ZATO 50 WG

O produkcie


ZATO 50 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu mezostemicznym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni, gruszy, wiśni, czereśni, śliwy, truskawki, agrestu, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, maliny, borówki wysokiej i marchwi przed chorobami grzybowymi. Działanie mezostemiczne polega na rozprzestrzenianiu się substancji aktywnej poprzez dyfuzję w fazie gazowej na powierzchni liści, wiązaniu się z powierzchniową warstwą wosków oraz częściowym działaniu wgłębnym połączonym z przemieszczaniem się w przestworach międzykomórkowych.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych.

Zawartość substancji aktywnych

trifloksystrobina – związek z grupy strobiluryn – 500 g w 1 kg środka (50,0%).

Stosowanie środka

 Jabłoń

Mączniak jabłoni, parch jabłoni

W celu zapobiegania powstawaniu form odpornych parcha jabłoni na środki strobilurynowe poleca się stosowanie środka w mieszaninie ze środkiem Antracol 70 WG. Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
Zato 50 WG 0,15 kg/ha + Antracol 70 WG 1,5 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, od fazy gdy pierwsze liście są całkowicie wykształcone do początku czerwcowego opadania zawiązków.

Gorzka zgnilizna.

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczb zabiegów: 2.
Termin stosowania: Środek stosować na 4 i 2 tygodnie przed zbiorem owoców (BBCH 79- 85).

Zalecana ilość wody: 500 – 750 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczb zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Truskawka

Biała plamistość liści, mączniak prawdziwy.
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Termin stosowania: Środek stosować w okresie największego zagrożenia chorobami od fazy gdy większość kwiatów z płatkami utworzy wklęsłą kulę do fazy początku dojrzewania owoców, tj. gdy zaczynają się one wybarwiać.

Zalecana ilość wody:

−  plantacje owocujące: 600 l/ha.

−  plantacje mateczne: 1200 l/ha.

Maksymalna liczb zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Agrest

Amerykański mączniak agrestu, opadzina liści.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Termin stosowania: Środek stosować z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby lub po zbiorach owoców.

Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała

Amerykański mączniak agrestu, opadzina liści porzeczek, rdza wejmutkowo- porzeczkowa.
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Termin stosowania: Środek stosować z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby lub po zbiorach owoców.

Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Wiśnia, czereśnia

Zasychanie liści, dziurkowatość liści

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha. Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania: Środek stosować z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby

przed kwitnieniem (BBCH 19-49). Zalecana ilość wody: 500 -750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Grusza

Rdza gruszy

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha. Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania: Środek stosować z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby

od fazy kwitnienia do zbioru owoców (BBCH 59-85). Zalecana ilość wody: 500 -750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Śliwa

Rdza śliwy, dziurkowatość liści

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha. Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania: Środek stosować z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby

od fazy kwitnienia do zbioru owoców (BBCH 59-85). Zalecana ilość wody: 500 -750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Malina

Zamieranie pędów maliny, rdza maliny

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha. Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Termin stosowania: Środek stosować z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby

od fazy tuż przed kwitnieniem do pełni dojrzewania owoców (BBCH 59-85). Zalecana ilość wody: 500 -750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Borówka wysoka

Mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha. Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Termin stosowania: Środek stosować z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby od fazy tuż przed kwitnieniem do pełni dojrzewania owoców (BBCH 59-85).
Zalecana ilość wody: 500 -750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Marchew

Mączniak prawdziwy baldaszkowatych, alternarioza

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Termin stosowania: Środek stosować z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od fazy pełnego rozwoju liści do fazy, gdy korzeń osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 20- 49).

Zalecana ilość wody: 300-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Środki ostrożności, okresy karencji i szczególne warunki stosowania

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

  1. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
  2. Stosując środek Zato 50 WG łącznie z innymi fungicydami należy przestrzegać zaleceń i przeciwwskazań oraz środków ostrożności obowiązujących dla środka wchodzącego w skład mieszaniny (zgodnie z etykietą tego środka).
  3. Środek o bardzo dobrej przyczepności. Mało wrażliwy na zmywanie przez deszcz.
  4. Środek można stosować na mokre liście, podczas mgły i mżawki. Stosując na wilgotne liście używać mniejszej ilości wody, aby nie dopuścić do spływania cieczy użytkowej z liści.
  5. Środek działa w szerokim zakresie temperatur.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

W przypadku stosowania środka Zato 50 WG łącznie ze środkiem Antracol 70 WG należy sporządzić ciecz użytkową środka Zato 50 WG i uzupełnić zbiornik do połowy wodą. Następnie wlać do zbiornika opryskiwacza sporządzoną w osobnym naczyniu zawiesinę środka Antracol 70 WG. Opróżnione opakowania po środku Antracol 70 WG przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, który następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

–  po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

–  unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

–  unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak jak z resztkami cieczy użytkowej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczół.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych o szerokości:
– 3 m w przypadku upraw sadowniczych,
– 1 m w przypadku uprawy marchwi.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:
– 3 m w przypadku upraw sadowniczych,
– 1 m w przypadku uprawy marchwi.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Jabłoń, agrest, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, wiśnia, czereśnia, grusza, śliwa, malina, borówka amerykańska, marchew – 14 dni.

Truskawka – nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

−  w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

−  w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

−  z dala od źródeł ciepła, w temperaturze 0C – 30C.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.