SNACOL 05 GB 1KG

O produkcie

SNACOL 05 GB jest środkiem ślimakobójczym o działaniu żołądkowym i kontaktowym, w formie przynęty granulowanej, przeznaczonym do zwalczania ślimaków w niektórych roślinach rolniczych oraz roślinach ozdobnych pod osłonami. Środek wabi ślimaki i jest chętnie przez nie zjadany.

Zawartość substancji czynnej

metaldehyd (2,4,6,8-tetrametylo-1,3,5,7-tetroksokan – związek z grupy pochodnych aldehydu) – 5 %.

Zakres stosowania, terminy, dawki

Rośliny rolnicze

1. RZEPAK OZIMY, PSZENICA OZIMA

– ślimaki (pomrowik plamisty)

Zalecana dawka: 4 kg/ha.

Stosować po siewie do fazy tworzenia się rozet rzepaku lub krzewienia się pszenicy.

W sezonie wykonać 1-3 zabiegów w odstępach 10-14 dniowych.

Środek rozsypać równomiernie na polu, na przykład aplikatorem do granulowanych środków chwastobójczych. Stosować po zauważeniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki.


Rośliny ozdobne (pod osłonami)

1. FUNKIA

Ślimak ogrodowy

2. AKSAMITKA

– ślimaki (ślimak ogrodowy, ślinik luzytański)

Zalecana dawka: 4 g/10 m2. Stosować po zauważeniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki

Środek rozsypywać równomiernie w międzyrzędziach i wzdłuż brzegów zagonów lub między roślinami.

Nie posypywać liści roślin uprawnych.

Nie stosować częściej niż 1-2 razy w sezonie uprawy w odstępach 5-7 dniowych.

 

UWAGI:

1. Środek jest odporny na zmywanie przez deszcz i podlewanie.

2. Środek nie pleśnieje zalegając na powierzchni gleby.

3. Najlepsze efekty zwalczania uzyskuje się stosując środek w godzinach popołudniowych lub wieczorem.

Okres karencji

Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji Rzepak ozimy, pszenica ozima, rośliny ozdobne

 NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

Przechowywanie

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0*C i nie wyższej niż 30*C.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

– Nie jeść i nie pić oraz nie palić podczas stosowania produktu.

– Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

– W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza

– pokaż opakowanie lub etykietę.

– Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Uwaga

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

Pierwsza pomoc

Antidotum brak, stosować leczenie objawowe

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04

Rzeszów – (17) 866 40 25

Kraków – (12) 411 99 99

Sosnowiec – (32) 266 11 45

Lublin – (81) 740 89 83

Tarnów – (14) 631 54 09

Łódź – (42) 657 99 00

Warszawa – (22) 619 66 54

Poznań – (61) 847 69 46

Wrocław – (71) 343 30 08

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Kategoria:

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.