AGROSAR 360 SL

O produkcie

Agrosar 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych przed zbiorem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego, po zbiorze roślin uprawnych, a przed rozpoczęciem upraw pożniwnych, w uprawie jabłoni, gruszy, wiśni, czereśni, śliwy, brzoskwini, moreli, agrestu, aronii, porzeczki czarnej/czerwonej/białej, w szkółkach leśnych, w odnowieniach i zalesieniach sosny zwyczajnej i leśnych gatunków drzew liściastych, w ogrodach, na działkach, dróg dojazdowych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, lub sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową lub opryskiwaczy ręcznych.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej

glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) – 360 g/l (30,9 %).

W jakich uprawach można stosować środek Agrosar 360 SL?

Preparat Agrosar 360 SL to herbicyd o szerokim spektrum zwalczanych chwastów, który doskonale sprawdzi się w uprawach:

 • Pszenicy ozimej, rzepaku ozimego,
 • Jabłoni, gruszy, śliwy,
 • Brzoskwini, czereśni, wiśni,
 • Moreli, aronii, porzeczek.

Produkt sprawdzi się również do walki z chwastami, które rozmnażają się wegetatywnie na ścierniskach, a także w szkółkach leśnych oraz na torowiskach kolejowych. Całkowite zamieranie niepożądanych roślin następuje po upływie 2-3 tygodni od czasu zastosowania zabiegu.

Działanie na chwasty

Agrosar 360 SL jest nalistnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po upływie 2-3 tygodni. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Chwasty wrażliwe:

w dawce 3 l/ha: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przymiotno kanadyjskie, rdest powojowaty, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna.

w dawce 4 l/ha:

chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdestówka powojowata (syn. rdest powojowaty), starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna.

w dawce 5 l/ha: babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna biała, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, nawłoć kanadyjska, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, pępawa zielona, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rogownica pospolita, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, szczawik żółty, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, włośnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna.

w dawce 7,5 l/ha: babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna biała, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, mlecz polny, mniszek lekarski, nawłoć kanadyjska, owies głuchy, palusznik pospolity, perz właściwy, pępawa zielona, przetacznik trójlistny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest ptasi, rogownica pospolita, rumianek pospolity, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczawik żółty, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, włośnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna.

w dawce 7,5 l/ha stosowanej dwukrotnie: babka lancetowata, babka zwyczajna, bodziszek drobny, bodziszek czerwony, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, glistnik jaskółcze ziele, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jaskier rozłogowy, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna polna, krwawnik pospolity, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, mlecz polny, mniszek lekarski, nawłoć kanadyjska, ostrożeń polny, owies głuchy, palusznik pospolity, perz właściwy, pępawa zielona, podagrycznik pospolity, pokrzywa zwyczajna, powój polny, przetacznik perski, przetacznik trójlistny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest ptasi, rogownica pospolita, rumianek pospolity, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, szczawik żółty, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, włośnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna.

w dawce 8,0 l/ha: babka lancetowata, babka zwyczajna, bodziszek drobny, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna biała, kupkówka pospolita, mak polny, maruna bezwonna, mlecz polny, mniszek lekarski, nawłoć kanadyjska, owies głuchy, palusznik pospolity, perz właściwy, pępawa zielona, przetacznik trójlistny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest ptasi, rdestówka powojowata (syn. rdest powojowaty), rogownica pospolita, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczawik żółty, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata, włośnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna.

UWAGA

Środek Agrosar 360 SL zastosowany dwukrotnie w dawce 7,5 l/ha zapobiega występowaniu na początku kolejnego sezonu wegetacyjnego następujących gatunków chwastów: babki lancetowatej, babki zwyczajnej, bylicy pospolitej, jaskra rozłogowego, koniczyny białej, krwawnika pospolitego, nawłoci kanadyjskiej, owsa głuchego, podagrycznika pospolitego, pokrzywy zwyczajnej, szczawiu zwyczajnego, wiechliny rocznej, włośnicy zielonej, wyki ptasiej, wyki wąskolistnej.

w dawce 8,0 l/ha: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mniszek lekarski, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, rdest ptasi, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata.

Chwasty średnio wrażliwe :

w dawce 3 l/ha: bodziszek drobny, jasnota purpurowa.

w dawce 5,0 l/ha: mlecz polny, pokrzywa zwyczajna, przetacznik perski, rdest ptasi, szczaw polny, wierzbownica gruczołowata.

w dawce 7,5 l/ha: krwawnik pospolity, ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna, przetacznik perski.

Agrosar 360 SL w dawce 5,0 l/ha + Chwastox Extra 300 SL w dawce 2,5 l/ha:

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mniszek lekarski, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, rdest ptasi, starzec zwyczajny, skrzyp polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata.

Agrosar 360 SL w dawce 5,0 l/ha + Chwastox Professional 750 SL w dawce 1,0 l/ha:

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mniszek pospolity, maruna bezwonna, perz właściwy, przetacznik perski, przetacznik polny, rdest ptasi, rdestówka powojowata (syn. rdest powojowaty), rzodkiewnik pospolity, stokłosa miękka, skrzyp polny, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznikpospolity, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata, żółtlica drobnokwiatowa.

Jak stosować Agrosar 360 SL?

Agrosar 360 SL to herbicyd nieselektywny o działaniu układowym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, który stosowany jest nalistnie. Substancja czynna środka – glifosat, pobierana jest przez zielone części roślin, a następnie transportowana po całej roślinie, docierając również do części podziemnych. Preparat stosuje się przy użyciu opryskiwaczy ciągnikowych, samobieżnych lub sadowniczych, poza tym można stosować go z wykorzystaniem opryskiwaczy ręcznych (w tym plecakowego).

Uwaga:
Środka ochrony roślin nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

Pszenica ozima, rzepak ozimy

Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska).

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zastosowania perz właściwy powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Roczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić 2 liście właściwe.

Zalecana ilość wody : 200 – 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Jabłoń

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 8,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów.

W celu zniszczenia wieloletnich chwastów (np. skrzyp polny) środek można stosować w mieszaninie z herbicydem Chwastox Extra 300 SL lub Chwastox Professional 750 SL w dawkach:

Agrosar 360 SL 5,0 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha

lub
Agrosar 360 SL 5,0 l/ha + Chwastox Professional 750 SL 1,0 l/ha

Zalecana ilość wody : 200 – 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (zastosowanie pojedynczo lub w mieszaninie).

UWAGI:
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami lub ekrany, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

Ogrody, działki, tereny wokół domu, wzdłuż fundamentów budynku, płotów i innych ogrodzeń, wokół drzew (ozdobnych) i kęp kwiatów, pod żywopłotami i krzewami ozdobnymi, między płytami i kostką chodnikową, na terenie obejścia i dróg dojazdowych.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 – 7,5 l/ha.

W przypadku zastosowania środka na dużej powierzchni należy jednorazowo środek stosować na połowie powierzchni zaplanowanej do ochrony.

Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni, podczas ciepłej pogody sprzyjającej rozwojowi chwastów.

UWAGA:
W celu zwalczania perzu właściwego, podagrycznika pospolitego, pokrzywy zwyczajnej lub innych chwastów uciążliwych środek Agrosar 360 SL stosować przed założeniem ogrodu lub działki.

W przypadku silnego zachwaszczenia może wystąpić konieczność powtórzenia zabiegu.

W trakcie zabiegu starać się dokładnie pokryć zielone części chwastów, nie dopuszczając do spływania środka z liści.
Aby uniknąć znoszenia środka na sąsiednie rośliny uprawne, używać osłon lub ekranów, najlepiej wykonanych z folii. Po zabiegu zużytą folię składać w taki sposób, aby powierzchnia, na której znajdują się krople środka znalazła się wewnątrz. Przez kilkanaście godzin po zabiegu unikać chodzenia po opryskiwanym terenie ze względu na możliwość przenoszenia środka na obuwiu. Po zastosowaniu środka nie wykonywać żadnych prac uprawowych przez minimum tydzień. Czas ten potrzebny jest do przemieszczenia się herbicydu do części podziemnych chwastów i całkowitego ich zniszczenia. Po upływie tego czasu można przystąpić do uprawy gleby, siewu lub sadzenia roślin. Wcześniejsze zabiegi uprawowe mogą obniżyć skuteczność działania środka.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody : 200 – 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Torowiska kolejowe

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni, na zielone chwasty w fazie ich intensywnego wzrostu.

W przypadku silnego zachwaszczenia może wystąpić konieczność powtórzenia zabiegu.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody : 200 – 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga:
Środek stosować ściśle według procedur PKP PLK S.A.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Agrest, aronia, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, grusza, brzoskwinia, czereśnia, morela, śliwa, wiśnia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 8,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów.

W celu zniszczenia chwastów wieloletnich (np. skrzyp polny) środek można stosować w mieszaninie z herbicydem Chwastox Extra 300 SL w dawce:

Agrosar 360 SL 5,0 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha Zalecana ilość wody : 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1.

UWAGI:

 1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew i krzewówowocowych.
 2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami lub ekrany, tak abykrople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

Rośliny szkółkarskie leśne (sadzonki drzew iglastych i liściastych)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-3,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

lub

Zalecana ilość wody: 100-150 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Środek stosować w celu zwalczania chwastów zielnych, krzewiastych i drzewiastych. Środek stosować do wysokości 1 metra sadzonki.

UWAGA:
Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy ręcznych lub opryskiwaczy polowych z osłonami, tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę sadzonek, ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

Odnowienia, zalesienia (sosna zwyczajna, leśne gatunki drzew liściastych)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-3,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

lub

Zalecana ilość wody: 100-150 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Środek stosować w celu zwalczania chwastów zielnych oraz niezdrewniałych odrośli drzew i krzewów. Środek stosować do wysokości 1 metra drzewka.
W przypadku sosny zwyczajnej środek stosować po zakończeniu rocznego przyrostu sadzonek i zdrewnieniu pędu szczytowego.

UWAGA:
Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy ręcznych lub samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych z osłonami, tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę sadzonek, ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

W jakiej temperaturze stosować Agrosar 360 SL?

Aby zabieg herbicydowy był skuteczny, preparat Agrosar 360 SL należy stosować w temperaturze powyżej 5 °C. Działanie preparatu przyspiesza ciepła i wilgotna aura.

Następstwo roślin

Na polu gdzie stosowano Agrosar 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach od zastosowania środka.

Przestrzegać zaleceń dotyczących następstwa roślin obowiązujących dla herbicydów stosowanych łącznie ze środkiem Agrosar 360 SL.

Agrosar 360 SL – ile na litr wody? Jak rozcieńczyć?

Przed wlaniem do zbiornika opryskiwacza herbicyd Agrosar 360 SL powinien zostać rozcieńczony z odpowiednią ilością wody. Zalecana dawka środka chwastobójczego uzależniona jest od gatunków chwastów przeznaczonych do zwalczania. Sporządzając ciecz użytkową, do zbiornika opryskiwacza napełnionego małą ilością wody w pierwszej kolejności należy wlać odmierzoną ilość środka, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Szczegółowe informacje na temat ilości środka na 1 litr wody zawiera etykieta. 

Agrosar 360 SL – ile na hektar?

Dawkowanie środka chwastobójczego Agrosar uzależnione jest od gatunku zwalczanego chwastu oraz od rodzaju uprawy. W uprawach rolniczych zalecana dawka preparatu to:

 • 4 litry na 1 hektar przy zalecanej ilości wody 200-300 litrów na 1 hektar przed zbiorami, po żniwach oraz na ścierniskach.
 • Biorąc pod uwagę uprawy sadownicze, zalecana dawka Agrosar 360 SL wynosi od 3 do 8 litrów na 1 hektar przy tej samej zalecanej ilości wody.

Zalety środka Agrosar 360 SL

Środek chwastobójczy Agrosar 360 SL to wydajny preparat, którego stosowanie wiąże się z szeregiem korzyści, do których zalicza się:

 • Szerokie zastosowanie – zarówno przed, jak i po zbiorze roślin uprawnych, 
 • Wysoką skuteczność w zwalczaniu chwastów jednoliściennych i dwuliściennych,
 • Brak zagrożeń w stosunku do roślin uprawianych następczo.

Ile kosztuje Agrosar 360 SL?

Koszt Agrosar 360 SL w dużej mierze zależy od wielkości opakowania, poza tym cena może różnić się w zależności od miejsca, w którym dokonany będzie zakup. O cennik herbicydu zapytać można poprzez zakładkę Kontakt, poza tym informacje uzyskać można pod numerem telefonu: +48 58 762 80 30.

Gdzie kupić Agrosar 360 SL?

Środek chwastobójczy Agrosar 360 SL dostępny jest w punktach sieci sprzedaży w wielu miejscach kraju. Dane kontaktowe do nich znaleźć można w zakładce – Kontakt

Jaki jest okres karencji przy używaniu środka Agrosar?

Okres od ostatniego zastosowania preparatu Agrosar 360 SL do czasu zbioru rośliny uprawnej dla upraw sadowniczych wynosi 7 dni.

Po jakim czasie działa Agrosar 360 SL?

Pierwsze objawy działania środka obserwuje się po upływie 7–10 dni od czasu wykonania oprysku. Objawami działania Agrosar 360 SL jest żółknięcie i więdnięcie chwastów. Do całkowitego zamierania niepożądanych roślin dochodzi po około 2–3 tygodniach od zastosowania środka.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Środka nie stosować:

 • przed wschodami chwastów,
 • na rośliny chore, wylęgnięte i uszkodzone,
 • w okresie nadmiernej suszy lub zbliżających się deszczów,
 • w okresie gdy temperatura nocą jest niższa niż 5*C,
 • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej i technika opryskiwania

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. W celu wyeliminowania przypadkowych zanieczyszczeń innymi środkami ochrony roślin opryskiwacz wymyć 10% roztworem sody lub węgla aktywnego.

Sporządzając ciecz użytkową środka do zbiornika opryskiwacza (napełnionego małą ilością wody) najpierw wlać odmierzoną ilość środka, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, dokładnie mieszając. Wąż doprowadzający wodę do zbiornika wprowadzić do samego dna zbiornika.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku stosowania środka w mieszaninach z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków. Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć. W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.

Zabieg wykonać na suche rośliny chwastów, podczas wilgotnej i ciepłej pogody, na co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem – zawsze z włączonym mieszadłem.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochroną zabezpieczającą przed oddziaływaniem środka ochrony roślin w czasie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku stosowania samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową.

W celu ochrony roślin nie będących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

nie dotyczy.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, w temperaturze 0°C – 30°C.

Chronić przed nasłonecznieniem i wilgocią.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku traktować jako odpady komunalne – w razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informacje dodatkowe

opakowanie

, ,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.