KWS PULSOR

O produkcie

Żyto ozime, mieszańcowe

Hodowca: KWS Lochow Polska

Rejestracja: PL 2022

______________________

NOWY WYMIAR PLONOWANIA

Mocne strony

– Bardzo wysoki plon ziarna
– Wyborna odporność na rdzę brunatną i septoriozę liści
– Niski łan z dobrą odpornością na wyleganie

Zalety

Wysokie plonowanie na obydwóch poziomach agrotechniki, jedna z najwyższych odporności na rdzę brunatną oraz ziarno o bardzo dobrych parametrach jakościowych, łączą się w harmonijną całość, gwarantując ogromne zadowolenie wśród swoich nabywców.

Warunki agrotechniczne

Termin i gęstość siewu (roślin/m²):

Wymagania glebowe

Bez większych wymagań co do stanowiska również na gleby słabe w dobrej kulturze.

Fakty mówią same za siebie

– Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku – system PollenPlus (chroni łan przed sporyszem)
– Czołowy plon ziarna w badaniach rejestrowych w 2020‐2021 r.

Charakterystyka odmiany

Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!