PROCAM Agronomia Sukcesu > Aktualności > Porady > Choroby i sposoby ochrony zbóż

Choroby i sposoby ochrony zbóż

Coraz więcej producentów ze względu na spory areał uprawy i duże odległości między plantacjami zaczyna decydować się na uproszczone systemy uprawy. Daje to spore oszczędności w czasie i przejazdach, ale o czym należy pamiętać i co z tego wynika?

Uproszczone systemy uprawy

Uproszczone systemy uprawy wiążą się z dość znacznym pozostawieniem resztek pożniwnych na powierzchni gleby. Dlatego ważnym zabiegiem już na samym początku jest dostarczenie azotu w celu mineralizacji słomy. Dzięki temu, młode rośliny nie odczuwają braków z tego tytułu i mogą się swobodnie rozwijać. Na każdą tonę słomy powinno zastosować się 5-7 kg azotu. Bardzo dobre efekty daje również zastosowanie preparatów na bazie specjalnie dobranych szczepów bakterii – Biogen Rewital PRO+. Nie tylko powodują one szybszą mineralizację i rozkład resztek, ale dodatkowo eliminują różnego rodzaju patogeny oraz wzbogacają glebę w próchnicę.

Eliminacja zachwaszczenia

W takim przypadku, zdaje się również uzasadnione dzielenie zabiegów herbicydowych. Duże ilości słomy utrudniają dotarcie substancji aktywnych do powierzchni ziemi, które na jesień działają w głównej mierze doglebowo. Późniejsze wiosenne korekty skutecznie eliminują ewentualne zachwaszczenie wtórne dając pewność, że plantacja będzie „czysta”. Jeżeli natomiast chodzi o plantacje, na których uprawy wykonywane są w sposób tradycyjny, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na gruzełkowatość wierzchniej warstwy gleby. Powinna ona zapewnić równomierne wschody roślin i dokładne pokrycie powierzchni opryskiem. W przypadku pozostawienia większej ilości odsłoniętych resztek pożniwnych, należy również uwzględnić to, iż są one źródłem infekcji wielu patogenów. Dlatego powinniśmy liczyć się z dodatkowym wjazdem już na jesień preparatami fungicydowymi, które ograniczą nam presje ze strony mączniaka, septorioz, DTR czy też rdzy.

Niebezpieczeństwo czyha

Po odpowiednim przygotowaniu gleby przychodzi czas na wysiew nasion. Jednak już przed samym umieszczeniem nasion w glebie, powinniśmy poczynić odpowiednie zabiegi mające ochronić nasze rośliny już na starcie. Takim podstawowym zabiegiem jest oczywiście zaprawienie ziarna. Dlaczego jest to takie ważne? W glebie oprócz pożytecznej entomofauny oraz bakterii znajduje się mnóstwo patogenów. Czekają one na popełnienie błędów przez rolnika i jak najszybsze dostanie się do wnętrza nasion, a następnie roślin. Zaprawianie jest najtańszą i zarazem najszybszą metodą ochrony młodych roślin. Zaprawy o działaniu systemicznym wnikają do ziarniaków zapewniając długotrwałą ochronę już na samym początku.uproszczone systemy uprawy

Na jakie choroby powinniśmy zwracać uwagę w pierwszej kolejności?

Śnieć cuchnąca i gładka, głownie, pleśń śniegowa, zgorzele to choroby atakujące w pierwszej kolejności i możliwe do ograniczenia jedynie poprzez zaprawienie ziarniaków. Zaprawy, które ograniczają wymienione patogeny to:

Nie tylko te choroby niosą ze sobą bardzo duże zagrożenie w początkowym stadium rozwojowym roślin. Jesień to także czas, kiedy rozwijają się już choroby podsuszkowe (łamliwość podstawy źdźbła, rizoktonioza, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, zgorzel podstawy źdźbła). Rozwojowi tych chorób sprzyjają uproszczenia w uprawie (niedokładne przykrycie resztek pożniwnych), częste następstwo zbóż po sobie, monokultura, wczesny wysiew.

Niekonieczna dla rozwoju jest wysoka wilgotność powietrza. Rizoktoniozie (ostra plamistość oczkowa), której sprawcą jest Rizoctonia cerealis sprzyja właśnie niska wilgotność. Choroba ta ma raczej charakter rzadki, ale gdy już wystąpi może powodować bardzo duże straty w plonie. Zgorzel podstawy źdźbła występuje z kolei najczęściej w uprawach pszenicy po pszenicy, powodując zgniliznę korzeni i podstawy źdźbeł. Już od jakiegoś czasu w naszych rozwiązaniach, możecie się Państwo spotkać z dodawaniem do zapraw biostymulatorów, tzw. technologia Power Seeds.

Technologia Power Seeds

Technologia ta pozwala dodatkowo wpłynąć stymulująco na rośliny już w początkowej fazie wzrostu, powodując wzmocnienie siewek i większe oraz szybsze przyrosty korzeni. Daje to lepsze wyniki w przezimowaniu, pobieraniu składników pokarmowych oraz szybszy restart wiosenny roślin. PROCAM wprowadzając tego typu technologie pragnie, aby Państwa plantacje były zdrowe i silne już od samego startu, a producenci mogli się szczycić świetnymi wynikami w produkcji każdego roku. Mając do czynienia z różnymi przedplonami, zaczynajmy od siewu po dobrych przedplonach (bobowate, rzepak, ziemniaki), a dopiero później po zbożach, gdyż presja chorób będzie znacznie niższa. Zapobiegniemy szybkim infekcjom ze strony mączniaka, septoriozy, rdzy, czy też chorób podsuszkowych.

Poszukiwanie numeru 1

Każdy z nas przywiązuje najwięcej uwagi do wyboru najlepszej odmiany. Ostanie lata, a właściwie zimy, pokazały, że cecha zimotrwałości jest kluczowym elementem decydującym o wyborze odmiany. Jednak nie należy zapomnieć o wigorze jesiennym, który często jest wyznacznikiem czy dana odmiana nadaje się na późniejsze siewy, np. po poplonach, burakach, czy kukurydzach. Decyduje ona także o profilu zdrowotnościowym odmiany (np. powinniśmy wybierać odmiany odporniejsze na fusarium na plantacje po kukurydzy).

Już za chwilę, będą mieli Państwo okazję zobaczyć nasze „hity” na poletkach demonstracyjnych. W różnych lokalizacjach, w całej Polsce i możliwość wybrania tej najbardziej pasującej do profilu Waszego gospodarstwa. Każdy będzie mógł wybrać odmianę dla siebie, czy to zimotrwałą o najwyższych plonach (Findus), czy wczesną na słabsze stanowiska (Faustus), czy też niewylegającą (Gustav). Wspomniane odmiany, a także wiele innych, już czekają, aby się zaprezentować i pokazać z najlepszej strony. Aby w pełni pokryć potrzeby pokarmowe roślin PROCAM poleca Państwu całą gamę nawozów dolistnych: Proleaf Max 4.0, Prochelat Max, Cynkophos pro+, ProKali+ i wiele innych.


Przeczytaj również o:

Programowanie plonu – jak uzyskać zadowalające wyniki?

Odpowiednie warunki do wzrostu zboża – jak je uzyskać?

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.