procam Aktualności

Dlaczego warto używać adiuwanta doglebowego?

Skuteczna walka z chwastami jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na utrzymanie potencjału plonotwórczego rośliny, na który rolnik ma bezpośredni wpływ. Mając dobrą broń jaką jest adiuwant doglebowy, śmiało możemy wychodzić na pole bitwy. Aby zapewnić powodzenie w zwalczaniu chwastów, zabiegi herbicydowe wykonuje się tuż po siewie. Gwarantuje to minimalizację negatywnego oddziaływania chwastów na roślinę

więcej...

CHOROBY WIRUSOWE JAKO STAŁY ELEMENT JESIENNEJ OCHRONY FITOSANITARNEJ ZBÓŻ I RZEPAKU

OCHRONA CZYLI ZWALCZANIE MSZYC Choroby wirusowe weszły już na stałe do kalendarza ochrony prawie każdej rośliny (nie tylko uprawnej). Ich wartość wzrosła poprzez duże znaczenie gospodarcze, wyrządzane szkody (mówimy szczególnie o ochronie przed wirusami) upraw rolniczych takich jak zboża, ziemniaki ale także już od 3 – 4 lat rzepaków. Nie zapominajmy także o uprawach sadowniczych

więcej...

Zagrożenia dla zbóż i rzepaku [KOMUNIKAT]

Zagrożenia nalotami mszyc na zboża Zwracamy uwagę na średnie, a lokalnie bardzo duże zagrożenie ozimin zbóż nalotami pluskwiaków. Są one wektorami patogenicznych wirusów. Szkodniki te to szczególnie groźne w okresie jesiennym uskrzydlone mszyce czeremchowo zbożowe, jak i liczne mszyce z kompleksu mszyc zbożowych. Obserwujemy na bieżąco bardzo dużą migrację form uskrzydlonych mszyc z krzewów ozdobnych

więcej...

Alert! Żerujące gąsienice rolnic z rodziny sówkowatych

Na podstawie średnioterminowych prognoz dotyczących szkodliwości i występowania szkodników glebowych Doradcy PROCAM prowadzili bardzo dokładne lustracje ich występowania – w szczególności rolnic. Szkodniki te poprzez dużą wilgoć i sprzyjającą temperaturę namnożyły się i stanowią na dzień dzisiejszy duży problem, szczególnie w zbożach oraz lokalnie w rzepaku ozimym. Na zdjęciach poniżej przedstawione są okazy żerujących gąsienic

więcej...