BOXER 800 EC

O produkcie

Boxer 800 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym doglebowo i nalistnie, przeznaczonym do selektywnego zwalczania niektórych rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w zbożach ozimych, ziemniakach, cebuli, porze, czosnku, marchwi, pietruszce korzeniowej, pasternaku, selerze korzeniowym, selerze naciowym, chrzanie, bobiku, grochu pastewnym, łubinie białym, łubinie żółtym, łubinie wąskolistnym, soczewicy, słoneczniku, soi, roślinach zielarskich i roślinach ozdobnych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej

prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) – 800 g/l (78,43%).

Działanie na chwasty

Boxer 800 EC jest pobierany przez chwasty w ciągu 1 godziny od zastosowania. Opady deszczu występujące po tym terminie nie obniżają skuteczności działania środka. Optymalnym terminem stosowania jest okres przed wschodami i wcześnie po wschodach chwastów do ich wczesnych faz rozwojowych.

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna.

Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, mak polny, rdestówka powojowata, rumianek pospolity, wiechlina roczna.

Chwasty odporne: chwastnica jednostronna

Stosowanie środka

PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO OZIME

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
 • Termin stosowania: środek stosować jesienią, po siewie zbóż, do fazy 3 liści (BBCH 00-13).
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ZIEMNIAK

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 5,0 l/ha.
 • Termin stosowania: środek stosować po posadzeniu do fazy 3 liści na pędzie głównym (BBCH 00-13).
 • Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik


ŻYTO JARE, PROSO ZWYCZAJNE 

 • Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Termin stosowania:

 • Środek stosować po siewie rośliny uprawnej, do fazy 3 liści (BBCH 00-13).
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

CEBULA Z SIEWU

Termin stosowania: po wschodach gdy pierwszy liść właściwy ma wysokość co najmniej 3 cm, najpóźniej zanim 5 liść jest wyraźnie widoczny (BBCH 11-14).

a) zabieg jednorazowy

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.
 • Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

lub

b) zabieg dzielony

pierwszy zabieg

 • Termin stosowania: środek stosować w fazie 1-2 liści cebuli (BBCH 11-12).
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

drugi zabieg

 • Termin stosowania: środek stosować w fazie 4 liści cebuli (BBCH 14).
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7- 10 dni.

UWAGA:

Łączna dawka środka stosowanego w dwóch zabiegach nie powinna przekraczać 4,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


CEBULA Z ROZSADY, CEBULA Z DYMKI

 • Termin stosowania: środek stosować w fazie 1-4 liści cebuli, najpóźniej zanim ukaże się 5 liść (BBCH 11-14), po upływie 7 dniu po posadzeniu rozsady lub dymki.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.
 • Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:

1.Środka nie stosować w cebuli przeznaczonej na wczesny zbiór ze szczypiorem (sprzedaż pęczkowa).

2. Środek może powodować przemijające uszkodzenia liści cebuli.


POR Z SIEWU

 • Termin stosowania: zabieg wykonać w fazie 2-4 liści (BBCH 12 -14).
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.
 • Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

POR Z ROZSADY

 • Termin stosowania: zabieg wykonać w fazie 2-4 liści (BBCH 12 – 14) po 7- 14 dniach po posadzeniu rozsady.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:5,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 5,0 l/ha
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

CZOSNEK

 • Termin stosowania: środek stosować po posadzeniu ząbków czosnku, w fazie 1-2 liści (BBCH 11-12).
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.
 • Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

MARCHEW, PIETRUSZKA KORZENIOWA

Termin stosowania: środek stosować w fazie 2-4 liści roślin uprawnych (BBCH 12-14).

a) zabieg jednorazowy

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.
 • Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.

lub

b) zabieg dzielony:

pierwszy zabieg

 • Termin stosowania: w fazie 2 – 3 liści marchwi (BBCH 12-13).
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-3,0 l/ha.

drugi zabieg

 • Termin stosowania: w fazie 4 liści marchwi (BBCH 14).
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

 

Łączna dawka w dwóch zabiegach nie powinna przekraczać 5,0 l/ha

We wczesnych fazach wzrostu marchwi, a zwłaszcza w pietruszce wskazane jest stosownie niższej z zalecanych dawek.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


PASTERNAK

 • Termin stosowania: zabieg wykonać w fazie 2-4 liści pasternaku (BBCH 12-14).
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 – 3,0 l/ha.
 • Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
 • We wczesnych fazach wzrostu pasternaku wskazane jest stosownie niższej z zalecanych dawek.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

SELER KORZENIOWY, SELER NACIOWY

 • Termin stosowania: zabieg wykonać w fazie 2-4 liści (BBCH 12-14) po 7-14 dniach od posadzenia rozsady.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.
 • Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

CHRZAN

 • Termin stosowania: po sadzeniu i uformowaniu redlin.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.
 • Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

BOBIK, GROCH PASTEWNY (PELUSZKA), ŁUBIN WĄSKOLISTNY, ŁUBIN ŻÓŁTY, ŁUBIN BIAŁY, SOCZEWICA

 • Termin stosowania: środek zastosować do 5 dni po siewie (BBCH 00- 02).
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.
 • Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Uwaga: Bobik wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 7cm , groch i łubin na głębokość 3 – 5cm

SŁONECZNIK ZWYCZAJNY, SOJA, LEN ZWYCZAJNY UPRAWIANY NA WŁÓKNO, LEN ZWYCZAJNY UPRAWIANY NA NASIONA, KONOPIE SIEWNE UPRAWIANE NA WŁÓKNO, KONOPIE SIEWNE UPRAWIANE NA NASIONA

 • Termin stosowania: środek zastosować do 3 dni po siewie (BBCH 00- 02).
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.
 • Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Uwaga: Nasiona wysiewać na głębokość nie mniejsżą niż 3cm.

ROŚLINY OZDOBNE UPRAWIANE Z NASION, BYLINY

 • Termin stosowania: przed wschodami roślin uprawnych lub wcześnie po wschodach (BBCH 00-09).
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.
 • Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. W celu osiągnięcia wysokiej skuteczności zwalczania chwastów wskazane jest dokładne pokrycie roślin chwastów cieczą użytkową.

2. W przypadku licznego występowania chwastów wskazane jest zastosowanie wyższej z zalecanych dawek.

3. Zaawansowane fazy rozwojowe rośliny uprawnej mogą utrudniać dostęp cieczy użytkowej do gleby i zwalczanych chwastów.

4. Środka nie stosować:

− na rośliny uprawne wilgotne od kropel deszczu lub rosy, uszkodzone przez choroby lub szkodniki,

− w warunkach stresowych dla roślin uprawnych,

− bezpośrednio po nawadnianiu.

5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

6. Po zastosowaniu środka Boxer 800 EC mogą wystąpić przemijające objawy fitotoksyczności.

7. Przed zastosowaniem środka Boxer EC zaleca się wykonanie na każdej uprawianej odmianie próbny zabieg w celu sprawdzenia czy nie wystąpią objawy uszkodzenia roślin.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza częściowo napełnionego wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych o szerokości:
  • 10 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących spływ cieczy użytkowej o 75 % w przypadku uprawy zbóż i
  • 10 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących spływ cieczy użytkowej o 50% w przypadku uprawy ziemniaków, cebuli, pora, czosnku, marchwi, pietruszki korzeniowej, pasternaku, selera korzeniowego, selera naciowego, chrzanu, bobiku, grochu pastewnego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, łubinu białego, soczewicy, słonecznika, soi, roślin ozodobnych, roślin zielarskich.
 • W celu ochrony roślin niebędących obiektem zwalczania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • cebula przeznaczona bezpośrednio po zbiorze do spożycia, seler naciowy, rośliny zielarskie – 75 dni.
 • pasternak, chrzan, pietruszka korzeniowa, marchew, por – 80 dni.
 • seler korzeniowy – 100 dni.
 • pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, ziemniak, czosnek, cebula na zbiór w pełni wykształconych suchych cebul do przechowywania, bobik, groch pastewny,
 • łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały, soczewica, słonecznik, soja, rośliny ozdobne uprawiane z nasion, byliny – nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, w temperaturze 0oC – 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

NIE wywoływać wymiotów.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.