PROCAM Agronomia Sukcesu > Aktualności > Porady > Z czym można łączyć insektycydy, a jakich połączeń unikać?

Z czym można łączyć insektycydy, a jakich połączeń unikać?

Stosowanie mieszanin zbiornikowych zawierających różne rodzaje agrochemikaliów jest powszechne. Przynosi to korzyści zarówno natury ekonomicznej, jak i organizacyjnej. Jednak powinniśmy zachować ostrożność przy łączeniu ze sobą niektórych typów preparatów. Mieszanie insektycydów z innymi środkami stosowanymi w rolnictwie jest uznawane za bezpieczne, ale jak to robić poprawnie?

Zalety mieszania insektycydów ze środkami ochrony roślin

Mieszanie agrochemikaliów pozwala zrealizować czasem nawet kilka działań przy wykonaniu tylko jednego przejazdu. Jest to opłacalne, gdyż ogranicza zużycie paliwa, ale także pozwala zaoszczędzić czas. Mniejsza liczba wjazdów w pole to także mniejsze ugniatanie gleby, co długofalowo ma również duże znaczenie.

Mieszaniny zbiornikowe z insektycydami

Insektycydy stosujemy gdy szkodniki zaatakują naszą plantację, a ich liczebność przekracza progi szkodliwości ekonomicznej. Z tego względu bardzo często są to zabiegi nakierowane na wyeliminowanie konkretnego agrofaga. Zdarzają się jednak naloty mieszane, w czasie których musimy zwalczyć kilka gatunków.

W takich sytuacjach jedna substancja czynna nie zawsze jest w stanie zapewnić nam wystarczającą skuteczność. Łączenie różnych insektycydów, jak choćby neonikotynoidu z pyretroidem jest działaniem bezpiecznym, które poszerza spektrum zwalczanych szkodników, a z uwagi na odmienny sposób działania substancji podnosi także efektywność zabiegu.

Czy można mieszać insektycydy z fungicydami?

Ze względu na powiązanie aktywności zarówno patogenów chorobotwórczych. jak i szkodników z warunkami pogodowymi, zdarza się tak, że oba te zagrożenia występują w tym samym czasie. Czy w takiej sytuacji możemy bez obaw połączyć zabieg fungicydowy i insektycydowy?

Z zasady takie połączenie nie powinno generować żadnych trudności. Jednak zawsze powinniśmy sprawdzić, czy w etykietach środków, które planujemy zastosować, nie ma zapisów wyłączających ich mieszanie.

Ważne są też inne zapisy, jakie znajdziemy w etykiecie. Choć wydaje się to oczywiste, przypomnijmy:

 • środki muszą być zarejestrowane do stosowania w tej samej uprawie,
 • przewidziany przez producenta termin stosowania środków musi być zbieżny,
 • warunki atmosferyczne muszą odpowiadać wymogom wszystkich mieszanych środków.

Pamiętajmy, że to użytkownik odpowiada zarówno za wszelkie niepożądane reakcje, jakie mogą zajść w czasie przygotowywania mieszaniny zbiornikowej, jak i za jej działanie na rośliny.

Mieszanie środków owadobójczych z nawozami

Łączenie insektycydów z nawozami przez niektórych bywa uważane za błąd. Jednak zagadnienie to nie jest tak oczywiste. Zachowując reguły przygotowania mieszaniny zbiornikowej, możemy połączyć środki owadobójcze z nawozami do dolistnego dokarmiania roślin.

Jak wykazały badania prowadzone przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, łączne stosowanie insektycydów i nawozów dolistnych w uprawie rzepaku, nie miało negatywnych skutków na skuteczność owadobójczą, jak i nie obniżyło efektywności odżywiania roślin.

Mieszanie środków ochrony roślin z nawozami wymaga dużej staranności, a kluczowa jest kolejność dodawania składników i stosowanie kondycjonera wody, który wyreguluje odczyn i twardość wody.

Insektycydy z herbicydami w jednym zabiegu?

Z uwagi na to, że typowe terminy odchwaszczania upraw, zazwyczaj nie zbiegają się z nalotami szkodników, przed dylematem czy łączyć herbicydy i insektycydy stajemy rzadko. Jednak całkowicie takie scenariusza nie możemy wykluczyć. Praktyka rolnicza pokazuje, że połączenie takie nie niesie negatywnych skutków.

Jak prawidłowo mieszać insektycydy z innymi preparatami?

Podczas przygotowywania mieszanin zbiornikowych bardzo ważne jest zadbanie o odpowiednie pH i odczyn wody. Warto pamiętać, że parametry te są istotne nie tylko dla prawidłowości przebiegu samego procesu sporządzania cieczy opryskowej, ale też dla skuteczności stosowanych środków. Dlatego warto sięgnąć po profesjonalne kondycjonery wody, które odpowiednio wyregulują parametry wody do oprysków.

Kolejność mieszania środków ochrony roślin z innymi agrochemikaliami

Aby uniknąć niepożądanych reakcji jak choćby wytrącanie się cząstek mogących zatykać filtry i dysze opryskiwacza, poszczególne składniki powinniśmy dodawać w odpowiedniej kolejności. Przedstawia się ona następująco:

 • kondycjoner wody,
 • mocznik,
 • nawozy mikroelementowe,
 • środki ochrony roślin.

Od powyższej kolejności jest jednak jeden wyjątek. Herbicydy z grupy sulfonylomoczników do dobrego rozpuszczenia potrzebują wysokiego pH. Dlatego jeśli w zaplanowanej mieszaninie mamy taki herbicyd, dodajemy go przed kondycjonerem wody.

W przypadku łącznego stosowania kilku środków ochrony roślin istotna jest też kolejność ich dodawania do zbiornika. Właściwy porządek, wyznaczają formulacje preparatów:

 • zawiesiny,
 • emulsje,
 • roztwory,
 • środki w formulacji OD.

W przypadku przygotowywania mieszanin, szczególnie tych niestosowanych wcześniej, dobrym rozwiązaniem jest przeprowadzenie testu w mniejszym pojemniku, oczywiście z zachowaniem odpowiednich proporcji.

Przeczytaj także: Fungicydy na zboża, czyli jaki środek grzybobójczy wybrać do ochrony upraw?

Bibliografia

 • Brzozowski J., Skuteczność insektycydu Decis 2,5 EC i mieszanin insektycydowo-nawozowych stosowanych dolistnie w rzepaku ozimym. Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis. Agricultura. 1998, 65, s. 119-127. [Google Scholar]
 • Erlichowski T., Zasady łącznego stosowania insektycydów i fungicydów w uprawach ziemniaka. Ziemniak Polski. 2001, 2, s. 22-28. [Google Scholar]
 • Rogalski L., Wpływ łącznego stosowania insektycydu Decis 2,5 EC z roztworem mocznika na charakterystyki agrotechniczne opryskiwania roślin. Materiały … Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin. 1993, 33 (1), s. 171-179. [Google Scholar]
 • Seta G., Drzewiecki S., Mrówczyński M., Opłacalność stosowania insektycydów i ich mieszanin z nawozami do dolistnego stosowania w zwalczaniu słodyszka rzepakowego na rzepaku jarym w latach 1998-1999. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops. 2000, 21 (1), s. 113-118. [Google Scholar]
 • Seta G., Mrówczyński M., Stobiecki S., Możliwość zastosowania mieszanin insektycydów i nawozów do dolistnego dokarmiania w programie ochrony rzepaku ozimego. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops. 2003, 24 (2), s. 509-517. [Google Scholar]
 • Seta G., Mrówczyński M., Widerski K., Łączne stosowanie insektycydu Fury 100 EC z nawozami do dolistnego dokarmiania rzepaku ozimego. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops. 1995, 16 (2), s. 217-220. [Google Scholar]
 • Seta G., Stobiecki S., Mrówczyński M., Badania nad efektywnością zwalczania szkodników i chorób łuszczynowych rzepaku ozimego z wykorzystaniem mieszanin insektycydu Proteus 110 OD z fungicydami. Progress in Plant Protection. 2011, 51 (3). [Google Scholar]
 • Seta G., Wolski M., Mrówczyński M., Zastosowanie nowych insektycydów i ich mieszanin z fungicydami w programie ochrony łuszczyn rzepaku ozimego. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops. 2007, 28 (2), s. 283-292. [Google Scholar]
 • Szwejda J., Łączne stosowanie insektycydu z płynnymi nawozami dolistnymi w ochronie kapusty przed szkodnikami. Progress in Plant Protection. 2002, 42 (1), s. 196-200. [Google Scholar]