Insektycydy na zboża

Środki na szkodniki w zbożach

W szerokiej ofercie PROCAM Polska znajdą Państwo insektycydy na zboża w różnej formulacji, które wykorzystywane są do zwalczania szkodników o aparacie gębowym gryzącym, ssącym i kłująco-ssącym. Oferowane przez PROCAM środki owadobójcze w uprawach zbożowych na szkodniki działają kontaktowo, żołądkowo oraz dusząco. Z kolei insektycydy w zbożach ozimych i jarych oraz w pomieszczeniach magazynowych i silosach zbożowych w zależności od sposobu działania dzieli się na powierzchniowe, kontaktowe i wgłębne.

Insektycydy na zboża

W ofercie PROCAM znaleźć można insektycydy na zboża renomowanych marek. Dostępne w asortymencie środki na insekty w zbożu mają przeznaczenie zarówno do upraw, jak i do dezynsekcji pustych pomieszczeń magazynowych, silosów zbożowych i paszowych, gdzie występują szkodniki ziarna. Korzystanie ze sprawdzonych preparatów z oferty PROCAM pozwala na zachowanie wysokich plonów zbóż dobrej jakości.

Szkodniki w uprawie zbóż

Mszyce

Mszyce pojawiają się na plantacjach już w maju. Należą do owadów dwudomnych, czyli ich jaja zimują na innych roślinach, a na uprawy zbóż nalatują w okresie wiosennym. Najliczniej występującymi gatunkami mszyc w zbożach są: mszyca czeremchowo-zbożowa, mszyca zbożowa i mszyca różano-trawowa, które różnią się wyglądem i miejscem zimowania. W okresie wegetacyjnym są w stanie rozwinąć kilkanaście pokoleń. Zarówno larwy, jak i dorosłe osobniki mszyc wysysają soki ze zbóż, doprowadzając do więdnięcia i zasychania roślin. Oprócz tego, mszyce są pośrednim zagrożeniem dla zbóż – przenoszą choroby wirusowe m.in. wirusa żółtej karłowatości jęczmienia BYDV, który objawia się nadmiernym krzewieniem, zahamowaniem wzrostu oraz przebarwieniami liści.

Skrzypionki

Skrzypionki żerują tylko na liściach zbóż. Chrząszcze zimują w ściółce rowów, w trawach, na łąkach i pastwiskach. Na początku maja samice składają jaja na najmłodszych liściach, a larwy wykluwają się już pod koniec miesiąca lub na początku czerwca. Rozwijają jedno pokolenie w sezonie wegetacyjnym. Po wykluciu szkodniki zbóż żywią się miękiszem, co prowadzi do uszkadzania liści flagowych i podflagowych, które mają decydujący wpływ na powstanie plonu ziarna. Przy licznym nalocie tego szkodnika zbóż straty mogą sięgać nawet 40%.

Wiosenne zwalczanie szkodników w zbożach

Wzrost średnich dziennych temperatur to moment, w którym zaczynają pojawiać się pierwsze wiosenne szkodniki zbóż. Ciepła i sucha pogoda sprzyja bowiem ich rozwojowi. W takim momencie niezwykle istotne jest przeprowadzenie dokładnej lustracji plantacji  i ocena zagrożenia. 

Jeżeli próg szkodliwości owadów zostanie przekroczony, niezbędne jest bezzwłoczne zastosowanie insektycydu na zboża. Do zwalczania szkodników zbóż, kiedy temperatura nie przekracza 20°C, stosuje się środki owadobójcze zawierające substancje z grupy pyretroidów np. cypermetrynę, deltametrynę, esfenwalerat, gamma-cyhalotrynę lub lambda-cyhalotrynę.

Oprócz chemicznych sposobów zwalczania szkodników wiosną można również stosować niektóre zabiegi agrotechniczne, które są idealnym uzupełnieniem ochrony zbóż. Jest to między innymi zwalczanie chwastów, nawożenie, które poprawi odporność roślin oraz zadbanie o obecność naturalnych wrogów szkodników takich jak biedronki.

Jak zwalczać szkodniki w zbożach?

Insektycydy w zbożach można zastosować dopiero po przekroczeniu progu szkodliwości owadów, jednak istnieją sposoby na minimalizację ryzyka ich pojawienia się. Na mszycę w zbożach niestety nie ma zbyt wielu sposobów – jedynym jest zadbanie o obecność organizmów pożytecznych takich jak biedronki czy złotooki. 

Występowanie skrzypionka można natomiast ograniczyć poprzez prawidłowe wykonywanie podorywki, orki zimowej oraz odchwaszczanie pola i okolic, niszcząc w ten sposób zimujące szkodniki zbóż. Również stosowanie uprawek pożniwnych zmniejsza ilość larw i poczwarek skrzypionek. Należy również pamiętać o dokładnym monitorowaniu plantacji w okresie wylęgu larw.

Insektycydy przeciwko mszycom w zbożach ozimych i jarych

Próg szkodliwości mszyc w zbożach, po którego przekroczeniu wdraża się ochronę insektycydową, wynosi 5 mszyc na 1 źdźble spośród 100 losowo wybranych w okresie kłoszenia i chwilę po nim. Podczas zwalczania mszyc należy pamiętać, że niektóre  insektycydy w zbożach można stosować tylko przed wytworzeniem spadzi. Kiedy rośliny, na których przeprowadzany jest zabieg, pokryte są spadzią, insektycyd działa toksycznie dla zapylaczy.

Jakie insektycydy na mszyce?

Kiedy temperatury powietrza nie przekraczają 20°C na mszyce w zbożach stosuje się insektycydy z grupy pyretroidów, które są skuteczne w niższych temperaturach. Działają one skutecznie we wszystkich uprawach zbóż ozimych i jarych. Substancje z tej grupy to np. eswenwalerat czy deltametryna.

W plantacjach pszenicy ozimej i jarej, a także jęczmienia jarego, w momencie przekroczenia progu 15°C, najskuteczniejsze będą karbaminiany np. pirymikarb lub flonikamid.

W wyższych temperaturach rekomenduje się również stosowanie fosfoorganicznych insektycydów na zboża, jednak po stwierdzeniu spadzi nie należy stosować dimetoatu, który należy do tej grupy.

Insektycydy – pszenica ozima

Najgroźniejszymi szkodnikami pszenicy ozimej są skrzypionki, mszyce, a także pryszczarek zbożowiec. Szkodniki te pojawiają się gdy tylko temperatura zaczyna rosnąć – maj jest miesiącem najintensywniejszego rozrostu ich populacji. Mszyce i szkrzypionki zwalcza się insektycydami na zboża z grupy pyretroidów, a gdy temperatura wzrośnie – skuteczne są również karbaminiany. Na pryszczarki w zbożach nie ma zarejestrowanych preparatów owadobójczych, więc można tylko ograniczać ich populację opryskami na mszyce w zbożu.

Sprawdzone insektycydy na zboża

W ofercie PROCAM dostępne są opryski na mszyce i skrzypionki w uprawach:

 • pszenicy ozimej,
 • pszenicy jarej,
 • jęczmienia jarego,
 • pszenżyta ozimego

oraz insektycydy do dezynsekcji pustych pomieszczeń magazynowych, silosów zbożowych i paszowych, gdzie występują szkodniki ziarna.

Źródła

 • Bakuniak E., Zoledziowa J., Tendencje zużycia pestycydów w Polsce i przewidywane kierunki zmian. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 1985, 246. 
 • Berbeć A., Radzikowski P., Stalenga J., Feledyn-Szewczyk B., Hajdamowicz I., Stańska M.,  Ocena różnorodności flory segetalnej i owadów prostoskrzydłych w zbożach ozimych uprawianych w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. 2013,13. 
 • Golebiowska, Z., Zlotkowski, J., Jednoczesne zwalczanie mszyc (Aphididae) i ploniarki zbożówki (Oscinella frit L.) na owsie. Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin, 1988, 30 (1-2).
 • Kaniuczak Z., Efekty produkcyjne i ekonomiczne zwalczania skrzypionek (Oulema spp.) w pszenicy jarej. Progress in Plant Protection. 2013, 53 (3). 
 • Kaniuczak Z., Liczebność populacji oraz efekty ekonomiczne zwalczania mszyc (Hemiptera: Aphidoidea) w uprawie jęczmienia jarego w Polsce południowo-wschodniej. Progress in Plant Protection. 2014, 54 (3). 
 • Kaniuczak Z., Ocena ekonomiczna efektywności zwalczania wybranych chorób i szkodników w uprawie jęczmienia jarego. Progress in Plant Protection. 2015, 55 (4). 
 • Kosewska A., Ocena ekonomiczna efektywności zwalczania wybranych chorób i szkodników w uprawie jęczmienia jarego. Progress in Plant Protection. 2015, 55 (4). 
 • Olejarski P., Węgorek P., Liczebność populacji oraz efekty ekonomiczne zwalczania mszyc (Hemiptera: Aphidoidea) w uprawie jęczmienia jarego w Polsce południowo-wschodniej. Progress in Plant Protection. 2013, 53 (2).
 • Ruszkowska M., Strażyński P., Wachowiak H., Preferencje pokarmowe mszyc na wybranych gatunkach zbóż. Progress in Plant Protection. 2012, 52 (4). 
 • Wyszyński Z., Toborowicz I., Michalska B., Kucharczyk D., Ocena poprawności technologii produkcji zbóż jarych na plantacjach produkcyjnych w woj. Łódzkim. Fragmenta Agronomica. 2007, 4 (96).