INPUT 460 EC 15L

O produkcie

INPUT 460 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i jarej oraz jęczmienia jarego i ozimego przed chorobami grzybowymi.

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji aktywnych

protiokonazol (związek z grupy triazoli) 160 g w 1 litrze środka,

spiroksamina (związek z grupy ketoamin) 300 g w 1 litrze środka.

Stosowanie środka

PSZENICA OZIMA

łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści

 • Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha – w okresie od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka, 1 l/ha – w okresie od fazy pierwszego kolanka do fazy pojawienia się liścia flagowego
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

PSZENICA JARA

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści

 • Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

JĘCZMIEŃ JARY, JĘCZMIEŃ OZIMY

mączniak prawdziwy, rdza karłowa, plamistość siatkowa, łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, rynchosporioza

 • Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

 • Dokładnie pokryć cieczą użytkową całą powierzchnię roślin.
 • Przestrzegać zalecanej dawki środka.
 • Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.
 • Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

 • Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość.
 • Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
 • Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
 • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
 • Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
 • Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
 • W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu oraz z wodą użyta do mycia aparatury należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:

 • Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas stosowania produktu
 • Unikać zanieczyszczenia oczu.
 • Stosować rękawice ochronne/okulary lub ochronę twarzy, odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie strefy ochronnej o szerokości 20 metrów od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek, mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji)

 • Pszenica jara, pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy – 35 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz)

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane

 • Nie dotyczy

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą
 • w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

 • Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
 • Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.