Herbicydy na kukurydzę

Środki chwastobójcze na kukurydzę

Jaki herbicyd na kukurydzę warto wybrać? W naszym portfolio znajdują się herbicydy na kukurydzę wielu cenionych producentów. Herbicydy w uprawie kukurydzy z naszej oferty stosowane są do zwalczania większości gatunków chwastów jednoliściennych oraz dwuliściennych, zarówno rocznych, jak i wieloletnich. Postaw na wysokiej jakości herbicydy doglebowe w kukurydzy i ciesz się wysokimi plonami.

Jak działają herbicydy w kukurydzy?

Podobnie jak we wszystkich uprawach polowych zadaniem herbicydów w kukurydzy jest wyeliminowanie roślin niepożądanych, które mogłyby ograniczać młodej kukurydzy dostęp do światła słonecznego, wody czy składników odżywczych. Powszechnie znane jest twierdzenie, że kukurydza nie znosi konkurencji, i jest to prawda. Na zachwaszczonych stanowiskach kukurydza rozwija się słabo, co wyraźnie odbija się na kondycji roślin, a finalnie na wysokości plonu. Oprysk na chwasty w kukurydzy jest zatem kluczowy dla osiągnięcia wysokiej efektywności uprawy tej rośliny.

Kiedy pryskać kukurydze na chwasty?

Zważywszy na negatywny wpływ obecności chwastów na plantacji kukurydzy na jej plonowanie, chwasty w kukurydzy powinniśmy zwalczać najszybciej jak to możliwe. W praktyce zwalczanie chwastów w kukurydzy wykonuje się doglebowo lub nalistnie. Wybór metody powinien być podyktowany warunkami, panującymi na plantacji. Zwalczenie zachwaszczenia kukurydzy do fazy 4–5 liścia zapewnia zachowanie jej pełnego potencjału plonotwórczego.

Jak stosuje się herbicydy w kukurydzy?

Herbicydy w kukurydzy należy stosować zgodnie z zapisami zawartymi w etykietach produktów. Dotyczy to zarówno samego doboru herbicydów do kukurydzy, jak i terminów czy stosowanych dawek. Jest to kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa właściwego wzrostu kukurydzy.

Stosowanie herbicydów w kukurydzy nalistne i doglebowe

Chwasty w kukurydzy zwalczamy na dwa podstawowe sposoby: przedwschodowo i powschodowo. Pierwsza metoda słusznie kojarzona jest z herbicydami doglebowymi. W przypadku powschodowego zwalczania chwastów w kukurydzy dostępne są zarówno środki działające doglebowo, jak i nalistnie.

Zabieg przedschodowy wykonujemy do 3 dni po siewie kukurydzy. W tej metodzie niezwykle ważna jest wilgotność i dokładność uprawienia gleby. Herbicydy doglebowe do osiągnięcia maksymalnej skuteczności wymagają wilgotnej gleby. Warto pamiętać, że resztki pożniwne zalegające na polu czy nierozbite grudy ziemi, a także kamienie ograniczają skuteczność herbicydów doglebowych.

W przypadku zabiegów powschodowych termin odchwaszczania jest bardziej elastyczny. Bardzo dobre rezultaty przynosi wykonanie zabiegu zaraz po wschodach kukurydzy. W niektórych przypadkach zasadne może być wykonanie dwóch oprysków herbicydowych w kukurydzy.

Jaki skuteczny herbicyd stosować na kukurydzę?

Skuteczność herbicydów na kukurydze jest oczywiście kluczowa, jednak nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na pytanie o najlepszy herbicyd kukurydziany. Efektywność jego działania zależy w dużej mierze od wspomnianych wyżej warunków na plantacji. Największe znaczenie dla działania herbicydów doglebowych ma wilgotność gleby, ale trzeba wziąć pod uwagę także gatunki chwastów, jakie występują na konkretnym stanowisku. Niektóre bowiem lepiej będzie zwalczać powschodowo. Jeżeli zaś na plantacji presja chwastów jest duża, warto rozważyć rozbicie zabiegu na dwa przejazdy.

Jaki oprysk na kukurydzę po siewie?

Skuteczny środek na chwasty w kukurydzy to taki, który jest odpowiedzią na warunki na polu i gatunki chwastów występujące na konkretnym stanowisku. Stąd należy zawsze sprawdzać informacje o skuteczności rozważanej przez nas metody odchwaszczania kukurydzy na konkretne chwasty. Ze względu na to, że do zwalczania roślin niepożądanych w uprawie kukurydzy stosuje się często preparaty wieloskładnikowe, działają one na chwasty dwuliścienne w kukurydzy, jak i jednoliścienne.

Jakie chwasty występują w kukurydzy?

Kukurydza źle znosi wszelką konkurencję ze strony chwastów, więc nie powinniśmy ignorować żadnego z gatunków. Najgroźniejsze chwasty w kukurydzy to między innymi:

 • chwastnica jednostronna,
 • komosa biała,
 • psianka czarna,
 • przetaczniki,
 • rdestówka powojowata,
 • rdest plamisty,
 • szarłat szorstki,
 • perz właściwy,
 • samosiewy rzepaku.

Warto zwrócić uwagę na terminy wchodu poszczególnych chwastów i uwzględnić je przy wyborze technologii ochrony herbicydowej kukurydzy.

Źródła

 • Abouziena H., El-Metwally I. M., El-Desoki E. R., Effect of Plant Spacing and Weed Control Treatments on Maize Yieldand Associated Weeds in Sandy Soils. American-Eurasian Journal of Agricultural- and Environmental Sciences. 2008, 4 (1), s. 9-17.
 • Gołębiowska H., Wpływ wybranych herbicydów na plon i cechy jakościowe oraz poziom ich substancji czynnych w ziarnie kilku odmian kukurydzy. Fragmenta Agronomica. 2015, 32 (2), s. 7-19.
 • Hossain A., Islam T., Islam S., Nurislam, Ahmed S., Sarker K., Gathala M. K., Chemical Weed Management in Maize (Zea mays L.) under Conservation Agricultural Systems: An Outlook of the Eastern Gangetic Plains in South-Asia. [w:] Maize – Production and Uses. IntechOpen. 2019, s. 1-14.
 • Landau C. A., Hager A. G., Williams II M. M., Diminishing weed control exacerbates maize yield loss to adverse weather. Global Change Biology. 2021, 27 (3), s. 6156-6165.
 • Liszka-Podkowa A., Sowiński J., Skuteczność różnych metod odchwaszczania kukurydzy oraz pobranie makropierwiastów przez chwasty. Fragmenta Agronomica. 2009, 26 (3), s. 109-117.
 • Mashingaidze A. B., Improving weed management and crop productivity in maize systems in Zimbabwe. 2004.
 • Salarzai A., Effect of different herbicides on weed population and yield of maize (Zea’ mays L.), Pakistan Journal of Agricultural Sciences. 2001, 38 (1-2), s. 75-77.
 • Sharma N., Rayamajhi M., Different Aspects of Weed Management in Maize (Zea mays L.): A Brief Review. Advances in Agriculture. 2022.
 • Waligóra H., Nowicka S., Szulc P., Chwastek E., Wpływ ochrony herbicydowej na zachwaszczenie i plonowanie kukurydzy cukrowej (Zea mays L. var. Sachharata). Fragmenta Agronomica. 2018, 35 (2), s. 126-132.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 13