Insektycydy na buraki

Środki owadobójcze na buraki

Posiadamy w asortymencie renomowane środki do zwalczania szkodników w burakach. Insektycydy oprócz eliminacji szkodników w burakach, ograniczają również ich rozmnażanie. Wybierz preparat owadobójczy na buraki z naszej oferty handlowej i ciesz się wysokimi plonami.

Jakie opryski na buraka stosować?

Szkodniki buraka cukrowego atakują w fazie rozwoju roślin. Stanowi to zagrożenie dla całej uprawy – nierozwinięte rośliny mają słabą odporność na uszkodzenia, co może spowodować obumarcie uszkodzonych siewek. Dlatego tak istotne jest stosowanie insektycydów w buraku, które odpowiednio zastosowane ochronią plony.

Kiedy stosować insektycydy w buraku?

Pomoc środków owadobójczych w zwalczaniu szkodników buraka jest istotna, jednak nie każdy moment na ich wykorzystanie będzie odpowiedni. Zbyt wczesna aplikacja insektycydu w burakach może spowodować wyeliminowanie zarówno szkodników, jak i pożytecznych owadów np. biedronki, która żywi się mszycami.

Insektycydy w burakach stosuje się po przekroczeniu tzw. progu szkodliwości szkodników, który określa stopień zasiedlenia roślin przez szkodniki buraka. Zazwyczaj jako zagrażające określa się 15-20% zasiedlonej uprawy.

Najczęstsze szkodniki buraka

Występowanie danego gatunku szkodnika w burakach oraz jego tempo rozwoju uwarunkowane jest położeniem geograficznym uprawy oraz panującymi tam warunkami atmosferycznymi.

Większość insektów powoduje największe straty w fazie rozwoju rośliny, dlatego istotne jest, by obserwować plantację i reagować na zagrożenie. 

 • Mszyca burakowa

Jest najgroźniejszym szkodnikiem buraków, ponieważ jej działanie może być zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie. W efekcie żerowania mszycy burak jest ogładzany, a młode liście łyżkowato się wyginają, dając mszycom schronienie. W efekcie dochodzi do zahamowania wzrostu i rozwoju – w pierwszej kolejności obumierają liścia, a następnie część spichrzowa. Dodatkowo szkodniki te mogą przenosić choroby wirusowe buraka, takie jak nekrotyczna oraz łagodna żółtaczka.

Mszyca burakowa jest szkodnikiem dwudomnym. Wiosną na trzmielinie, kalinie lub jaśminowcu wykluwa się od 2 do 4 pokoleń mszycy burakowej, które w momencie uskrzydlenia przelatują na plantację buraka. Najliczniej rozmnażają się w okresie od końca maja do połowy lipca.

 • Śmietka ćwiklanka

Jest to drugi najgroźniejszy szkodnik w burakach. Muchówki składają larwy na liściach buraka. Pierwsze muchy wykluwają się w maju, drugie pokolenie pojawia się od końca czerwca do połowy lipca, natomiast trzecie między końcem sierpnia a połową września. Największe szkody wyrządza pierwsze i drugie z nich, ponieważ to ich larwy wygryzają miękisz liścia siewek, co powoduje żółknięcie i zamieranie siewek.

 • Szarek komośnik

Pod wpływem postępujących zmian klimatycznych, w ostatnich latach do szkodników buraka cukrowego dołączył szarek komośnik. Jego żerowanie w fazie rozwoju roślin powoduje znaczne zmniejszenie ilości plonów, a w skrajnych przypadkach prowadzi do zniszczenia całej uprawy buraka.

Chrząszcze te obgryzają brzegi liści kiełkujących siewek buraka, co powoduje zamieranie roślin lub w lepszym wypadku osłabienie i spowolnienie ich wzrostu.

 • Pchełka burakowa

Żyjące w ziemi larwy pchełki burakowej nie zagrażają plantacji buraka. Groźne są chrząszcze, które wiosną wyjadając miękisz z liści, pozostawiając dolną część liścia nienaruszoną (przeciwnie do drobnicy burakowej). W efekcie ich żerowania powstaje szereg okienek otoczonych czerwonobrunatną obwódką. Szczególnie duże szkody ten szkodnik buraka może wyrządzić przy suchej i upalnej pogodzie, na szczęście w ciągu roku wykluwa się tylko jedno pokolenie. 

 • Drobnica burakowa

W okresie wschodów buraka chrząszcze żerują na jego kiełkach, co sprzyja ich przerzedzeniu. Drobnica burakowa, podobnie jak pchełka, wygryza dziurki w liściach i ogonkach liściowych. Dodatkowo jej larwy uszkadzają korzenie przybyszowe, osłabiając w ten sposób rośliny. Uszkodzone siewki są bardziej podatne na atak zgorzeli siewek.

Zwalczanie szkodników w buraku cukrowym

Mimo wspólnego celu, jakim jest żerowanie na buraku, szkodniki buraka cukrowego różnią się między sobą, więc zwalczanie każdego z nich przebiega inaczej. Oprócz działania interwencyjnego można też minimalizować prawdopodobieństwo pojawienia się szkodników w burakach, poprzez właściwe działania.

 • Szarek komośnik

Na tego szkodnika buraków cukrowych skuteczne są insektycydy zawierające substancje z grupy pyretoridów. Oprócz tego można zapobiegać pojawieniu się szarka komośnika poprzez wykonywanie zabiegów spulchniających glebę pod koniec składania jaj owadów. Są one wrażliwe na wysychanie, więc jest to skuteczny sposób na zmniejszenie liczebności szkodnika.

 • Śmietka ćwiklanka

Przez długi okres nie było dostępnego środka, który skutecznie radziłby sobie z tym szkodnikiem buraka. Obecnie posiadamy w ofercie insektycyd na bazie deltametryny należącej do grupy pyretoridów, który zwalcza śmietkę ćwiklankę. Sposobem na zapobieganie występowania owada jest wczesny siew nasion buraka. W efekcie, podczas jego nalotu, buraki są już wystarczająco duże i odporne na uszkodzenia. Dodatkową pomocą w ochronie przed tym szkodnikiem buraka cukrowego jest niszczenie chwastów w uprawie, ponieważ ich nektar stanowi pokarm dla śmietki.

 • Mszyca burakowa

W celu ochrony upraw buraka przed mszycą, stosuje się insektycydy z grupy pyretroidów, polisacharydów i polimerów silikonowych zarejestrowanych w programie ochrony roślin na dany rok. Należy pamiętać, aby stosować je dopiero po przekroczeniu progu szkodliwości, czyli w tym wypadku 15% zasiedlonych roślin lub 150 mszyc na 10 roślinach. Zaleca się również siew w niezbyt dużym zagęszczeniu oraz ograniczenie zachwaszczenia.

 • Pchełka burakowa

Ochrona upraw buraka przed pchełką po przekroczeniu progu szkodliwości (wschody 20% uszkodzonych roślin) obejmuje stosowanie środków z grupy neonikotynoidów i pyretroidów, zarejestrowanych w programie ochrony roślin aktualnego roku. Przed opryskiem na szkodniki buraków cukrowych należy umożliwić uprawie szybki i niezakłócony wzrost poprzez redukcję chwastów, na których pchełka może żerować.

 • Drobnica burakowa

Próg szkodliwości tego szkodnika buraków stanowi 20% opanowanych roślin. Stosuje się wtedy insektycydy z grupy pyretroidów i neonikotynoidów.

Najgroźniejsze szkodniki nadziemnych części buraka cukrowego

Na nadziemnych częściach buraka żerują wszystkie z wymienionych szkodników buraków cukrowych tj.

 • szarek komośnik,
 • śmietka ćwiklanka,
 • mszyca burakowa,
 • pchełka burakowa,
 • drobnica burakowa.

Wszystkie z nich niszczą liście siewek, wyjadając ich miękisz. 

Mszyce w buraku cukrowym – insektycydy

Mszyca burakowa bywa ciężkim do zwalczenia szkodnikiem buraków cukrowych. Ochrona przed nią jest istotna, aby zapobiec uszkodzeniu uprawy. W tym celu stosuje się insektycydy z grupy pyretroidów, polisacharydów i polimerów silikonowych zarejestrowanych w aktualnym programie ochrony roślin na dany rok. Nie należy jednak zapominać, że insektycydy w burakach należy stosować na mszyce dopiero po przekroczeniu 15% zasiedlonych roślin. Zapobiegawczo zaleca się także ograniczenie zachwaszczenia uprawy oraz siew w ograniczonym zagęszczeniu. 

Źródła

 • Mierzejewska W., Próba określenia związku między nasileniem występowania chorób i szkodników a plonowaniem buraków cukrowych w warunkach produkcyjnych. Postępy Nauk Rolniczych. 1986, 33 (4).
 • Glazek M., Pelczynska W., Skuteczność działania insektycydów granulowanych i preparatów stosowanych do opryskiwania w ochronie buraków cukrowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 1986, 319.
 • Golinowska M., System ochrony buraków cukrowych w Polsce. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 1986, 363.
 • Pruszyński G., Klejdysz T., Szarek komośnik (asproparthenis punctiventris (germ.)), nowe zagrożenie dla upraw buraka w Polsce. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego. 2019, (1), s. 88-103.
 • Klicza L., Wstępne obserwacje nad rozwojem mszycy trzmielinowo-burakowej na roślinach potraktowanych insektycydami w doświadczeniach szklarniowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 1978, 208.

Wyświetlanie jednego wyniku