RZĘDZIOREK-CHMIELOWIEC-NA-BURAKACH-ĆWIKŁOWYCH

Uwaga na przędziorka chmielowca 19 czerwca 2018

Doradcy z Grupy Technicznej PROCAM sygnalizują wystąpienie na plantacjach buraka cukrowego bardzo groźnego szkodnika – przędziorka chmielowca. Pierwotnym rozsadnikiem tych szkodników są chwasty, takie jak: żółtlica drobnokwiatowa, żółtlica owłosiona, powój polny. To właśnie na tych chwastach przędziorek zimuje, wiosną się namnaża i rozprzestrzenia w głąb plantacji buraka cukrowego.

W ubiegłych latach chemiczna ochrona buraka przed przędziorkiem była niemożliwa. Od tego roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoliło na czasowe stosowanie (do dnia 30 września) preparatu Ortus 05 SC. Skuteczność zwalczania szkodnika zależy od techniki wykonania oprysku, bowiem ciecz użytkowa musi dotrzeć na dolną powierzchnię liści. Dlatego konieczne jest stosowanie większej ilości wody (400 l/ha), rozpylaczy dwustrumieniowych i podwyższonego ciśnienia (6 barów). Aby wspomóc spływanie cieczy użytkowej pod liście zaleca się dodatek zwilżacza Slippa w stężeniu 0,05%.

Przypominamy o omacnicy prosowiance – nadal są kontynuowany wyloty tego szkodnika!