Fungicydy na ziemniaki

Nasza oferta obejmuje bogate portfolio fungicydów na ziemniaki. Ta wysokospecjalistyczna uprawa jest bardzo wrażliwa na zagrożenia ze strony grzybowych patogenów chorobotwórczych. Dlatego wymaga najwyższej jakości środków grzybobójczych pochodzących od renomowanych producentów.

Jakie choroby grzybowe występują w uprawach ziemniaków?

Plantacje ziemniaków atakowane są przez wiele chorób, których sprawcami są zarówno grzyby, jak i bakterie czy wirusy. Jednak do najistotniejszych zagrożeń, z ekonomicznego punktu widzenia, należy zaliczyć zarazę ziemniaka oraz rizoktoniozę i alternariozę ziemniaka.

Sposoby zwalczania chorób grzybowych na plantacjach ziemniaków

Podstawą ochrony fungicydowej w uprawie ziemniaka jest prawidłowa agrotechnika. Jednak nawet najlepiej prowadzona plantacja ziemniaków nie obejdzie się bez chemicznych środków grzybobójczych. Fungicydy na ziemniaki stosuje się zarówno do zaprawiania bulw przed sadzeniem, jak i w formie oprysków roślin w różnych fazach rozwojowych.

Jaki środek grzybobójczy na ziemniaki wybrać?

Co zrozumiałe, środki grzybobójcze do ochrony ziemniaka powinny być odpowiednio dobrane do zagrożenia. Ze względu na dużą presję ze strony sprawców chorób większość działań zabezpieczających ziemniaki przed chorobami wykonujemy zapobiegawczo.

W naszej ofercie znajdziesz środki do ochrony ziemniaka przed zarazą i innymi chorobami. Ze względu na konieczność wykonywania wielu zabiegów fungicydowych poza doborem środka grzybobójczego na ziemniaki, jaki zastosujemy do ochrony przed konkretnym patogenem, koniecznie trzeba zwrócić uwagę na dostateczną rotację substancji czynnych.

Czym pryskać ziemniaki przeciwko zarazie ziemniaczanej?

Zaraza ziemniaka jest z pewnością jedna z najgroźniejszych chorób ziemniaka. Do jej zwalczania najczęściej stosuje się środki zawierające azoksystrobinę, cymoksanil lub fluazynam, a także oksatiapiprolina z bentiowalikarbem.

Źródła

  • Kapsa J., Bernat E., Porównanie skuteczności wybranych fungicydów w ochronie ziemniaka przed zarazą w zróżnicowanych warunkach pogodowych. Progress in Plant Protection. 2012, 52 (4), s. 1020-1026.
  • Kapsa J., Nowe kierunki w zwalczaniu zarazy ziemniaka. Ziemniak Polski. 1997, 2, s. 16-23.
  • Noaema A. H., Sawicka B., Pszczółkowski P., Effectiveness of Protection of Early Potato Cultivars Against Phytophthora Infestans Mont De Bary Depending on the Protection Strategy. Journal of Food Engineering and Technology. 2017, 6 (2), s. 49-57.
  • Nowacki W., Rynek ziemniaków jadalnych w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. 2016, 18 (1), s. 196-201.
  • Osowski J., Fungicydy zarejestrowane do zwalczania chorób ziemniaka. Ziemniak Polski. 2019, 29 (2), s. 50-60.
  • Osowski J., Skuteczność różnych fungicydów zawierających mankozeb w ograniczaniu rozwoju alternariozy ziemniaka w badaniach polowych i laboratoryjnych. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 2004, 233, s. 295-302.
  • Pietraszko M., Ekonomiczna efektywność stosowania fungicydów w ochronie ziemniaka przed Phytophthora infestans oraz Alternaria spp. Progress in Plant Protection. 2021, 61, s. 239-245.
  • Pietraszko M., Rozwój chorób grzybowych oraz wielkość plonu bulw w zależności od intensywności ochrony ziemniaka. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 2020, 292, s. 3-12.
  • Plich J., Tatarowska B., Field Evaluation of Potato Resistance Against Phytophtora Infestans Under Natural Infection Pressure. Plant Breeding and Seed Science. 2017, 76, s. 25-28.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 14