LG BARACUDA

O produkcie

Hodowca: Limagrain, Francja

Odmiana: mieszaniec zrestorowany

Rejestracja: PL 2023

 

   

______________________

POBIERZ KATALOG

I REKORD SIĘ UDA!

Mocne strony

– najnowsza genetyka i rekordowy potencjał plonowania
– wysoka odporność na specyficzne rasy kiły kapusty
– wirusoodporna.

Zalety

Najnowsza, najbardziej innowacyjna odmiana na polskim rynku w segmencie odmian o wysokiej odporności na specyficzne rasy kiły kapusty. Swoją unikalność zawdzięcza dodatkowej odporności na wirusa żółtaczki rzepy oraz na suchą zgniliznę kapustnych. Bardzo dobra zimotrwałość. Kompatybilny pokrój i średnio wysokie rośliny z grubą łodygą są gwarancją niskiej skłonności do wylegania. Odmiana zapewnia najwyższe bezpieczeństwo w uprawie, a przy tym rekordowe plony.

Warunki agrotechniczne

Termin i gęstość siewu (roślin/m²):

Wymagania glebowe

Polecana na gleby średnie i dobre, ze stwierdzonym wystąpieniem pierwotniaka kiły kapusty.

Fakty mówią same za siebie

– Najwyżej plonująca odmiana w dośw. rejestrowych COBORU w latach 2020-2022 wśród odmian tolerancyjnych na kiłę kapusty = 112% plonu wzorca, średni plon z 3 lat dośw. 51,9 dt/ha

Charakterystyka odmiany

Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!