Nowe preparaty dla roślin z firmy Bio-Gen 02 maja 2018

OstriniaSTOP

OstriniaSTOP

OstriniaSTOP – bardzo efektywny środek biologiczny na ograniczenie szkodliwości, występowania motyla omacnicy prosowianki.
Preparat OstriniaSTOP zawiera wyselekcjonowane bakterie z grupy Bacillus i wyciągi roślinne, które odpowiadają za zmianę warunków środowiska zewnętrznego rośliny (na liściach, łodygach i kolbach), stwarzając niekorzystne warunki do żerowania i zasiedlania roślin przez omacnicę prosowiankę, wytwarzane przez bakterie metabolity indukują w roślinie naturalne systemy obronne przed uszkodzeniami spowodowanymi przez insekty

Stosowanie preparatu OstriniaSTOP w uprawie kukurydzy

•stosować w oprysku drobno lub grubokroplistym,
•zalecana dawka preparatu to 100 g/ha, a ilość cieczy roboczej to 200 –400 litrów,
•stosować w okresie BBCH 19 kukurydzy (początek czerwca) w celu stworzenia niekorzystnych warunków na roślinach przy wylocie motyli z poczwarek (sygnalizacja z lokalnych hodowli)
•oprysk wykonać po opadach deszczu w godzinach późno popołudniowych lub wieczornych,
•preparat można mieszać z nawozami dolistnymi i innymi agrochemikaliami za wyjątkiem fungicydów.

OtiorSTOP

OtiorSTOP

Nowatorski preparat OtiorSTOP czyli także preparat zawierający bakterie oraz wyciągi roślinne, które odpowiadają za zmianę warunków środowiskowych zewnętrznych rośliny stwarzając niekorzystne warunki żerowania i zasiedlania roślin przez opuchlaki (chrząszcze jak i larwy żerujące w systemie korzeniowym). Opuchlaki to szkodniki występujące i stanowiące bardzo duży problem w uprawach owocowych krzewów w tym szczególnie w uprawie truskawki, maliny, porzeczki i borówki wysokiej a także praktycznie we wszystkich uprawach roślin ozdobnych (szkółki ozdobne liściaste i iglaste) w tym rododendrony.

Doradcy Agrotechniczni PROCAM z Grupy Technicznej będą dla Państwa sygnalizowali wylot motyla omacnicy prosowianki za pomocą hodowli jak i wykorzystania pułapek świetlnych, feromonowych oraz hodowli centralnej z wykorzystaniem poczwarek szkodliwego motyla. Co do wylotu i potrzeby zabiegu na opuchlaki w tym opuchlaka truskawkowca termin zwalczania jest od początku sezonu wegetacyjnego do jego zakończenia na jesieni.