KWS PULSOR

O produkcie

Żyto ozime, mieszańcowe

Hodowca: KWS Lochow Polska

Rejestracja: PL 2022

______________________

POBIERZ KATALOG

NOWY WYMIAR PLONOWANIA

Mocne strony

– Bardzo wysoki plon ziarna
– Wyborna odporność na rdzę brunatną i septoriozę liści
– Niski łan z dobrą odpornością na wyleganie

Zalety

Wysokie plonowanie na obydwóch poziomach agrotechniki, jedna z najwyższych odporności na rdzę brunatną oraz ziarno o bardzo dobrych parametrach jakościowych, łączą się w harmonijną całość, gwarantując ogromne zadowolenie wśród swoich nabywców.

Warunki agrotechniczne

Termin i gęstość siewu (roślin/m²):

Wymagania glebowe

Bez większych wymagań co do stanowiska również na gleby słabe w dobrej kulturze.

Fakty mówią same za siebie

– Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku – system PollenPlus (chroni łan przed sporyszem)
– Najwyższy plon ziarna wśród nowo zarejestrowanych odmian wyprowadzonych na rynek w 2022 r.

Charakterystyka odmiany

Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.