LG BARACUDA

O produkcie

Hodowca: Limagrain, Francja

Odmiana: mieszaniec zrestorowany

Rejestracja: PL 2023

 

   

______________________

______________________

POBIERZ KATALOG

I REKORD SIĘ UDA!

Mocne strony

– najnowsza genetyka i rekordowy potencjał plonowania
– wysoka odporność na specyficzne rasy kiły kapusty
– wirusoodporna.

Zalety

Najbardziej innowacyjna odmiana na polskim rynku w segmencie odmian o wysokiej odporności na specyficzne rasy kiły kapusty. Swoją unikalność zawdzięcza dodatkowej odporności na wirusa żółtaczki rzepy oraz na suchą zgniliznę kapustnych. Bardzo dobra zimotrwałość. Kompatybilny pokrój i średnio wysokie rośliny z grubą łodygą są gwarancją niskiej skłonności do wylegania. Odmiana zapewnia najwyższe bezpieczeństwo w uprawie, a przy tym rekordowe plony nasion o wysokim zaolejeniu.

Warunki agrotechniczne

Termin i gęstość siewu (roślin/m²):

Wymagania glebowe

Polecana na gleby średnie i dobre, ze stwierdzonym wystąpieniem pierwotniaka kiły kapusty.

Fakty mówią same za siebie

– Najwyżej plonująca odmiana w dośw. rejestrowych COBORU w latach 2020-2022 wśród odmian tolerancyjnych na kiłę kapusty = 112% plonu wzorca, średni plon z 3 lat dośw. 51,9 dt/ha

– Najwyżej plonująca odmiana w dośw. rozpoznawczych COBORU 2023 wśród odmian odpornych na kiłę kapusty = 103% plonu wzorca

 

– Wysoka odporność na specyficzne rasy kiły kapusty – potwierdzona w badaniach IOR PIB w Poznaniu (średni indeks porażenia 2,6%)

 

Charakterystyka odmiany

Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.