zerujace-owady-na-roslinach

Naloty szkodników rozpoczęte 13 września 2018

Grupa Techniczna PROCAM ostrzega przed gnatarzem rzepakowcem. Sygnalizujemy duże nasilenie występowania i żerowania larw tej szkodliwej błonkówki. Żery tego szkodnika są siatkowe i do pewnego momentu podobne do żerów pchełki. Jednak bardzo szybko zasychają, tworząc siateczkę z czarnymi otokami. Larwy w pierwszym stadium wzrostu nie mają koloru czarnego – są raczej zielonkawo-szarego koloru, przez co są mało widoczne na tle liści i gleby. Naloty zapłodnionych samic odbywają się regularnie i są rozłożone w czasie, co może potęgować żerowanie oraz straty w ogólnej masie zielonej prowadzącej fotosyntezę. Będzie to miało wymierne przełożenie na przezimowanie rzepaku!

Na plantacjach rzepaku zaobserwowano także: tantnisia krzyżowiaczka, piętnówkę, nalatujące muchy śmietki kapuścianej.  W glebie natomiast występują rolnice, szczególnie należy uważać na rolnicę zbożówkę. Duża ilość poczwarek wskazuje, że problem z tymi szkodnikami będzie też występował w przyszłym roku.

Obserwacje wskazują także, że powtórzy się problem sprzed dwóch lat, ze zwalczaniem mszycy kapuścianej, ale także mszycy brzoskwiniowo-ziemniaczanej. Następstwem tego mogą być infekcje wirusowe na plantacjach rzepaku. Zalecamy odmianę odporną na wirus żółtaczki rzepy (TuYV – Turnip Yellows Virus) czyli LG ABSOLUT.

Informujemy także, że raporty doradców z Grupy Technicznej PROCAM potwierdzają skuteczne działanie preparatu OstriniaSTOP na omacnicę prosowiankę na polach kukurydzy.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.