DECIS MEGA 50 EW

O produkcie

Decis Mega 50 EW jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo.

Środek przeznaczony do stosowana przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Zawartość substancji czynnej

deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,80 %).

Stosowanie środka rośliny rolnicze

BURAK CUKROWY

Mszyca burakowa

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 – 0,2 l/ha.
 • Termin stosowania: Stosować z chwilą zasiedlenia roślin przez uskrzydlone mszyce, przed pojawieniem się kolonii.
 • Liczba zabiegów: 1.

Pchełka burakowa, drobnica burakowa

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 – 0,2 l/ha.
 • Termin stosowania: Stosować w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.
 • Liczba zabiegów: 1.

Śmietka ćwikłanka

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 – 0,2 l/ha.
 • Termin stosowania: Stosować tuż po pojawieniu się pierwszych symptomów obecności szkodnika (najczęściej faza 2-4 liści buraka).
 • Liczba zabiegów: 1.
 • Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ JARY

Mszyce

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 – 0,125 l/ha.
 • Termin stosowania: Stosować po wykłoszeniu nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.

 

Skrzypionki

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 – 0,125 l/ha.
 • Termin stosowania: Stosować od początku wylęgania się larw.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.
 • Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

ZIEMNIAK

Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej.

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 – 0,15 l/ha.
 • Termin stosowania: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
 • Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.
 • Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

RZEPAK OZIMY

Gnatarz rzepakowiec

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
 • Termin stosowania: Stosować po wystąpieniu młodych larw, gdy średnia liczebność larw wynosi: 1 larwa na 1 roślinie (na rzepaku ozimym jesienią).

Chowacz brukwiaczek

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
 • Termin stosowania: Stosować zgodnie z sygnalizacją, przed złożeniem jaj przez chrząszcze.
 • Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

RZEPAK OZIMY, RZEPAK JARY

Pchełki ziemne, pchełka rzepakowa.

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
 • Termin stosowania: Stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.

Słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego)

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
 • Termin stosowania: Stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na roślinach w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu.

Szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik)

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
 • Termin stosowania: Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.

Mszyca kapuściana

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
 • Termin stosowania: Stosować w okresie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.
 • Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • W rzepaku ozimym maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14-21 dni.
 • Zaleca się wykonanie maksymalnie 3 zabiegów, w tym 1 zabiegu jesienią i 2 zabiegów wiosną.
 • W rzepaku jarym maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.

Stosowanie środka rośliny sadownicze

JABŁOŃ

Kwieciak jabłkowiec

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
 • Termin stosowania: Stosować tuż przed pękaniem lub w czasie pękania pąków jabłoni.
 • Zabieg wykonywać w dni słoneczne, przy temperaturze co najmniej 12*C.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.

Mszyca jabłoniowa

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
 • Termin stosowania: Stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.
 • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

ŚLIWA

Mszyce

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
 • Termin stosowania: Stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.
 • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie środka z dalszej części etykiety: 2.

PORZECZKA CZARNA

Mszyce

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
 • Termin stosowania: Stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.
 • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie środka z dalszej części etykiety: 2.

TRUSKAWKA

Kwieciak malinowiec

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
 • Termin stosowania: Stosować przed kwitnieniem, w okresie pojawienia się chrząszczy.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.
 • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie środka z dalszej części etykiety: 2.

Stosowanie środka rośliny warzywne

POMIDOR UPRAWIANY W GRUNCIE

Stonka ziemniaczana

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
 • Termin stosowania: Stosować w okresie pojawienia się chrząszczy lub wylęgania się larw.
 • Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
 • Termin stosowania: Stosować w okresie wylęgania się gąsienic.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.
 • Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie środka z dalszej części etykiety: 2

Stosowanie środka rośliny ozdobne

RÓŻA (W GRUNCIE)

Mszyca różano-szczeciowa

 • Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,025% (25 ml środka w 100 l wody).
 • Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,015-0,025% (15-25 ml środka w 100 l wody).
 • Termin stosowania: Stosować po zauważeniu szkodnika.

Skoczek różany

 • Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,025% (25 ml środka w 100 l wody).
 • Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,015-0,025% (15-25 ml środka w 100 l wody).
 • Termin stosowania: Stosować po stwierdzeniu występowania szkodnika.
 • Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych – rośliny sadownicze

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

PORZECZKA CZARNA

 • Zwójka różóweczka
 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
 • Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika od fazy gdy pierwszy liść jest rozwinięty do końca fazy kwitnienia (BBC 11-69).
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
 • Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie środka z wcześniejszej części etykiety: 2.

PORZECZKA CZERWONA, PORZECZKA BIAŁA, BORÓWKA WYSOKA

Mszyce, zwójka różóweczka

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
 • Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika od fazy gdy pierwszy liść jest rozwinięty do końca fazy kwitnienia (BBC 11-69).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
 • Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ARONIA

Mszyce

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
 • Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii, od fazy gdy pierwszy liść jest rozwinięty do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Omacnica jarzębianka

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
 • Termin stosowania: Zabieg przeprowadzić wiosną, gdy szkodnik żeruje w kwiatostanach wyjadając pąki kwiatowe, w fazie od początku rozwoju kwiatostanu do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
 • Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

MALINA, JEŻYNA

Mszyce, Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła), pryszczarek namalinek łodygowy, przeziernik malinowiec

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
 • Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od końca fazy kwitnienia do końca fazy zaawansowanego dojrzewania owoców (BBCH 68-85).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
 • Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

TRUSKAWKA

Mszyce

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
 • Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc od końca fazy rozwoju pędów rozłogowych do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 49-81).
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła), zwójka różóweczka oraz inne zwójki, zmienniki

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
 • Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika od końca fazy rozwoju pędów rozłogowych do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 49-81).
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
 • Zalecana ilość wody: 300-600 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie środka z wcześniejszej części etykiety: 2.

ŚLIWA

Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła)

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,25 l/ha.
 • Termin stosowania: Zabieg przeprowadzić w 3-4 dni po odłowach na pułapki feromonowe lub lepowe, od fazy wzrostu zawiązków owocowych, do końca fazy gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 76-89).
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Owocnica zółtoroga, owocnica jasna

 • Termin stosowania: Stosować po odłowach na pułapki lepowe, w końcowej fazie opadania płatków kwiatowych (BBCH 67-69).
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,25 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
 • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie środka z wcześniejszej części etykiety: 2.

WIŚNIA, CZEREŚNIA
Mszyce

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,25 l/ha.
 • Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy wzrostu pędu głównego do końca fazy gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 31-89).
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Nasionnica trześniówka, Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła)

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
 • Termin stosowania: Zabieg przeprowadzić w 3-4 dni po odłowach na pułapki feromonowe lub lepowe, gdy owoc osiąga 60-90 % typowej wielkości (BBCH 76-79).
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
 • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych – rośliny warzywne

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

Mszyce

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
 • Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 11-49).
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
 • Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie środka z wcześniejszej części etykiety: 2.

KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA, BROKUŁ, KALAFIOR, KAPUSTA PEKIŃSKA
Mszyce

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
 • Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 11-49).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
 • Zalecana ilość wody: 600 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

MARCHEW

Mszyce

 • Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
 • Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy gdy korzeń osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 11-49).
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Połyśnica marchwianka

 • Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
 • Termin stosowania: Opryskiwać po odłowach na tablice lepowe, od początku fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy gdy korzeń osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 11-49).
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
 • Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

GROCH ZWYCZAJNY (UPRAWIANY NA ŚWIEŻE NASIONA), GROCH ZWYCZAJNY (UPRAWIANY NA SUCHE NASIONA)

Mszyce

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
 • Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do początku fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 11-49).
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Strąkowiec grochowy

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
 • Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
 • Zalecana ilość wody: 200-800 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

FASOLA UPRAWIANA NA ŚWIEŻE NASIONA, FASOLA UPRAWIANA NA SUCHE NASIONA

Mszyce

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
 • Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do początku fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 11-49).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 200-800 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

CEBULA UPRAWIANA Z SIEWU, CEBULA UPRAWIANA Z ROZSADY, CEBULA UPRAWIANA Z DYMKI

Śmietka cebulanka

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
 • Termin stosowania: Opryskiwać po odłowach na pułapki zapachowe lub feromonowe, od początku fazy wyraźnie widocznego pierwszego liścia do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 11-49).
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Wciornastki

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
 • Termin stosowania: Opryskiwać po odłowach na pułapki lepowe, od początku fazy wyraźnie widocznego pierwszego liścia do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 11- 49).
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
 • Zalecana ilość wody: 200-800 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie zalecane insektycydy z innych grup chemicznych.

2. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20oC. W temperaturze wyższej zabiegi wykonywać pod koniec dnia.

3. W przypadku zwalczania szkodników (zwłaszcza kłująco-ssących) zabieg wykonać dokładnie, tak aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

4. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

5. W przypadku opryskiwania roślin pokrytych nalotem woskowym (np. kapusty) do cieczy użytkowej dodać środek zwilżający.

6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Działa bardzo toksycznie na pszczoły (w przypadku stosowania jednokrotnego w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub wyższej niż 0,2 l/ha lub wielokrotnego stosowania w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub wyższej niż 0,125 l/ha).

W przypadku uprawy buraka cukrowego

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych o szerokości:

– 5 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 % lub

– 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku jednokrotnego stosowania środka w dawce 0,2 l/ha:

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

W przypadku jednokrotnego stosowania środka w dawce poniżej 0,2 l/ha:

Niebezpieczne dla pszczół. Środek stosować poza okresami aktywności pszczół.

W przypadku uprawy pszenicy ozimej, jęczmienia jarego:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku dwukrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,125 l/ha:

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

W przypadku stosowania środka w dawce poniżej 0,125 l/ha:

Niebezpieczne dla pszczół.

Środek stosować poza okresami aktywności pszczół.

W przypadku uprawy ziemniaka

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku dwukrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub wyższej niż 0,125 l/ha:

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

W przypadku stosowania środka w dawce poniżej 0,125 l/ha:

Niebezpieczne dla pszczół. Środek stosować poza okresami aktywności pszczół.

W przypadku uprawy rzepaku ozimego, rzepaku jarego:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku wielokrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub wyższej niż 0,125 l/ha

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

W przypadku stosowania środka w dawce poniżej 0,125 l/ha:

Niebezpieczne dla pszczół. Środek stosować poza okresami aktywności pszczół.

W przypadku uprawy kapusty głowiastej białej, kapusty głowiastej czerwonej, kapusty pekińskiej, brokuła, kalafiora, marchwi, fasoli uprawianej na świeże nasiona, fasoli uprawianej na suche nasiona, grochu uprawianego na świeże nasiona, grochu uprawianego na suche nasiona, cebuli uprawianej z siewu, cebuli uprawianej z rozsady, cebuli uprawianej z dymki:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku wielokrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,15 l/ha: Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

W przypadku stosowania środka w dawce poniżej 0,125 l/ha:

Niebezpieczne dla pszczół. Środek stosować poza okresami aktywności pszczół.

W przypadku uprawy jabłoni, śliwy, czereśni, wiśni:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 50 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 30 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

W przypadku uprawy porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej i porzeczki białej, borówki wysokiej, aronii, maliny, jeżyny:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 50 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Niebezpieczne dla pszczół W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

W przypadku uprawy truskawki:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie:

– strefy ochronnej o szerokości 5 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 % lub

– strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

W przypadku uprawy pomidora:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku dwukrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym:

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

W przypadku uprawy róży

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku dwukrotnego stosowania w sezonie wegetacyjnym w stężeniu 0,025%:

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu):

W przypadku jednokrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce niższej niż 0,2 l/ha lub wielokrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce niższej niż 0,125 l/ha:

 • nie dotyczy

W przypadku jednokrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub wyższej niż 0,2 l/ha lub wielokrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub wyższej niż 0,125 l/ha:

 • 24 godziny.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Truskawka, pomidor – 3 dni.

Ziemniak, jabłoń, śliwa, wiśnia, czereśnia, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, Porzeczka biała, aronia, borówka wysoka, malina, jeżyna, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska, brokuł, kalafior, marchew, fasola uprawiana na świeże nasiona, fasola uprawiana na suche nasiona, groch uprawiany na świeże nasiona, groch uprawiany na suche nasiona, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki – 7 dni.

Burak cukrowy, pszenica ozima, jęczmień jary – 30 dni.

Rzepak jary, rzepak ozimy – 45 dni.

Róża – nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • Nie dotyczy.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, w szczelnie zamkniętym pojemniku, w temperaturze 0*C – 30*C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.