PROCAM Agronomia Sukcesu > Aktualności > Aktualności > Delia STOP – najlepszy preparat wspomagający walkę ze śmietką kapuścianą

Delia STOP – najlepszy preparat wspomagający walkę ze śmietką kapuścianą

Monitorujemy nasilone wyloty śmietki kapuścianej.

Poniżej kilka zdjęć z pułapek rozmieszczonych w całej Polsce.

 

Więcej informacji o preparacie DeliaSTOP oraz o sytuacji na polach u Doradców PROCAM.


Nasza armia pułapek zapachowych jest już gotowa i wystawiona w rejonach naszych oddziałów.

Jesteśmy gotowi na wylot śmietki kapuścianej i informowanie Was o jej wylotach.

 

Więcej informacji o preparacie DeliaSTOP oraz o sytuacji na polach u Doradców PROCAM.

 

Ochrona upraw rzepaku ozimego przed śmietką kapuścianą z roku na rok jest coraz większym wyzwaniem dla plantatorów roślin tego gatunku. Nieustająca popularność uprawy rzepaku oraz obserwowane od kliku lat coraz dłuższe i cieplejsze jesienie, dają idealne warunki do rozwoju tego szkodnika. Nadchodzący sezon będzie jeszcze trudniejszy z uwagi na brak czasowego zezwolenia na stosowanie zapraw neonikotynoidowych przeciwko szkodnikom owadzim. Jak więc skutecznie ochronić rzepak przed gradacją i żerowaniem śmietki kapuścianej?

Nie bez przyczyny śmietka kapuściana określana jest jako najgroźniejszy szkodnik występujący jesienią na polach rzepaku. Wzrost liczebności tego owada i co za tym idzie, jego większe żerowanie na plantacjach rzepaku, może powodować spadek w plonie nawet do 50%. Na skutek żerowania larw uszkodzeniu ulega szyjka korzeniowa oraz korzenie rzepaku, na których powstają brązowe kanały żerowe z obumarłą tkanką. Takie rośliny mają zahamowany wzrost, często więdną, żółkną bądź przebarwiają się na fioletowo, a uszkodzone korzenie obumierają. Rośliny najsilniej zasiedlone przemarzają podczas zimy, a te o lżejszych objawach zabliźniając uszkodzenia, mają szanse na regenerację. Są one jednak bardziej podatne na porażenie chorobami i słabsze pobieranie wody i składników pokarmowych.

Dorosła śmietka to niepozorna muchówka, morfologicznie podobna do muchy domowej, nieco mniejsza, o długości do 6 mm, koloru szarego, pokryta czarnymi szczecinkami i ciemniejszymi smugami na stronie grzbietowej. Po około tygodniu od wylotu samica składa jaja przy szyjce korzeniowej,
z których po upływie 4-8 dni wylęgają się larwy i rozpoczynają żer od bocznych korzeni rzepaku, przenosząc się następnie na główny korzeń. Larwy są beznogie, robakowate, barwy kremowej, długości 7-8 mm. Na jednym korzeniu może żerować od 1 do 10 larw. Rozwój larw trwa ok. 4 tygodni, po tym czasie przepoczwarczają się w postać dorosłą lub zimują.

Najgroźniejsze dla naszych upraw rzepaku jest 3 pokolenie śmietki kapuścianej, a w latach z ciepłą jesienią możemy odnotować nawet 4 pokolenie owada, które spotykamy na polu w listopadzie. Okres, w którym musimy zabezpieczać plantacje rzepaku jesienią jest zatem bardzo długi. Dlatego warto wykorzystać wszystkie możliwości ograniczania tego szkodnika, tym bardziej, że żadna z metod nie jest
w 100% skuteczna. Podstawą jest stosowanie wszystkich metod integrowanej ochrony. Odpowiedni płodozmian, czyli czteroletnia przerwa w uprawie rzepaku, brak uproszczeń agrotechnicznych
i odpowiednia ochrona przed chwastami, zwłaszcza z rodziny kapustowatych, również zmniejsza prawdopodobieństwo masowego wystąpienia szkodników. Bardzo ważnym jest także wybór odpowiedniej odmiany rzepaku. Warto wybierać te o silnym wigorze wzrostu, wykazujące przy tym wysoką zdrowotność i regenerację po uszkodzeniach, spowodowanych żerowaniem larw. Takie cechy prezentują odmiany: LG ABSOLUT, BATIS, ASTANA, LG AUCKLAND, TRIATHLON i DK EXBURY. Bardzo ważny jest również sukcesywny monitoring plantacji we wrześniu i październiku, obserwacja żółtych naczyń
i odpowiednia umiejętność rozpoznania zagrożenia oraz reakcja w postaci wykonania oprysku insektycydem w odpowiednim czasie. Mowa oczywiście o momencie nalotu dorosłych osobników na plantacje rzepaku, kiedy przekroczony zostaje próg szkodliwości, który dla śmietki kapuścianej stanowi 1 postać dorosła odłowiona w żółtym naczyniu w ciągu trzech dni. W innym wypadku oprysk insektycydem nie ma większego sensu.  Larwy żerują w korzeniach, a oprysk pokrywa liście niedostając się do korzeni i gleby. Kiedy więc już obserwujemy larwy śmietki na korzeniach jest za późno, a wykonany wówczas oprysk nie zwalczy żerujących larw. Firma PROCAM co rok prowadzi szczegółowy monitoring nalotów śmietki w całym kraju, zachęcam zatem być w ciągłym kontakcie z doradcami agrotechnicznymi PROCAM. Innym sposobem ograniczenia żerowania śmietki kapuścianej na roślinach rzepaku są zaprawy insektycydowe. Mimo niedopuszczenia do stosowania w tym roku zapraw neonikotynoidowych, mamy na rynku dostępne jeszcze dwie zaprawy, oparte na innych substancjach aktywnych. Niestety żadna z tych zapraw nie jest w stanie zabezpieczyć nam plantacji
w dłuższym okresie. Rzepak zasiany w sierpniu jest chroniony zaprawą insektycydową przed śmietką do fazy około 2-3 liścia. Zaprawa więc najczęściej kończy swoje działanie jeszcze przed okresem nalotów i największej szkodliwości larw śmietki kapuścianej. Zaprawy nie są więc nieskuteczne, ale chronią za krótko i ich działanie nie pokrywa się z nalotami muchówek.

Bardzo dobre efekty minimalizacji skutków żerowania śmietki kapuścianej daje dodatkowe zastosowanie preparatu biologicznego DeliaSTOP. Jest to produkt mikrobiologiczny zawierający specjalnie wyselekcjonowane szczepy bakterii, które higienizują środowisko korzeni rzepaku. Preparat jest naturalnym probiotykiem dedykowanym dla roślin kapustowatych, zapewniającym rozwój prawidłowej mikroflory na korzeniach, łodygach i liściach roślin rzepaku. Produkt DeliaSTOP stosujemy doglebowo przed siewem rzepaku lub po siewie na rośliny najpóźniej do fazy 4 liścia. Jednak najlepsze efekty uzyskiwane były podczas stosowania preparatu we wczesnych fazach rozwojowych rzepaku np. z herbicydami przed wschodami, w trakcie wschodów lub też przed siewem np. z popularnym nawozem jakim jest RSM. Czyli najczęściej przed okresem nalotu muchówek śmietki. Preparat pozwala ograniczyć uszkodzenia roślin rzepaku przez śmietkę nawet do 70% i więcej. O skuteczności wpływu DeliaSTOP na wielkość uszkodzeń siewek rzepaku przekonał się wieloletni klient firmy PROCAM Konrad Furga, który preparat DeliaSTOP badał w swojej pracy magisterskiej, a wynikami tych doświadczeń podzielił się z nami.

Konrad Furga wraz ze swoim ojcem prowadzi kilkusethektarowe rodzinne gospodarstwo rolne w miejscowości Kajkowo w województwie warmińsko-mazurskim. Uprawiają w nim zboża, ziemniaki oraz rzepak, który zajmuje znaczną powierzchnię w ich gospodarstwie. Konrad oprócz pracy
w rodzinnym gospodarstwie, uczy się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kierunku Rolnictwo. Aktualnie jest na 1 roku studiów magisterskich, ale już teraz rozpoczął badania do swojej pracy dyplomowej. Bardzo zainteresowało go działanie preparatu DeliaSTOP, który stosował
w swoim gospodarstwie z polecenia doradcy firmy PROCAM. Od kilu sezonów obserwował korzystne działanie tego preparatu, jednak w ostatnim postanowił dokładnie zbadać wpływ DeliaSTOP na rośliny rzepaku i na niej oprzeć swoją pracę magisterską. Rzepak do doświadczeń został wysiany 28 sierpnia 2020 na dwóch zaprawach insektycydowych, dozwolonej wówczas zaprawie neonikotynoidowej oraz nowej zaprawie opartej o substancję aktywną z grupy butenolidów, która jest zarejestrowana w Polsce do zwalczania w rzepaku śmietki kapuścianej. Następnie cześć plantacji chronionej zaprawą neonikotynoidową została opryskana preparatem DeliaSTOP, w mieszaninie z herbicydem doglebowym, do 3 dni po siewnie rzepaku. Wczesną wiosną, 10 marca tego roku, rolnik zbadał zasiedlenie roślin rzepaku w poszczególnych kombinacjach. Z każdej  z nich, z losowo wybranych miejsc, pobrał próby 100 roślin, które następnie ocenił pod względem zasiedlenia ich przez larwy śmietki, dzieląc je dodatkowo na 4 stopnie uszkodzenia:

– stopień 0 – zdrowe, bez porażenia (Fot.1)

– stopień 1 – średnio zasiedlone, od 2 cm wżerów powierzchownych do 1 cm głębokich (Fot.2)

– stopień 2 – mocno  zasiedlone, uszkodzenia głębokie o długości 2-3cm (Fot.3)

– stopień 3 – całkowicie zniszczone, o uszkodzeniach głębokich na długość 4cm do całkowicie zjedzonych.

 

Analizując ilość roślin zdrowych (wykres 1.), ocenionych na zerowy stopień porażenia w tym doświadczeniu, można wnioskować, że najlepszą skuteczność spośród zastosowanych rozwiązań wykazała kombinacja zaprawy neonikotynoidowej z preparatem DeliaSTOP, której skuteczność oceniono na 48%. Przyjmując skuteczność zastosowanej zaprawy na poziomie 19%, sam preparat DeliaSTOP w tym przypadku jest odpowiedzialny za ograniczenie uszkodzeń korzeni na poziomie 29%. I to jest bardzo dobra skuteczność. Pamiętajmy, że preparaty takie jak DeliaSTOP działają lepiej im więcej dni upłynęło od ich zastosowania, w przeciwieństwie do zapraw, których skuteczność spada z upływem czasu.

Wykres 1. Skuteczność różnych kombinacji w ograniczaniu szkód żerowania śmietki kapuścianej

Kombinacja 1 – zaprawa neonikotynoidowa
Kombinacja 2 – zaprawa z gr. butenolidów
Kombinacja 3 – zaprawa neonikotynoidowa + DeliaSTOP

Rośliny, w przypadku których zastosowano dodatkowo DeliaSTOP były w mniejszym stopniu istotnie uszkodzone przez larwy śmietki. Idealnie pokazuje to procentowy udział roślin całkowicie uszkodzonych (wykres 2.), które zostały w tym doświadczeniu ocenione na maksymalny, 4 stopień. Kombinacja z DeliaSTOP pozwoliła 3-krotnie zmniejszyć udział roślin całkowicie uszkodzonych, w porównaniu do zastosowanych zapraw. Nawet jeżeli szkodnik zasiedlił korzeń, to nie żerował tak destrukcyjnie, jak w innych kombinacjach. Plantacja taka odpowiednio nawożona dobrze regeneruje uszkodzenia z jesieni, a spadek plonu będzie niższy w porównaniu do ochrony zaprawami insektycydowymi, przy zastosowaniu których uszkodzenia dotykały całych korzeni na znaczną głębokość.

Wykres 2. Procentowy udział roślin całkowicie uszkodzonych w zależności od zastosowanej kombinacji zapraw

Reasumując, wynik przedstawionych doświadczeń jest oczywisty. Najlepszą skutecznością
w redukcji szkód wywołanych przez larwy śmietki wykazała się kombinacja z DeliaSTOP Rośliny rzepaku, na których zastosowano preparat były w najmniejszej ilości zasiedlone szkodnikami, ponadto uszkodzenia jakie były tam odnotowane odznaczały się najlżejszym stopniem porażenia i było ich zdecydowanie najmniej.

Odpowiadając na wcześniej postawione pytanie: Jak skutecznie zabezpieczyć rzepak przed śmietką kapuścianą? Odpowiedź jest prosta i jednoznaczna. Wykorzystać należy do tego jak najwięcej możliwości, o których mowa była w tym artykule. Począwszy od odpowiedniej agrotechniki, przerwy
w płodozmianie, ochronie przed chwastami, poprzez monitoring nalotów śmietki. Nie bez znaczenia są również opryski i zaprawy insektycydowe. Elementem, który uzupełnia całą technologię i gwarantuje jednocześnie najlepsze efekty w obronie przed śmietką jest biologiczne działanie naturalnego probiotyku DeliaSTOP. Ponadto jego działanie wykazuje najlepszą efektywność wśród dostępnych do tej pory produktów na rynku. DeliaSTOP to preparat, który aplikujemy w łatwy i prosty sposób łącznie np.  z opryskiem herbicydowym lub też z płynnymi nawozami, np. RSM tuż przed siewem rzepaku. Stosujemy go raz w sezonie, a bakterie w nim zawarte działają dłużej i efektywniej niż zaprawy i opryski insektycydowe. DeliaSTOP to produkt skrojony na miarę XXI wieku, gdzie coraz niższą skuteczność wykazują substancje chemiczne, a ich portfolio z roku na rok jest coraz mniejsze.

Nie daj się zaskoczyć – zadzwoń do Doradców PROCAM.