Insektycydy na szkodniki warzyw

W asortymencie PROCAM znaleźć można insektycydy na szkodniki warzyw renomowanych marek przeznaczone do zwalczania owadów gryzących i sscących. Dostępne preparaty owadobójcze przeznaczone są do stosowania zarówno w uprawach pod osłonami, jak i w gruncie. Wykazują działanie kontaktowe, żołądkowe oraz oddechowe. Wybierz środek owadobójczy do warzyw z naszej oferty handlowej i pokonaj szkodniki w warzywach.

Szkodniki warzyw

Motyle

Najczęściej występującymi motylami w uprawach warzyw kapustowatych są tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica oraz bielinek kapustnik, bielinek rzepnik. Wśród warzyw psiankowatych – skośnik pomidorowy. Gradacyjnie, warzywa narażone są na ataki rolnicy zbożówki, rolnicy czopówki, rolnicy gwoździarki oraz rolnicy panewki.

Tantniś krzyżowiaczek wygryza w miękiszu liści okienka, pozostawiając nienaruszoną górną skórkę, która pęka podczas wzrostu rośliny. Kiedy rośliny są w fazie tworzenia główek, uszkadzają również stożek wzrostu. Gąsienice bielinków oraz piętnówki kapustnicy wygryzają w liściach dziury. Skośnik pomidorowy żeruje wewnątrz liścia – wyjada tkankę miękiszową. Ten gatunek szkodnika warzyw uszkadza również łodygi oraz owoce, wgryzając się do ich wnętrza. Młode gąsienice rolnic żerują na nadziemnych częściach roślin, natomiast starsze niszczą systemy korzeniowe warzyw.

Mszyce

Mszyce to szkodniki warzyw, które mogą zjawić się w każdej uprawie. Najczęściej występujące to: mszyca brzoskwiniowa, mszyca ziemniaczana smugowa, mszyca burakowa i mszyca kapuściana.
Mszyce na warzywach mogą stanowić zagrożenie bezpośrednie oraz pośrednie. Wysysają soki z roślin, co prowadzi do spowolnienia wzrostu, żółknięcia i zwijania liści. Oprócz tego ten szkodnik warzyw przenosi groźne dla roślin choroby wirusowe.

Mączlik szklarniowy

Mączlik szklarniowy to szkodnik warzyw przypominający muszki z charakterystycznym białym nalotem. Samica składa białe jaja w tkance roślinnej, które z czasem zmieniają kolor na szary. Zarówno larwy, jak i dorosłe osobniki wysysają soki z roślin poprzez nakłucia od spodu liści. W efekcie pojawiają się żółte plamki, liście marszczą się, a następnie usychają i opadają. Wtórnie na spadzi wytworzonej przez larwy mączlika warzywnego, rozwijają się grzyby sadzakowe.

Połyśnica marchwianka

Połyśnica to szkodnik warzyw korzeniowych z rodziny muchówek, który żeruje na marchwi pietruszce oraz selerze. Jego ciało jest czarne i błyszczące, natomiast głowa, czułki i odnóża są żółte. Szkodliwe są jej larwy, które wygryzają korytarze w korzeniach spichrzowych, prowadząc często do porażenia chorobami grzybowymi i bakteryjnymi.

Przędziorek chmielowiec

Przędziorki to drobne roztocza, które żywią się sokiem roślin. Są niebezpiecznymi szkodnikami warzyw niezależnie od stadium rozwoju. W efekcie ich żerowania na liściach powstają drobne plamki, które ostatecznie prowadzą do żółknięcia i obumierania liści. Obecność tego szkodnika warzyw można poznać po delikatnych pajęczynach od spodu liści.

Śmietki

Śmietka kapuściana, śmietka cebulanka i śmietka glebowa to najgroźniejsze z muchówek bytujących na warzywach. Larwy tych szkodników warzyw żerują na siewkach i młodych roślinach, często doprowadzając do ich zamierania, co może spowodować ogromne straty w plonach.

Wciornastek tytoniowiec

Wciornastek występuje głównie na roślinach cebulowych, kapustowatych i dyniowatych. Podobnie jak mszyce i mączliki, odżywia się sokiem komórkowym roślin. Żerowanie tego szkodnika warzyw można poznać po biało-szarych plamkach na liściach i ciemnych punktowych odchodach.

Co podgryza korzenie warzyw?

Drutowce

Drutowce to brunatne larwy chrząszczy, które wgryzają się do korzeni roślin, powodując często ich zamieranie. Wylegają się w lipcu, a ich cykl rozwojowy trwa 4–5 lat.

Pędraki

Ogrodnica niszczylistka, guniak czerwczyk i chrabąszcz majowy to najpopularniejsze z pędraków, czyli larw chrząszczy. Szkodniki warzyw z tej grupy podgryzają korzenie roślin, powodując ich zasychanie. Wygryzają również dziury – głównie w ziemniakach i burakach. Szczególnie narażone na ich występowanie są uprawy zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie lasów.

Rolnice

Rolnice należą do grupy motyli nocnych, natomiast to ich larwy powodują największe straty w uprawach. Młode gąsienice rolnic żerują na nadziemnych częściach roślin, natomiast starsze niszczą systemy korzeniowe warzyw, wygryzając otwory lub całkowicie przegryzając korzenie. Te szkodniki na warzywach pojawiają się przy upalnych i suchych latach. Najczęściej żerują na burakach ćwikłowych i marchwi, jednak nie są to ich jedyni żywiciele.

Zwalczanie szkodników warzyw

Istnieje wiele sposobów na niechemiczne zwalczanie szkodników warzyw, które różnią się w zależności od uprawy oraz gatunku insekta. Kiedy owad przekroczy próg szkodliwości, konieczne jest zastosowanie insektycydu przeznaczonego do danej plantacji i gatunku szkodnika.

Jak zwalczyć mszyce na warzywach?

Obecność mszyc na warzywach można stwierdzić po przeprowadzeniu dokładnej lustracji. Niestety nie ma wielu sposobów na zapobieganie pojawieniu się tego szkodnika warzyw – jedynym jest zadbanie o obecność jego naturalnych wrogów np. biedronek, złotooków. Po zauważeniu pierwszych kolonii jak najszybciej należy zastosować odpowiednie insektycydy, jednak oprysk trzeba wykonać, zanim pojawią się owady pożyteczne.

Mączlik szklarniowy – zwalczanie

Żółte tablice lepowe to idealne rozwiązanie, by w porę zauważyć obecność tego szkodnika na warzywach. Umieszczanie ich w pobliżu najliczniej zasiedlonych miejsc pomoże również zmniejszyć populację mączlika. W przypadku przekroczenia progu szkodliwości owada należy zastosować insektycyd np. zawierający acetamipryd.

Zwalczanie śmietki w cebuli

Istotną częścią ochrony roślin przed śmietką cebulanką są działania zapobiegawcze. Przyspieszenie terminu siewu i wcześniejsze wschody spowodują, że w momencie pojawienia się tego szkodnika warzyw na plantacji, rośliny będą już w fazie wzrostu, stając się mniej atrakcyjnym celem. Właściwy płodozmian również jest czynnikiem przyczyniającym się do zmniejszenia populacji śmietki. Należy zachować co najmniej 4-letni odstęp w uprawie roślin z tej samej grupy, a w przypadku szkodników glebowych nawet 6-letni.

Jeżeli mimo profilaktyki po przeprowadzeniu lustracji okaże się, że śmietka cebulanka przekracza próg szkodliwości – wówczas należy zastosować chemiczne środki ochrony roślin na warzywa np. z acetamiprydem w składzie. Zabieg insektycydowy można również wesprzeć wykorzystaniem pułapek tunelowych z atraktantem dla samic, żółtych tablic lepowych lub żółtych naczyń.

Skośnik pomidorowy – zwalczanie

Ten szkodnik warzyw jest zazwyczaj zawlekany do szklarni wraz z rozsadą pomidora, dlatego pułapki feromonowe dla samców należy rozwiesić bezpośrednio po nasadzeniu. Pułapki trzeba sprawdzać co tydzień, aby podjąć właściwą decyzję odnośnie zastosowania chemicznej ochrony – powyżej 30 osobników na pułapce to sygnał, by zastosować insektycyd. Skuteczne w zwalczaniu skośnika pomidorowego będą substancje z grupy makrocyklicznych laktonów.

Kiedy stosować środki owadobójcze w uprawie warzyw?

Opryski na poszczególne szkodniki warzyw różnią się terminami aplikacji czy optymalną temperaturą zastosowania, dlatego zawsze przed zastosowaniem środka owadobójczego należy zapoznać się z zaleceniami producenta zawartymi w etykiecie. Zabieg warto wykonać bardzo wcześnie rano lub po zachodzie słońca, by zapewnić bezpieczeństwo owadom zapylającym.

Jaki insektycyd na szkodniki warzyw wybrać?

Najczęściej stosowanymi substancjami aktywnymi na szkodniki w warzywach są związki z grupy makrocyklicznych laktonów np. benzoesan emamektyny, spinosad. Większość z nich nadaje się do stosowania zarówno do upraw warzyw pod osłonami, jak i w gruncie. Na szkodniki w warzywach uprawianych w gruncie zazwyczaj stosowane są pyretroidy np. lambda-cyhalotryna. Natomiast do warzyw pod osłonami stosuje się takie substancje jak abamektyna czy fenpirksymat. Należy jednak pamiętać, że nawet opryski z tą samą substancją czynną różnią się między sobą, więc ich skuteczność na określone rośliny oraz szkodniki warzyw nie będzie taka sama.

Źródła

  • Labanowski G., Mączlik warzywny – Aleyrodes Proletella (l. 1758) – szkodnik warzyw kapustnych w Polsce. Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa. 2015, 23, s. 49-61. [Google Scholar]
  • Labanowski G., Zagrożenie szklarniowych upraw ogrodniczych przez szkodniki. Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa. 2017, 25, s. 39-56. [Google Scholar]
  • Nawrot J., Lipa J. J., Znaczenie obcych gatunków inwazyjnych w ochronie roślin. Progress In Plant Protection. 2012, 52 (2). [Google Scholar]
  • Kowalska J., Zastosowanie azadyrachtyny i spinosadu w ochronie ekologicznych upraw kapusty. Fragm. Agron. 2010, 27 (4), s. 56-61. [Google Scholar]
  • Goszczyński W., Wpływ żerowania mączlika szklarniowego na plon ogórków i pomidorów. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 1988, (353). [Google Scholar]
  • Szafranek P., Rybczyński D., Wieprzkowicz A., Dynamika populacji wciornastka tytoniowca (Thrips tabaci Lind.) występującego na porze uprawianym współrzędnie z szałwią. Inhort. Nowości Warzywnicze. 2012, s. 54-55. [Google Scholar]
  • Wrzodak R., Woszczyk K., Lewandowski A., Rybczyński D., Ustalenie optymalnego terminu wykonania zabiegu zwalczania śmietki kapuścianej (Delia radicum L.) na podstawie monitoringu. Progress in Plant Protection. 2015, 55 (3), s. 369-374. [Google Scholar]

Wyświetlanie wszystkich wyników: 11