PRZED ZBIOREM RZEPAKU – Klejmax PRO+ 25 maja 2018

Przyczyny osypywania się rzepaku
Im bliżej terminu zbioru rzepaku tym ryzyko związane z osypywaniem się nasion wzrasta, a apogeum związane jest z wystąpieniem gradobicia lub silnych wiatrów. Zagrożenie to występuje również na tych plantacjach, na których łuszczyny zainfekowane są czernią krzyżowych. Pękaniu łuszczyn sprzyjają także naprzemiennie występujące opady deszczu i silne nasłonecznienie. Taka pogoda wywołuje powstawanie naprężeń w łuszczynach, które na zmianę pęcznieją pod wpływem wody, a potem kurczą się przy wysokiej temperaturze. Powtarzające się zjawisko kurczenia i rozszerzania łuszczyn prowadzi do ich otwierania wzdłuż szwu i wysypywania się nasion.
Jednocześnie trzeba wziąć pod uwagę, że najbardziej krytycznym okresem dla rzepaku, ze względu na podatność łuszczyn na pękanie, jest faza pełnej dojrzałości nasion, gdy wilgotność łuszczyn kształtuje się na poziomie poniżej 15%, a w ostatnich dniach przed zbiorem powstaje do kilkudziesięciu kg nasion/ha dziennie. Wówczas straty spowodowane nadmiernym osypywaniem się nasion mogą być znaczące. Średnio jest to około 10- 20% potencjalnie utraconego plonu, ale w warunkach skrajnych poziom szkód może być znacznie wyższy. Warto więc rozważyć zastosowanie odpowiedniego sklejacza do rzepaku.

Sposoby na ograniczenie osypywania
Rośliny rzepaku wykazują naturalne skłonności do osypywania się nasion. Brak jest odmian odpornych, jednak wśród tych nowszych zaznacza się zmniejszoną skłonność do przedwczesnego pękania łuszczyn. Wpływ na ten proces mogą mieć również czynniki uprawowe, takie jak nawożenie, zagęszczenie łanu czy technologia zbioru. Najlepszym sposobem na ograniczanie zjawiska osypywania nasion jest zastosowanie preparatu Klejmax PRO+, który znacząco ogranicza skłonność łuszczyn do pęcznienia, tym samym przeciwdziałając gwałtownym zmianom wilgotności. Sklejające i powlekające działanie preparatu ma za zadanie ograniczać fizyczne naprężenia łuszczyny.

Sklejacze do rzepaku
Klejmax PRO+ to preparat oparty na alkoholu poliwinylowym. Jest to jeden z nielicznych polimerów rozpuszczalnych w wodzie, stosowany bardzo szeroko jako składnik klejów, lakierów, a w farmaceutyce jako substancja czynna w kroplach do oczu. Jego szerokie zastosowanie jest uwarunkowane bardzo niską szkodliwością dla człowieka, jak również małą uciążliwością dla środowiska.
Formulacja preparatu Klejmax PRO+ opiera się na biodegradowalnym sklejaczu o 20% zawartości alkoholu poliwinylowego. Po jego zastosowaniu na powierzchni łuszczyny tworzy się membrana chroniąca przed przedostawaniem się kropel deszczu, skracając w ten sposób czas schnięcia. Tym samym preparat zmniejsza podatność łuszczyn na pękanie i zwiększa stopień ich wypełnienia.
Produkt ten można stosować samodzielnie w dawce 0,5 l/ha, a rekomendowana ilość wody używanej do oprysku to 150-200 l/ha. Klejmax PRO+ można również stosować w połączeniu z desykantami w ilości 0,4 l/ha z preparatem zawierającymi glifosat lub dikwat.

Klejmax PRO+
• Zabezpiecza plon rzepaku
• Minimalizuje utratę nasion (ok. 150-190 kg/ha)
• Aktywizuje pełen potencjał dojrzewania
• Zapewnia wysoką wydajność przy złej pogodzie
• Optymalizuje efekt sklejający w powiązaniu z innymi zabiegami
• Utrzymuje jakość nasion

Termin stosowania sklejaczy do rzepaku
Preparat Klejmax PRO+ stosujemy w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju roślin, kiedy większość łuszczyn zmienia kolor z ciemnozielonego na jasnozielony. W celu wyznaczenia terminu zabiegu można wykonać test elastyczności łuszczyn. W optymalnej dla zastosowania fazie łuszczyny zaczynają żółknąć, ale są jeszcze na tyle elastyczne, że pozwalają zgiąć się bez pękania.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.