CHWASTOX EXTRA 300 SL

O produkcie

Chwastox Extra 300 SL jest herbicydem, w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych.

W uprawie jabłoni środek Chwastox Extra 300 SL stosowany w mieszaninie z herbicydami Agrosar 360 SL lub Glifoherb 360 SL zwalcza m.in. uciążliwe chwasty wieloletnie takie jak skrzyp polny i perz właściwy.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub opryskiwaczy sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową.

Zawartość substancji czynnej

MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (26,5%)

Jakie chwasty zwalcza Chwastox Extra 300 SL?

Środek pobierany jest głównie przez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu i zamieranie roślin.

Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gorczyca polna, komosa biała, kurzyślad polny, ostróżeczka polna, poziewnik szorstki, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny.

Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, mak polny.

Chwasty średnioodporne: gwiazdnica pospolita, niezapominajka polna, rdestówka powojowata (syn. rdest powojowaty), szarłat szorstki.

Chwasty odporne: bratek polny, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest plamisty, rumian polny, miotła zbożowa.

Chwastox Extra 300 SL w dawce 2,5 l/ha + Agrosar 360 SL w dawce 5,0 l/ha lub Chwastox Extra 300 SL w dawce 2,5 l/ha + Glifoherb 360 SL w dawce 5,0 l/ha

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mniszek lekarski, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, rdest ptasi, starzec zwyczajny, skrzyp polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata

W jakich uprawach można stosować środek Chwastox Extra 300 SL?

Środek chwastobójczy Chwastox Extra 300 SL przeznaczony jest do zwalczania uciążliwych chwastów w uprawach takich jak:

 • Pszenica jara i ozima,
 • Jęczmień jary i ozimy,
 • Pszenżyto jare i ozime,
 • Żyto,
 • Owies.

Preparat stosuje się również w celu eliminacji chwastów występujących w uprawach sadowniczych jabłoni. Zabieg z użyciem Chwastox Extra 300 SL najlepiej stosować w temperaturze od 10 do 25 °C. Nie zaleca się stosowania preparatu przed możliwymi przymrozkami oraz przed opadami deszczu, a także w okresie suszy.

Jak stosować Chwastox Extra 300 SL?

Chwastox Extra 300 SL to środek chwastobójczy w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, który stosowany jest nalistnie. Substancja czynna środka – MCPA, powoduje deformacje liści niepożądanych roślin, a następnie hamuje ich wzrost i przyczynia się do ich całkowitego zamierania. Środek stosuje się przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, poza tym opryski wykonywać można opryskiwaczami sadowniczymi posiadającymi belkę herbicydową.

Pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

Termin stosowania: zabieg wykonać wiosną, od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczna zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwaga: Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, zwłaszcza bydła mlecznego, przez 21 dni od zabiegu.


Jabłoń

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

1) Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha + Agrosar 360 SL 5,0 l/ha lub

2) Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha + Glifoherb 360 SL 5,0 l/ha

Środek stosować od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwagi:

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami lub ekrany, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

Chwastox Extra 300 SL – ile na litr wody? Jak rozcieńczyć?

Preparat przed wlaniem do zbiornika opryskiwacza powinien zostać rozcieńczony z odpowiednią ilością wody. Zalecana dawka środka chwastobójczego Chwastox Extra 300 SL wynosi od 0,01 litra (10 ml) do 0,015 litra (15 ml) na 1 litr wody w przypadku zbóż. W sezonie wegetacyjnym zaleca się wykonanie maksymalnie 1 zabiegu przy użyciu środka Chwastox Extra 300 SL. 

Chwastox Extra 300 SL – ile na hektar?

W celu zwalczania chwastów na plantacji zbóż jarych i ozimych zalecana dawka wynosi 3 litry środka Chwastox Extra 300 SL na 1 ha przy zalecanej ilości wody 200–300 litrów. Zwalczanie chwastów w sadach jabłoniowych wiąże się z zastosowaniem dawki w wysokości 2,5 litra na 1 ha.

Zalety środka Chwastox Extra 300 SL

Preparat Chwastox Extra 300 SL jest produktem o wysokiej skuteczności działania, który pozwoli wyeliminować niepożądane rośliny z upraw użytkowych. Inne korzyści związane ze stosowaniem tego środka chwastobójczego to:

 • Możliwość stosowania we wszystkich gatunkach zbóż jarych i ozimych,
 • Szerokie spektrum zwalczanych chwastów,
 • Wzmocniony efekt chwastobójczy w mieszankach herbicydowych,
 • Brak uodpornień chwastów na długotrwałe stosowanie preparatu. 

Wykorzystanie środka chwastobójczego Chwastox Extra 300 SL to doskonały sposób na szybką i skuteczną eliminację chwastów z terenu uprawowego.

Chwastox Extra 300 SL – opinie

Produkt Chwastox Extra 300 SL posiada liczne pozytywne opinie. Użytkownicy cenią go za wysoką jakość, skuteczność oraz doskonałą wydajność, poza tym herbicyd ceniony jest za łatwość stosowania na dużych powierzchniach.

Ile kosztuje Chwastox Extra 300 SL?

Koszt zakupu Chwastox Extra 300 SL zależy od wielkości opakowania, poza tym cena może różnić się w zależności od miejsca zakupu. O cennik produktu zapytać można poprzez zakładkę Kontakt, poza tym wszelkie informacje związane z ceną herbicydu uzyskać można pod numerem telefonu: +48 58 762 80 30.

Gdzie kupić Chwastox Extra 300 SL?

Środek chwastobójczy Chwastox Extra 300 SL dostępny jest w punktach sieci sprzedaży na terenie całego kraju. Dane kontaktowe do poszczególnych sklepów, w których dostępny jest preparat, znajdują się w zakładce – Kontakt.  

Następstwo roślin

W przypadku konieczności likwidacji plantacji potraktowanej środkiem Chwastox Extra 300 SL (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać inne rośliny z wyjątkiem gatunków specjalnie wrażliwych na ten środek np.: pomidor, buraki.

W przypadku stosowania środka Chwastox Extra 300 SL w mieszaninie z innymi herbicydami należy przestrzegać zaleceń dotyczących następstwa roślin obowiązujących dla herbicydów stosowanych łącznie ze środkami Chwastox Extra 300 SL.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Środka nie stosować:

 • na zboża z wsiewkami roślin motylkowych,
 • w okresie suszy,
 • na rośliny chore, uszkodzone lub mokre,
 • w temperaturze poniżej 10°C i powyżej 25°C,
 • w okresie gdy temperatura nocą jest niższa niż 5°C,
 • przed zbliżającymi się przymrozkami i deszczem,
 • podczas wiatru, stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, szczególnie dwuliściennych,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach,
 • przedostawania się środka do wody używanej do podlewania roślin.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

W przypadku stosowanie środka w mieszaninach z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej stosując te same środki ochrony osobistej.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

Uwaga: Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w uprawach innych roślin niż zalecane w etykiecie.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Unikać zanieczyszczenia oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
 • Stosować rękawice ochronne, ochronę twarzy lub oczu i odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
 • W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych o szerokości:

 • 10 m w przypadku upraw zbóż ozimych – jęczmienia ozimego, pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta,
 • 1 m w przypadku upraw zbóż jarych – pszenicy jarej, jęczmienia jarego, pszenżyta jarego, owsa.
 • W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku stosowania środka Chwastox Extra 300 SL w mieszaninie zbiornikowej z innymi herbicydami należy uwzględnić i przestrzegać ograniczeń zawartych w etykietach tych środków ochrony roślin wchodzących w skład takiej mieszaniny.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • ludzie – nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin,
 • zwierzęta gospodarskie, zwłaszcza bydło mleczne – nie wpuszczać przez 21 dni od zabiegu.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • w temperaturze od 0°C – 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne.

W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informacje dodatkowe

opakowanie

, ,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.