AMISTAR 250 SC

AMISTAR 250 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i systemicznym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, opryskiwaczy polowych montowanych na sadzarkach i ręcznych.

Zawartość substancji czynnej:

azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22,81%).

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, pszenica jaraŻytoPszenica ozima, pszenica jaraJęczmień ozimy, jęczmień jaryPszenżyto ozime, pszenżyto jareRzepak ozimy

mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1 l/ha

Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.

Termin stosowania:

Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1 l/ha

Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.

Termin stosowania:

Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Amistar 250 SC – 0,6 l/ha + Artea 330 EC – 0,4 l/ha

Termin stosowania:

Mieszaninę środków stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. Środek Amistar 250 SC w mieszaninie ze środkiem Artea 330 EC działa zapobiegawczo, interwencyjnie i wyniszczająco.

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Amistar 250 SC – 0,6 l/ha + Artea 330 EC – 0,4 l/ha

Termin stosowania:

Mieszaninę środków stosować od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia. Środek Amistar 250 SC w mieszaninie ze środkiem Artea 330 EC działa zapobiegawczo, interwencyjnie i wyniszczająco.

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Amistar 250 SC – 0,6 l/ha + Artea 330 EC – 0,4 l/ha.

Termin stosowania:

Mieszaninę środków stosować od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia. Środek Amistar 250 SC w mieszaninie ze środkiem Artea 330 EC działa zapobiegawczo, interwencyjnie i wyniszczająco.

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Uwaga: W warunkach sprzyjających rozwojowi septoriozy plew na pszenicy i pszenżycie, zalecany termin zabiegu opryskiwania można wydłużyć do fazy dojrzałości mlecznej ziarna. Okres karencji określa termin ostatniego zabiegu.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie zbóż: 1

− czerń krzyżowych, szara pleśń

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1 l/ha

Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.

Termin stosowania:

Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyn rzepaku.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Liczba zabiegów:1

− zgnilizna twardzikowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha

Termin stosowania:

Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy początku kwitnienia rzepaku do fazy końca kwitnienia.

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie rzepaku ozimego: 1

 

ZiemniakCebulaFasola szparagowaGroch na zielone nasionaKapusta głowiasta (do długotrwałego przechowywania)Kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania)

− rizoktonioza ziemniaka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 3,0 l/ha

(opryskiwanie pasowe gleby).

Wyższą z zalecanych dawek stosować przy większym zagrożeniu wystąpienia choroby, np. w wyniku częstej uprawy ziemniaków na danym polu.

Termin stosowania:

Środek stosować do oprysku pasowego gleby w trakcie wiosennego wysadzania bulw, używając zamontowanych na sadzarce urządzeń wyposażonych w dwie dysze opryskujące.

Unikać bezpośredniego opryskiwania bulw, by nie opóźniać kiełkowania i wschodów.

Zalecana ilość wody: 100-200 l/ha.

− alternarioza

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Termin stosowania:

Środek stosować zapobiegawczo, w warunkach zagrożenia i występowania choroby, maksymalnie 3 razy w sezonie, w odstępach co 10-14 dni.

W celu zmniejszenia ryzyka powstania odporności, w przypadku konieczności wykonania więcej niż dwóch zabiegów grzybobójczych w ziemniakach zaleca się stosowanie przemienne środków grzybobójczych o odmiennym mechanizmie działania.

Termin ostatniego zabiegu wyznacza okres karencji, który wynosi 7 dni.

Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Liczba zabiegów: 3.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie ziemniaka: 4

mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania:

Opryskiwać zapobiegawczo, począwszy od fazy 3 liścia, zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na cebuli nasiennej, dymce lub cebuli z siewu ozimego w danym rejonie. Następne zabiegi wykonywać co 7-10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.

W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni

antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania:

Amistar 250 SC stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, w okresie kwitnienia i zawiązywania strąków fasoli. Zabieg wykonywać w odstępach co 7–10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.

Zaleca się maksymalnie 2 zabiegi w sezonie wegetacyjnym.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni

askochytoza grochu, mączniak rzekomy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: Pierwszy zabieg należy wykonać na początku fazy kwitnienia grochu.

Zabieg wykonywać w odstępach co 7–10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni

czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania:

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, począwszy od fazy BBCH 41 (na początku tworzenia się główek) lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby.

Następne zabiegi wykonywać w miarę zagrożenia plantacji, co 7-10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.

W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni

czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania:

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, począwszy od fazy BBCH 41 (na początku tworzenia się główek) lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby.

Następne zabiegi wykonywać w miarę zagrożenia plantacji, co 7-10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.

W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni

 

KalafiorMarchewSałata w uprawie polowejPomidor w uprawie polowejPorSelerPapryka w uprawie tunelowejSałata w uprawie pod osłonami

czerń krzyżowych (alternarioza)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, począwszy od fazy BBCH 41 (na początku rozwoju róż kalafiora) lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby.

Następne zabiegi wykonywać w miarę zagrożenia plantacji, co 7-10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.

W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni

alternarioza naci, mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania:

Zabieg wykonać zapobiegawczo, począwszy od fazy BBCH 41 (początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru – korzenie zaczynają się poszerzać) lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na liściach.

Następne zabiegi wykonywać w odstępach co 7-10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni

mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: Zabieg wykonać zapobiegawczo, począwszy od fazy BBCH 41 (początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru) lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób na roślinach.

Następne zabiegi wykonywać w odstępach co 7–10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 600 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni

zaraza ziemniaka, alternarioza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1 l/ha

Wyższą dawkę środka stosować w przypadku większego zagrożenia chorobami.

Termin stosowania:

W zwalczaniu zarazy ziemniaka pierwszy zabieg wykonywać zapobiegawczo, począwszy od fazy BBCH 21 (początek rozwoju pędów bocznych), zgodnie z sygnalizacją, przed wystąpieniem pierwszych objawów choroby lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na wczesnych odmianach ziemniaka w danym rejonie.

Następne zabiegi wykonywać co 7-10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.

Uwaga:

Nie stosować środka w początkowej fazie wzrostu pomidora uprawianego w gruncie (do 4 tygodni po posadzeniu lub do 5 tygodni po siewie) oraz na rośliny mokre lub bezpośrednio po opadach deszczu.

Zalecana ilość wody: 800 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni

rdza pora, alternarioza pora

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania:

Zabieg wykonać zapobiegawczo, począwszy od fazy BBCH 13 (faza 3 liścia) lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób na roślinach. Następne zabiegi wykonywać w odstępach co 7–10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni

septorioza selera

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania:

Zabieg wykonać zapobiegawczo, począwszy od fazy BBCH 13 (faza 3 liścia) lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na roślinach. Następne zabiegi wykonywać w odstępach co 7–10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody).

Termin stosowania:

Zabieg wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób na roślinach. Następne zabiegi wykonywać w odstępach co 7–10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana dawka cieczy użytkowej: 80 l /1000 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni

szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody).

Termin stosowania:

Zabieg wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób na roślinach.

Następne zabiegi wykonywać w odstępach co 7–10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana dawka cieczy użytkowej: 60 l /1000 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni

Uwagi:

1. Rodzaj opryskiwania dostosować do ilości zalecanej wody.

2. Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

3. Środka nie stosować w sąsiedztwie sadów jabłoniowych.

4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

 • Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
 • W przypadku sporządzania cieczy użytkowej mieszaniny środków Amistar 250 SC i Artea 330 EC, po wlaniu środka Amistar 250 SC do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), zbiornik należy uzupełnić wodą, a następnie dodać środek Artea 330 EC.
 • Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
 • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa Wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić należy tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych o szerokości:

 • 10 m (zadarniona strefa ochronna) w przypadku zastosowania środka w uprawie ziemniaka,
 • 1 m w przypadku zastosowania środka w pozostałych uprawach.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • zboża – 35 dni,
 • rzepak – 35 dni,
 • por – 20 dni,
 • cebula – 14 dni,
 • kapusta głowiasta i pekińska – 14 dni,
 • kalafior – 14 dni,
 • groch na zielone nasiona – 14 dni,
 • seler – 14 dni,
 • sałata – 14 dni,
 • marchew – 10 dni,
 • ziemniak (oprysk nalistny, alternarioza) – 7 dni,
 • fasola szparagowa – 7 dni,
 • papryka – 3 dni,
 • pomidor – 3 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • w temperaturze 0oC – 30oC, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Dodatkowe informacje

opakowanie

,